• Ограничителни мерки спрямо Беларус • страница3/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Афганистан


  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2014 на Съвета от 14 март 2014 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 263/2014 на Съвета от 14 март 2014 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение 2014/140/ОВППС на Съвета от 14 март 2014 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение 2014/142/ОВППС на Съвета от 14 март 2014 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1057/2014 на Съвета от 8 октомври 2014 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение 2014/701/ОВППС на Съвета от 8 октомври 2014 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1322 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) ) № 753/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1332 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителните мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2043 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2054 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1736 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1748 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/404 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/416 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан.


  1. Ограничителни мерки спрямо Беларус


  • Поправка на Решение за изпълнение 2014/24/ОВППС на Съвета от 20 януари 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 46/2014 на Съвета от 20 януари 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 740/2014 на Съвета от 8 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 740/2014 на Съвета от 8 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение за изпълнение 2014/439/ОВППС на Съвета от 8 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус;

  • Поправка на Решение за изпълнение 2014/439/ОВППС на Съвета от 8 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  Ограничителните мерки срещу Беларус следва да бъде удължен до 31 октомври 2015 г. Актуализира информацията относно определени лица и образувания, посочени в поместения в приложението към Решение.

  • Регламент за изпълнениe (ЕС) 2015/1133 на Съвета от 13 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1142 на Съвета от 13 юли 2015 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1326 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителните мерки по отношение на Беларус;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1335 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2012/642 ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  • Регламент (ЕС) 2015/1948 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1949 на Съвета от 29 октомври 2015 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение (ОВППС) 2015/1957 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  Действието на мерките, посочени в чл. 3, пара. 1 и чл. 4, доколкото се отнасят за лица и образувания, посочени в приложение II, се преустановява до 29 февруари 2016 г.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/276 на Съвета от 25 февруари 2016 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  Измененията в санкционния пакет срещу Беларус предвиждат удължаване на срока на действие на ограничителните мерки до 28 февруари 2017 г., както и изменение на приложение I и заличаване на приложение II към Решение 2012/642/ОВППС. Забранителният списък, приложен към настоящия регламент, включва следните лица: Naumov, Vladimir Vladimirovich; Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich); Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich); Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich.

  • Регламент (ЕС) 2016/277 на Съвета от 25 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение (ОВППС) 2016/280 на Съвета от 25 февруари 2016 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  • Регламент (ЕС) 2017/331 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус;

  • Решение (ОВППС) 2017/350 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/992 на Комисията от 12 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2148 по отношение на заличаването на позоваването на Република Беларус.

  Датата на влизане в сила не е известна (предстоящо уведомление) или документът все още не е в сила.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки