• Ограничителни мерки спрямо Бурунди
 • Ограничителни мерки спрямо Боливарска република Венесуела
 • Ограничителни мерки спрямо Република Гвинея • страница4/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Босна и Херцеговина


  • Решение 2014/157/ОВППС на Съвета от 20 март 2014 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина;

  • Решение (ОВППС) 2015/487 на Съвета от 20 март 2015 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина;

  Въз основа на преглед на Решение 2011/173/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 31 март 2016 г.

  • Решение (ОВППС) 2016/477 на Съвета от 31 март 2016 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина;

  • Решение (ОВППС) 2017/607 на Съвета от 29 март 2017 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина.

  Въз основа на преглед на Решение 2011/173/ОВППС срокът на ограничителните мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина следва да бъде удължен до 31 март 2018 г.
  1. Ограничителни мерки спрямо Бурунди


  • Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди;

  • Решение (ОВППС) 2015/1763 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди;

  В съответствие със заключенията на Съвета от юни 2015 г. следва да бъдат наложени мерки за ограничаване на пътуването и замразяване на активите срещу лицата, образуванията или органите, подкопаващи демокрацията или възпрепятстващи търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, лицата, образуванията или органите, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди, както и срещу свързаните с тях лица, образувания и органи.

  • Решение (ОВППС) 2016/1745 на Съвета от 29 септември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди;

  • Решение (ОВППС) 2017/1933 на Съвета от 23 октомври 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди.

  Въз основа на преразглеждане на Решение (ОВППС) 2015/1763 срокът на действие на ограничителните мерки се удължава до 31 октомври 2018 г.

  .

  1. Ограничителни мерки спрямо Боливарска република Венесуела


  • Решение (ОВППС) 2017/2074 от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед положението във Венецуела;

  • Регламент (ЕС) 2017/2063 от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед положението във Венецуела

  1. Забранява се:

  а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани със стоките и технологиите, включени в Общия списък на военното оборудване на ЕС („Общия списък на оръжията“), както и с доставката, производството, поддръжката и използването на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на физически или юридически лица, образувания или органи във Венесуела или за използване във Венесуела;

  б) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани със стоките и технологиите, включени в Общия списък на военното оборудване на ЕС („Общия списък на оръжията“), както и с доставката, производството, поддръжката и използването на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на физически или юридически лица, образувания или органи във Венесуела или за използване във Венесуела;.

  2. Забраната в параграф 1 не се прилага спрямо изпълнението на договори, сключени преди 13 ноември 2017 г. или спрямо допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори, при условие че те са в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (4) по специално с критериите, установени в член 2 от нея и че физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изпълняващи договора, са нотифицирали договора на компетентния орган на държавата членка, в която са установени, в рамките на пет работни дни от влизането в сила на настоящия регламент.  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/88 на Съвета от 22 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2063 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела;  • Решение (ОВППС) 2018/90 на Съвета от 22 януари 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела.


  1. Ограничителни мерки спрямо Република Гвинея


  • Регламент (EС) № 380/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея;

  Отменят се оръжейното ембарго и ембаргото върху търговията със съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии.

  • Решение 2014/213/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея;

  • Решение 2014/728/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея;

  Срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 27 октомври 2015 г.

  • Решение (ОВППС) 2015/1923 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея;

  • Решение (ОВППС) 2016/1839 на Съвета от 17 октомври 2016 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея;

  С приемането на Решение (ОВППС) 2016/1839 на Съвета член 8, параграф 2 от Решение 2010/638/ОВППС се прилага до 27 октомври 2017 г. То подлежи на постоянен преглед. Решението се подновява или съответно изменя, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

  • Решение (ОВППС)2017/1934 на Съвета от 23 октомври 2017 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея.

  Въз основа на преглед на Решение 2010/638/ОВППС срокът на тези ограничителни мерки се удължава до 27 октомври 2018 г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки