• Ограничителни мерки спрямо Египет
 • Ограничителни мерки спрямо Зимбабве • страница5/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Република Гвинея Бисау


  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/403 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/415 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2012/285/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/31 на Съвета от 10 януари 2018 година за прилагане на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

  На 20 декември 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 2048 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, заличи едно лице от списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/36 на Съвета от 10 януари 2018 година за прилагане на Решение 2012/285/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау.

  1. Ограничителни мерки спрямо Египет


  • Решение (ОВППС) 2015/486 на Съвета от 20 март 2015 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет;

  Въз основа на преглед на Решение 2011/172/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 22 март 2016 г.

  • Решение (ОВППС) 2016/411 на Съвета от 18 март 2016 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/490 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/491 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет;

  • Решение (ОВППС) 2017/496 на Съвета от 21 март 2017 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет;

  Въз основа на преглед на Решение 2011/172/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 22 март 2018 г.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/498 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет.


  1. Ограничителни мерки спрямо Зимбабве


  • Регламент (ЕС) № 153/2014 на Съвета от 17 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве и за отмяна на Регламент (ЕС) № 298/2013;

  • Решение 2014/98/ОВППС на Съвета от 17 февруари 2014 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/275 на Комисията от 19 февруари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  • Решение (ОВППС) 2015/277 на Съвета от 19 февруари 2015 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве;

  • Регламент (ЕС) 2015/612 на Съвета от 20 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  На 19 февруари 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/277, с което заличи имената на пет починали лица от приложения I и II към Решение 2011/101/ОВППС.

  • Регламент (EC) 2015/1919 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1921 на Комисията от 26 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  • Решение (ОВППС) 2015/1924 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве;

  • Регламент (ЕС) 2016/214 на Съвета от 15 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/218 на Комисията от 16 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  Съгласно промените, Съветът реши да запази 7 лица и 1 образувание в приложението към Решение 2011/101/ОВППС, в което се посочват лицата и образуванията, спрямо които следва да се прилагат ограничителни мерки, насочени към замразяването на финансови средства и икономически ресурси. По- конкретно, в санкционния списък в категория „Физически лица” са включени: Mugabe, Robert Gabriel; Mugabe, Grace; Bonyongwe, Happyton Mabhuya; Chihuri, Augustine; Chiwenga, Constantine; Shiri, Perence (известен също като Bigboy) Samson Chikerema; Sibanda, Phillip Valerio (известен също като Valentine); В допълнение, списъкът включва следното образувание: Zimbabwe Defence Industries.

  • Решение (ОВППС) 2016/220 на Съвета от 15 февруари 2016 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве;

  • Регламент (ЕС) 2017/284 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве;

  • Решение (ОВППС) 2017/288 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки