• Ограничителни мерки спрямо Йемен
 • Ограничителни мерки спрямо КНДР • страница7/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Ирак


  • Регламент (ЕС) № 791/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1398 на Комисията от 19 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1453 на Комисията от 5 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1642 на Комисията от 12 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1695 на Комисията от 21 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2363 на Комисията от 21 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/44 на Комисията от 10 януари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/184 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/441 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак.

  В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заличава следното вписване:

  • AMANAT AL-ASIMA. Адрес: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.


  1. Ограничителни мерки спрямо Йемен


  1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I към настоящия регламент, или се владеят, държат или контролират от тях.

  2.   Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на физическите или юридическите лица, образувания или органи.

  • Решение 2014/932/ОВППС на Съвета от 18 декември 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, посочени от Комитета,, които участват в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, или оказват подкрепа за такива действия.

  • Регламент (ЕС) 2015/878 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/879 на Съвета от 8 юни 2015 година за прилагане на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  Приложение I към Регламент (ЕС) № 1352/2014 се заменя с текста от 2015/879.

  • Решение (ОВППС) 2015/882 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Поправка на Решение (ОВППС) 2015/882 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1920 на Съвета от 26 октомври 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1927 на Съвета от 26 октомври 2015 година за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1737 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1747 на Съвета от 29 септември 2016 година за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/628 на Съвета от 3 април 2017 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/634 на Съвета от 3 април 2017 година за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен.


  1. Ограничителни мерки спрямо КНДР


  • Решение (ОВППС) 2016/1341 на Съвета от 4 август 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2016/2217 на Съвета от 8 декември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  На 30 ноември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН реши да добави 11 физически лица и 10 образувания в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки. Във връзка с това с Решение (ОВППС) 2016/2217 на Съвета от 8 декември 2016 г. посочените по-долу лица и образувания се добавят в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение I към Решение 2016/849/ОВППС:

  • Физически лица: Pak Chun Il; Kim Song Chol (известен също като Kim Hak Song); Son Jong Hyok (известен също като Son Min); Kim Se Gon; Ri Won Ho; Jo Yong Chol (известен също като Cho Yong Chol); Kim Chol Sam; Kim Sok Chol; Chang Chang Ha (известен също като Jang Chang Ha); Cho Chun Ryong (известен също като Jo Chun Ryong); Son Mun San.

  • Образувания: Korea United Development Bank; Ilsim International Bank; Korea Daesong Bank (известна също като а) Choson Taesong Unhaeng, б) Taesong Bank); Singwang Economics and Trading General Corporation; Korea Foreign Technical Trade Center; Korea Pugang Trading Corporation; Korea International Chemical Joint Venture Company (известно също като а) Choson International Chemicals Joint Operation Company, б) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, в) International Chemical Joint Venture Company); DCB Finance Limited; Korea Taesong Trading Company; Korea Daesong General Trading Corporation (известно също като а) Daesong Trading, б) Daesong Trading Company, в) Korea Daesong Trading Company, г) Korea Daesong Trading Corporation).

  Вписваниятана посочените по-долу едно лице и три образувания в приложение II се заличават, тъй като са включени в списъка в приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849: Jo Chun Ryong; Korea Taesong Trading Company; Korea Daesong Bank“; и Korea Daesong General Trading Corporation.

  • Решение (ОВППС)2017/345 на Съвета от 27 февруари 2017 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2017/666 на Съвета от 6 април 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  Предвид действията на КНДР, които се считат за сериозна заплаха за международния мир и сигурността в региона и извън него, Съветът реши да наложи допълнителни ограничителни мерки:

  • разширяване забраната за инвестиции както в КНДР, така и с нейно участие, по отношение на нови сектори, а именно: конвенционалните оръжия, металургичната и металообработващата промишленост и авиокосмическата промишленост.

  • забрана върху предоставянето на определени услуги на лица или образувания в КНДР. Забраната се отнася за компютърните и свързаните услуги, услугите, свързани с добивната промишленост, услугите, свързани с производството в химическата, добивната и преработвателната промишленост, и за други забранени за инвестиции от Съюза области.  • Решение (ОВППС) 2017/667 на Съвета от 6 април 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  С оглед на продължаващите дейности по разпространение на оръжия, извършвани от Корейската народно-демократична република (КНДР), четири лица следва да бъдат добавени в списъка на лицата и образуванията, отговарящи за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или лица или образувания, които действат от тяхно име или по тяхно указание, поместен в приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/975 на Съвета от 8 юни 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  След решение на комитета към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, за изменение на вписванията за четири лица и приемане на Резолюция 2356 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, Съветът на ЕС изменя съответно приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 като изменя вписването за четири лица и  добавя 14 лица и 4 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

  • Поправка на Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/975 на Съвета от 8 юни 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2017/994 на Съвета от 12 юни 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2017/1339 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1459 на Съвета от 10 август 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2017/1504 на Съвета от 24 август 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  Датата на влизане в сила не е известна (предстоящо уведомление) или документът все още не е в сила.

  • Регламент (EС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 година за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007;

  Регламентът обхваща всички санкционни мерки, въведени чрез неколкократни изменения на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета, в нов текст и съответно отменя Регламент (ЕО) № 329/2007.

  • Поправка на Регламент (EС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 година за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007;

  • Решение (ОВППС) 2017/1512 на Съвета от 30 август 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент (ЕС) 2017/1548 на Съвета от 14 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2017/1562 на Съвета от 14 септември 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1568 на Съвета от 15 септември 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1568 на Съвета от 15 септември 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1573 на Съвета от 15 септември 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Поправка на Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1573 на Съвета от 15 септември 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент (ЕС) 2017/1836 на Съвета от 10 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

  С оглед на продължаващите дейности по разпространение на оръжия, извършвани от Корейската народно-демократична република (КНДР), се наложени нови забрани по отношение на вноса на текстилни изделия от КНДР, износа на нефтопродукти за КНДР, съвместните предприятия и морския сектор.

  • Решение (ОВППС) 2017/1838 на Съвета от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент (ЕС) 2017/1858 на Съвета от 16 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  На 16 октомври 2017 г. Съветът реши да разшири допълнително забраната за инвестиции на ЕС във и с КНДР за всички сектори, да намали размера на личните парични преводи, които могат да се изпращат към КНДР от 15 000 евро на 5 000 евро, и да наложи забрана за износ на нефт към КНДР.Решение (ОВППС) 2017/1860 на Съвета от 16 октомври 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1859 на Съвета от 16 октомври 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  С оглед на продължаването и засилването от страна на КНДР на ядрената програма и програмата за балистични ракети в нарушение на задълженията ѝ, както е посочено в няколко резолюции на СС на ООН, три лица и шест образувания са добавени в списъка на лицата и образуванията в приложения XV и XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1897 на Съвета от 18 октомври 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1909 на Съвета от 18 октомври 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент (ЕС) 2017/2062 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Поправка на Решение (ОВППС) 2017/2214 на Съвета от 30 ноември 2017 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна ( ОВ L 316, 1.12.2017 г.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/12 на Съвета от 8 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

  На 22 декември 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН прие Резолюция 2397(2017), която добави шестнадесет лица и едно образувание към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки.

  • Решение за изпълнение на Съвета от 8 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/16 от 8 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската нарднодемократична република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/53 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

  На 28 декември 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН („СС на ООН“), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, определи четири плавателни съда съгласно параграф 6 от Резолюция 2375 (2017) на СС на ООН.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/58 на Съвета от 12 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/87 на Съвета от 22 януари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република;

  • Решение (ОВППС) 2018/89 на Съвета от 22 януари 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки