• Решение 2014/147/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение за изпълнение 2014/862/ОВППС на Съвета от 1 декември 2014 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение (ОВППС) 2015/620 на Съвета от 20 април 2015 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение (ОВППС) 2016/1173 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение (ОВППС) 2016/2231 на Съвета от 12 декември 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/203 на Съвета от 6 февруари 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/399 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/905 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение (ОВППС) 2017/1340 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;
 • Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго. • страница8/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Демократична република Конго


  • Регламент (ЕС) № 271/2014 на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение 2014/147/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Поправка на Регламент (ЕС) № 521/2013 на Съвета от 6 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1275/2014 на Съвета от 1 декември 2014 година за прилагане на член 9, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  Списък на лицата: Eric BADEGE; Frank Kakolele BWAMBALE; Gaston IYAMUREMYE; Innocent KAINА; Jérôme KAKWAVU BUKANDE; Innocent KAINA; Jérôme KAKWAVU BUKANDE; Germain KATANGА; Thomas LUBANGA; Sultani MAKENGA; Khawa Panga MANDRO; Khawa Panga MANDRO; Callixte MBARUSHIMANA; Iruta Douglas MPAMO

  Germain KATANGA; Sylvestre MUDACUMURA; Leodomir MUGARAGU; Leopold MUJYAMBERE; Jamil MUKULU; Ignace MURWANASHYAKA; Straton MUSONI; Jules MUTEBUTSI; Baudoin NGARUYE WA MYAMURO; Floribert Ngabu NJABU; Laurent NKUNDA; Felicien NSANZUBUKIRE; Pacifique NTAWUNGUKA; James NYAKUNI; Stanislas NZEYIMANA; Dieudonné OZIA MAZIO; Jean-Marie Lugerero RUNIGA; Ntabo Ntaberi SHEKA; Bosco TAGANDA; Innocent ZIMURINDA.

  Списък на образуванията: ) Forces démocratiques allies; BUTEMBO AIRLINES; COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS; CONGOMET TRADING HOUSE; FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA; М23; MACHANGA LTD; TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT; UGANDA COMMERCIAL IMPEX.

  • Решение за изпълнение 2014/862/ОВППС на Съвета от 1 декември 2014 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент (ЕС) 2015/613 на Съвета от 20 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 889/2005;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/614 на Съвета от 20 април 2015 година за прилагане на член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  На 18 юли 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1183/2005: налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго.

  • Решение (ОВППС) 2015/620 на Съвета от 20 април 2015 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  На 29 януари 2015 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2198 (2015) относно Демократична република Конго (ДРК). Посочената резолюция предвижда някои изменения на критериите за посочване в списъка във връзка с ограничителните мерки върху пътуванията и замразяването на финансови средства, наложени съгласно Резолюция 1807 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.

  На 5 февруари 2015 г. Комитетът на Съвета за сигурност, създаден съгласно Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно Демократична република Конго, прие актуализиран списък на физическите лица и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки.

  • Регламент (ЕС) 2016/1165 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  С Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета се привежда в действие Решение 2010/788/ОВППС на Съвета и се предвиждат някои мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго, включително замразяване на активите им.

  Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изменя, както следва: В член 1б, параграф 1 се добавя следната буква: „г) техническа помощ, финансиране или финансова помощ, или брокерски услуги във връзка с други продажби или доставки на оръжия и свързаните с тях материали, одобрени предварително от Комитета по санкциите;“

  Член 2а, параграф 1 се изменя, както следва:

  • буква д) се заменя със следното: „д) планиране, ръководене или извършване на действия в ДРК, които съставляват нарушения на правата на човека или нарушения или погазване на международното хуманитарно право, в зависимост от случая, включително действия, насочени срещу цивилното население, включително убиване и осакатяване, изнасилване и други видове сексуално насилие, отвличане, насилствено разселване и нападения над училища и болници;“

  • буква ж) се заменя със следното: „ж) оказване на подкрепа на физически лица или образувания, включително въоръжени групировки или престъпни мрежи, участващи в дейности, дестабилизиращи ДРК чрез незаконна експлоатация

  • или търговия с природни ресурси, включително злато или дива флора и фауна, както и продукти от дивата флора и фауна“.  • Решение (ОВППС) 2016/1173 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент (ЕС) 2016/2230 на Съвета от 12 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение (ОВППС) 2016/2231 на Съвета от 12 декември 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/199 на Съвета от 6 февруари 2017 година за прилагане на член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/203 на Съвета от 6 февруари 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/396 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/399 на Съвета от 7 март 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/904 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/905 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Регламент (ЕС) 2017/1326 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение (ОВППС) 2017/1340 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго;

  • Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки