• Ограничителни мерки спрямо Либия • страница9/11
  Дата10.02.2018
  Размер1.22 Mb.
  ТипРегламент

  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Ограничителни мерки спрямо Либерия


  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия;

  • Регламент (ЕС) 2015/1776 на Съвета от 5 октомври 2015 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 872/2004 относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия;

  • Решение (ОВППС) 2015/1782 на Съвета от 5 октомври 2015 година за отмяна на Обща позиция 2004/487/ОВППС относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия и за изменение на Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия;

  • Регламент (ЕС) 2016/983 на Съвета от 20 юни 2016 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 234/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия;

  • Решение (ОВППС) 2016/994 на Съвета от 20 юни 2016 година за отмяна на Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия.


  1. Ограничителни мерки спрямо Либия


  • Решение за изпълнение 2014/41/ОВППС на Съвета от 28 януари 2014 година за прилагане на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение 2014/380/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение 2014/487/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение 2014/727/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2014 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2015/382 на Съвета от 6 март 2015 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2015/818 на Съвета от 26 май 2015 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС;

  • Регламент (EС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 година за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011;

  С оглед конкретната заплаха за международния мир и сигурност в региона, породена от положението в Либия, и с цел да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преглед на приложенията към Решение (ОВППС) 2015/1333, Съветът реши да упражни своите правомощия за изменение на списъците в приложения II и III към настоящия регламент. В допълнение, се публикуват имената и другите съответни данни на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени.

  В тази връзка се забранява:

  • продажбата, доставката, трансферът или износът на посоченото в приложение I оборудване; в списъка на оборудването, което би могло да се използва за вътрешна репресия са включени: огнестрелни оръжия, муниции и спомагателно оборудване за тях; бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията; взривни вещества и свързаното с тях оборудване; защитно оборудване, непопадащо под контрола на ML 13 от Общия списък на оръжията; симулатори, различни от тези, попадащи под контрола на ML 14 от Общия списък на оръжията и др.;

  • забранява се закупуването, вносът или превозът от Либия на оборудването, което може да се използва за вътрешни репресии, посочено в приложение I;

  • предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I.

  Съгласно промените, следва да бъдат замразени финансовите средства и икономическите ресурси, които принадлежат на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и III. В приложенията са посочени основанията за включване в списъка на съответните лица, образувания и органи, предоставени от ССООН или от Комитета по санкциите по отношение на приложение II.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/466 на Съвета от 31 март 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/466 на Съвета от 31 март 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 85, 1.4.2016 г.);

  • Решение (ОВППС) 2016/478 на Съвета от 31 март 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  Предвид критичното положение в Либия още три лица се добавят, за срок от шест месеца, в списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложения II и IV към Решение (ОВППС) 2015/1333: SALEH ISSA GWAIDER, Agila; GHWELL, Khalifa; ABU SAHMAIN, Nuri.

  • Поправка на Решение (ОВППС) 2016/478 на Съвета от 31 март 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/690 на Съвета от 4 май 2016 година за прилагане на член 21, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/694 на Съвета от 4 май 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  На 27 април 2016 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, добави един плавателен съд в списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, както и на 1 април 2016 г актуализира информацията за идентифициране по отношение на три лица, подлежащи на ограничителни мерки. Следователно приложения I, III и V към Решение (ОВППС) 2015/1333 се изменят:

  Следният съд се добавя в списъка на съдовете, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение V към Решение (ОВППС) 2015/1333: DISTYA AMEYAдруго наименование KASSOS). Държава на знамето: Индия. Възможно е съдът да е бил продаден неотдавна на неизвестен купувач и името на съда да е сменено на Kassos. Към 26 април 2016 г. съдът е бил на север от Ал-Бейда (Al-Bayda), Либия, на път към Малта.

  Вписванията на следните лица се заменят: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM - Qadhaf Al-dam беше включен в списъка на 26 февруари 2011 г. съгласно точка 15 от Резолюция 1970 като „братовчед на Муамар Кадафи“; MUTASSIM QADHAFI; SAFIA FARKASH AL-BARASSI.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/816 на Съвета от 23 май 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  Вписването за следния плавателен съд се заличава от списъка на подлежащите на ограничителни мерки плавателни съдове, който се съдържа в приложение V, част Б (Образувания) от Решение (ОВППС) 2015/1333: DISTYA AMEYA.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/819 на Комисията от 24 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1334 на Съвета от 4 август 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1340 на Съвета от 4 август 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1687 на Съвета от 20 септември 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1694 на Съвета от 20 септември 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1752 на Съвета от 30 септември 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2016/1755 на Съвета от 30 септември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент (ЕС) 2017/488 на Съвета от 21 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/489 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/497 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2017/621 на Съвета от 31 март 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент (ЕС) 2017/1325 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2017/1338 на Съвета от 17 юли 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент (ЕС) 2017/1419 на Съвета от 4 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1423 на Комисията от 4 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2017/1427 на Съвета от 4 август 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1429 на Съвета от 4 август 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1456 на Комисията от 10 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1458 на Съвета от 10 август 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение (ОВППС) 2017/1776 на Съвета от 28 септември 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1974 на Комисията от 30 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1976 на Съвета от 30 октомври 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС ) 2017/2008 на Съвета от 8 ноември 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС ) 2015/1333 относно ограничителните мерки с оглед положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2006 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед положението в Либия.

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2260 на Комисията от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед положението в Либия;

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/2265 на Съвета от 7 декември 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед положението в Либия;

  • Регламент за изпълнение(ЕС) 2018/126 на Комисията от 24 януари 2018 година за изменение на Регламент(ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

  • Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/132 на Съвета от 25 януари 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки