• Какви мерки ще предприемете, за да синхронизирате практиката на Съвета по гражданство при Министерство на правосъдието с препоръките на специалистите по отношение на „българите-гагаузи”

 • Скачать 16.29 Kb.


  Дата26.03.2019
  Размер16.29 Kb.

  Скачать 16.29 Kb.

  Председателя на народното събрание  ЧРЕЗ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  ДО

  ХРИСТО ИВАНОВ

  МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


  В Ъ П Р О С
  от проф. дин Станислав Станилов

  народен представител от Парламентарната група на партия “Атака”


  На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос
  ОТНОСНО: Дискриминационно отношение на Съвета по гражданство при Министерство на правосъдието към българите-гагаузи.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
  Съветът по гражданство при Министерство на правосъдието не разглежда гагаузите като лица с български произход. Той не се съобразява със становището на Консултативният съвет по проблемите на българските исторически общности в чужбина към председателя на ДАБЧ, който е орган по чл. 48 от Закона за администрацията. Според него предците на всички т.нар. „гагаузи” са се разселили от българската етническа и езикова територия основно през ХІХ век. Те се различават само по лингвистичен белег от останалите българи, но материалната им култура е идентична, а дори значителна част от фолклора и песенното им творчество е на български език. Консултативният съвет предлага в административната практика и официалните документи да се употребява уточняващото понятие „българи-гагаузи”, а в процедурно отношение, при кандидатстване за придобиване на българско гражданство, българите - гагаузи от бившите съветски републики да се третират равнопоставено с останалите българи, които притежават официални документи, удостоверяващи тяхната национална принадлежност.
  В тази връзка, моля да ми отговорите:
  Какви мерки ще предприемете, за да синхронизирате практиката на Съвета по гражданство при Министерство на правосъдието с препоръките на специалистите по отношение на „българите-гагаузи”?

  София, 16.06.2015 г. Народен представител:  Проф. дин Станислав Станилов

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Председателя на народното събрание

  Скачать 16.29 Kb.