• І. Паспорт Програми. 1.
 • Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
 • 6. Термін реалізації Програми
 • Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми
 • 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
 • Коштів державного та міського бюджету, ОСББ, підприємств та інших джерел • страница1/25
  Дата18.10.2017
  Размер5.26 Mb.
  ТипРішення

  Про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду І об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

  6/19/1

  Про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки

  Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 27.01.2015р. №6/55/4

  З метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері та комунально-побутовому секторі шляхом забезпечення надійної і безпечної експлуатації теплових та водопровідних мереж, обладнання котелень і центральних теплових пунктів міста, споживання електроенергії за рахунок використання багатотарифних приладів обліку спожитої електроенергії, керуючись Законами України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» та «Про енергозбереження», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити Програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки, згідно з додатком (додається).

  2.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 30.04.2010р. №5/34/9 «Про затвердження міської Програми «Підвищення енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки».

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

  Додаток


  до рішення міської ради

  від «16» лютого 2012р.

  № 6/19/1
  ПРОГРАМА

  енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового

  фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки
  Структура Програми


  1. Паспорт Програми

  2. Мета та завдання Програми

  3. Основні заходи Програми та засоби, необхідні для їх виконання

  4. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

  5. Очікувані результати від реалізації Програми

  Додаток №1

  Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015

  Додаток 1.1.

  Перелік будівель загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів управління освіти і науки Тернопільської міської ради, визначених для влаштування автоматичних індивідуальних теплових пунктів централізованого опалення

  Додаток №2

  Загальні заходи Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015

  Додаток №3

  Перелік будинків, які підлягають відключенню від централізованого теплопостачання, відповідно до Схеми теплопостачання м. Тернополя

  Додаток №4

  Перелік будинків, які пропонується включити в Схему теплопостачання м. Тернополя на відключення


  І. Паспорт Програми.

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Міський голова

  2.

  Розробник Програми

  Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

  3.


  Співрозробники Програми

  КП «Тернопільводоканал»

  КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго»

  КП «Тернопільміськсвітло»

  4.


  Відповідальний виконавець Програми

  Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

  5.


  Учасники Програми

  КП «Тернопільводоканал»

  КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго»

  КП «Тернопільміськсвітло»

  ТОВ «Керуюча Компанія «КомЕнерго-Тернопіль»


  6.

  Термін реалізації Програми

  2012-2015 роки

  6.1.

  Етапи виконання Програми

  Відповідно до додатків

  7.

  Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

  Державний та міський бюджет, кошти ОСББ, інші джерела, що не заборонені законом

  8.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

  324839,2 тис. грн.

  У тому числі:

  8.1.

  Коштів державного та міського бюджету, ОСББ, підприємств та інших джерел

  164839,2 тис. грн.

  8.2.


  Грант партнерства з Енергоефективності та Навколишнього середовища в Східній Європі

  160000,0 тис. грн.

  ІІ. Мета та завдання Програми

  Міська Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.02.2008 року №174/2008, рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» та концептуальних засад державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (енергоефективності), введених в дію Указом Президента від 28.07.2008 року №679/2008, розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2006-2030 роки» щодо реалізації Енергетичної стратегії України та згідно Галузевої Програми енергозбереження від 27.07.2006 року №436-р, та «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установками» від 16.10.2008 року №1337-р, на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації «Про схвалення Концепції комплексної регіональної програми енергоефективності та енергозбереження Тернопільської області на період 2010-2015 років» від 25.12.2008 року №959.
  Мета і завдання Програми пов’язані з ефективною діяльністю міського господарства та досягнення енергетичної безпеки громади, як завдяки зменшенню енергоспоживання шляхом економного використання невідновних енергоресурсів (енергозбереження), так і ефективному використанню енергії, націленому на скорочення витрат у процесі генерування, передачі та споживання (енергоефективність).

  Виконання заходів Програми дасть можливість залучити заощаджені за рахунок цього кошти міського бюджету на покращення стану міського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання та функціонування систем життєзабезпечення міста, стримування зростання тарифів на комунальні послуги для населення і покращання соціально-побутових умов мешканців міста, розширення міських соціальних програм тощо.

  Позитивний ефект очікується отримати за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії, в тому числі на рівні кінцевого споживача, підвищення ефективності функціонування різноманітного енергоспоживаючого та енергогенеруючого обладнання, більш широкого залучення в енергобаланс міста вторинних енергоресурсів, поновлювальних джерел енергії, місцевих альтернативних видів палива, використання технологій самоенергозабезпечення тощо.

  Програма передбачає комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх обліку, зменшення обсягів споживання природного газу, електроенергії, теплової енергії, водних ресурсів, витрат на експлуатацію обладнання та ін.

  Основними завданнями Програми є:


  • проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери);

  • впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з бюджетної сфери);

  • проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної інфраструктури;

  • впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

  • послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище;

  • стимулювання та популяризація енергоощадних заходів;

  • формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та необхідності підвищення енергоефективності;

  • розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності працівників з питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду тощо);

  • підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб та комфорту споживачів;

  • зменшення собівартості житлово-комунальних послуг;

  • скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії.

  Позиція міської ради щодо енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя базується на таких основних принципах:

  • створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

  • підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

  • поліпшення якості управління житлом;

  • оптимізація роботи в напрямку створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та забезпечення супроводу їх роботи до моменту проведення останнього капітального ремонту основних конструктивних елементів житлових будинків, а також закріплення відповідної земельної ділянки.

  ІІІ. Основні заходи Програми та засоби, необхідні для їх виконання:

  - створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;

  - переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

  - поступове впровадження схеми централізованого теплопостачання, виведення з експлуатації економічно неефективних джерел тепла з впровадженням сучасних високоефективних водогрійних котлів потужністю до 5 МВт та одночасним переходом на кількісно-якісний метод центрального регулювання відпуску теплової енергії;

  - економічно обґрунтоване впровадження котлоагрегатів з використанням декількох видів енергоносіїв;

  - фінансове та матеріальне сприяння, методологічна та організаційна підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення - будинкових комітетів та їх керівників щодо виконання функцій управління житловим фондом та виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкової території;

  - резервування джерел тепла та теплових мереж, зменшення теплової потужності, що передається трубопроводами, кільцювання котелень та забезпечення можливості їх паралельної роботи;

  - впровадження утилізації теплоти димових газів з метою підвищення ефективності використання енергоносіїв;

  - реконструкція теплових мереж з застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності;

  - забезпечення надійного секціонування теплових мережах шляхом заміни існуючої запірної арматури та установкою додатково нової запірної арматури;

  - запровадження приладів обліку на етапах виробництва та споживання теплової енергії на потреби опалення та потреби приготування гарячої води;

  - модернізація існуючих теплових пунктів з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, шляхом і впровадження індивідуальних теплових пунктів і переходом на двохтрубну систему;

  - забезпечення постійної роботи ліній рециркуляції системи гарячого водопостачання;

  - залучення інвестицій і співпраця з різними фінансовими установами та донорськими організаціями;

  - залучення громадськості до процесів формування житлової політики, реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

  З метою забезпечення раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів затверджено план заходів щодо забезпечення сталої роботи підприємств комунальної теплоенергетики, бюджетних установ, інших підприємств, які споживають природний газ, в умовах скорочення обсягів використання природного газу.

  Поряд з технічними заходами, які потребують коштів, в окремих випадках – значних, програмою передбачено ряд організаційних заходів, впровадження яких є менш затратним, або взагалі не потребує окремого фінансування.

  Перспективи впровадження новітніх технологій

  З огляду на постійне підвищення цін на енергоносії на даний час актуальним є завдання зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва теплової енергії, води, а також зменшення кількості шкідливих викидів в навколишнє середовище.

  Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи генерування, транспортування та розподілу теплової та електричної енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження інноваційних технологій, а також поліпшення роботи в таких сферах, як фінансовий менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за послуги та збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

  В процесі розробки Програми оцінено технічний, фінансовий та кадровий потенціал, визначено проблеми, проаналізовано різні варіанти покращення роботи, вивчено думку населення та інших груп споживачів енергоресурсів у місті.

  На виконання вимог Закону України «Про теплопостачання» виконавчим комітетом Тернопільської міської ради прийнято рішення від 31.05.2007 року №719 «Про оптимізацію та модернізацію міської схеми теплопостачання та гарячого водопостачання», яким затверджено «Програму оптимізації та модернізації схеми теплопостачання та гарячого водопостачання міста Тернополя» та склад міської комісії з енергозбереження комунальних об’єктів.

  Відповідно до вказаної Програми в 2008 році були розпочаті роботи щодо розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста, в якій передбачено заходи щодо впровадження енергоефективності на комунальному підприємстві теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» та інших підприємствах, які надають послуги з теплопостачання.

  На підставі розробленої спільним україно-бельгійським підприємством «Ватра-Шредер» проектно-кошторисної документації в 2001 році виконано роботи з проведення першого етапу реконструкції зовнішнього освітлення міста Тернополя із використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

  Загальні заходи Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 наведено у додатку №2 до Програми.

  ІV. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

  Фінансове забезпечення реалізації Програми планується здійснювати в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік з різних джерел:


  • кошти міського бюджету;

  • кошти державного бюджету;

  • місцеві позики, залучені міською радою в бюджет розвитку (випуск облігацій, укладення кредитних угод), в т.ч. на пільгових умовах;

  • кредитні ресурси, залучені комунальними підприємствами під гарантії міської ради або заставу комунального майна, в т.ч. фінансування та реалізація спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, МБ, МБРР тощо);

  • кошти суб’єктів господарювання;

  • кошти інвесторів;

  • кошти ОСББ;

  • кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

  Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 наведено у додатку №1 до Програми.

  V. Очікуваний результат від реалізації Програми

  Основними очікуваними результатами від реалізації Програми є:


  • зниження рівня споживання енергоносіїв та підвищення ефективності їх використання на підприємствах, в установах, організаціях та в побуті;

  • залучення необхідних інвестицій у процеси технологічного переозброєння та енергоефективної модернізації;

  • популяризація енергозбереження та формування енергоефективної поведінки у споживачів;

  • усунення передумов соціальної напруги від підвищення тарифів;

  • сталий розвиток та енергетична безпека громади;

  • створення ефективного власника житла;

  • термомодернізація 9-ти житлових будинків в м. Тернопіль, що знаходяться за адресами: вул. Новий Світ, 1,4,16, вул. Д. Нечая, 29, 38;вул. Транспортна, 7,8,9,10

  Секретар ради І.В. Турський

  Додаток №1

  до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки
  Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань


  п/п


  Найменування

  заходів


  Рік впровадження

  Виконавець

  Кількість

  Джерела фінансування

  Орієнтовна вартість розробки, впровадження (тис. грн.)

  2012-2015

  2012

  2013

  2014

  2015

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Влаштування автономних індивідуальних теплових пунктів централізованого опалення

  2012-2015

  Управління освіти і науки

  Заклади освіти

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  (Перелік адрес згідно додатку 1.1.)  82

  ДБ

  МБ


  12000,0

  12000,0

  0

  0

  0

  2

  Модернізація та реконструкція системи центрального теплопостачання

  2012-2015

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  Грант партнерства з Енергоефективності та Навколишнього середовища в Східній Європі

  Представництво ЄБРР в Україні  160000,0

  53000,0

  35000,0

  35000,0

  37000,0

  3

  Корегування схеми теплопостачання міста

  2012-2015

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  90,0

  90,0

  0

  0

  0

  4

  Реконструкція котельні на вул. Л. Українки,4 з заміною існуючих котлів на котли фірми «VIESSMAN»

  2012

  2014


  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  7

  МБ

  14300,0

  4300,0

  5000,0

  5000,0

  0

  5

  Заміна теплових мереж від котельні на вул. Лемківська,23

  2013

  2014


  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  6144,0

  0

  3072,0

  3072,0

  0

  6

  Заміна насосів на насоси типу WILO та впровадження ПЧТ в котельні по вул. Курбаса,3а

  2014

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  1300,0

  0

  0

  1300,0

  0

  7

  Заміна теплових мереж від котельні на вул. Курбаса,3а

  2014

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  3601,4

  0

  0

  3601,4

  0

  8

  Заміна теплових мереж від котельні на вул. Бригадна,46

  2012

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  906,2

  906,2

  0

  0

  0

  9

  Заміна теплових мереж від котельні на вул. І. Франка,16

  2013

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  2300,6

  0

  2300,6

  0

  0

  10

  Реконструкція котельні на вул. І. Франка,16 з заміною існуючих котлів на котли фірми «VIESSMAN»

  2014

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  3

  МБ

  7130,0

  0

  0

  7130,0

  0

  11

  Заміна насосів на насоси типу WILO та впровадження ПЧТ в котельні на вул. Купчинського,14

  2012

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  187,0

  187,0

  0

  0

  0

  12

  Заміна насосів на насоси типу WILO та впровадження ПЧТ в котельні на вул. Провулок Цегельний,1

  2013

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  160,0

  0

  160,0

  0

  0

  13

  Заміна теплових мереж від котельні на вул. Київська,3а

  2014

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  17068,8

  0

  0

  17068,8

  0

  14

  Заміна насосів на насоси типу WILO та впровадження ПЧТ в котельні на вул. Галицька,40

  2014

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  290,0

  0

  0

  290,0

  0

  15

  Заміна мережевих насосів на насоси типу WILO з впровадженням ПЧТ в котельні на вул. Київська, 3а

  2012-2015

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  3

  МБ

  1602,0

  500,0

  500,0

  602,0

  0

  16

  Заміна насосів на насоси типу WILO в котельні по вул. Курбаса, 3а ( 2 енергоємних та застарілих мережевих насосів)

  2012-2015

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  2

  МБ

  1068,0

  0

  500,0

  568,0

  0

  17

  Оснащення котелень тепловими лічильниками

  2012-2015

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»

  17

  МБ

  900,0

  200,0

  200,0

  250,0

  250,0

  18

  Проведення модернізації об’єктів комунальної власності, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціально сфери, на використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива

  (вул. Мирна,5, вул. Зелена,14)  2012

  КПТМ«Тернопільміськ-теплокомуненерго»
  МБ

  ДБ


  2100,0

  2100,0

  0

  0

  0

  19

  Комплексна термомодернізація 9-ти житлових будинків

  ( р-н „Новий Світ”)  2012-2015

  Управління ЖКГ, БтаЕ

  ОСББ  9

  ДБ

  МБ

  ОСББ  80000,0

  20000,0

  20000,0

  20000,0

  20000,0

  20

  Реконструкція та будівництво нових водопровідних та каналізаційних мереж

  2012-2014

  КП «Тернопільводоканал»
  МБ

  1200,0

  400,0

  400,0

  400,0

  0

  21

  Проектування та впровадження диспетчеризації і автоматизації управління окремими технологічними процесами на підприємстві (водопідготовки, подачі води, перекачки та очистки стоків)

  2012-2014

  КП «Тернопільводоканал»

  2

  МБ

  ДБ


  2000,0

  500,0

  500,0

  500,0

  500,0

  22

  Заміна насосного обладнання із реконструкцією систем електроживлення (КНС, КОС)

  2012-2015

  КП «Тернопільводоканал»
  МБ

  ДБ


  5000,0

  500,0

  1500,0

  1500,0

  1500,0

  23

  Капітальний ремонт секції аеротенок з заміною аераційної системи
  КП «Тернопільводоканал»
  МБ

  300,0

  0

  300,0

  0

  0

  24

  Запровадження обов’язкового технологічного обліку води та стоків на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам

  2012-2015

  Управління ЖКГ,БтаЕ

  КП «Тернопільводоканал»


  МБ

  1000,0

  250,0

  250,0

  250,0

  250,0

  25

  Впровадження загальнобудинкових засобів обліку води в багатоповерхових житлових будинках міста

  2012-2015

  Управління ЖКГ,Бта Е

  КП «Тернопільводоканал»


  МБ

  ДБ


  2500,0

  1000,0

  500,0

  500,0

  500,0

  26

  Створення системи управління зовнішнім освітленням міста

  2012-2015

  КП «Тернопільміськсвітло»
  МБ

  390,0

  130,0

  130,0

  130,0

  0

  27

  Заміна освітлювальних приладів

  2012-2014

  КП «Тернопільміськсвітло»

  670

  МБ

  798,0

  250,0

  274,0

  274,0

  0

  28

  Заміна повітряних та кабельних ліній

  2012-2014

  КП «Тернопільміськсвітло»
  МБ

  503,2

  129,6

  168,5

  205,1

  0

  29

  Корегування графіка освітлення міста

  2012-2014

  КП «Тернопільміськсвітло»
  БФ

  -

  -

  -

  -

  -
  Всього  324839,2

  96442,8

  70755,1

  97641,3

  60000,0

  Секретар ради І.В. Турський

  Додаток №1.1

  до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки


  Перелік будівель загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів управління освіти і науки Тернопільської міської ради, визначених для влаштування автоматичних індивідуальних теплових пунктів централізованого опалення
  Заклад

  Адреса будівлі, вбудованого (прибудованого) приміщення

  1

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 1 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Живова,2а

  2

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 7 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. В. Стуса,6

  3

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 17 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Симоненка, 22

  4

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Братів Бойчуків,10

  5

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» № 32 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Бригадна,46

  6

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. С.Будного,26

  7

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 2 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Л.Українки, 10а

  8

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 5 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Наливайка,2

  9

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 6 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Протасевича, 8а

  10

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Виговського,5

  11

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 9 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. 15 Квітня,33

  12

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 10 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Паращука,1

  13

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Шкільна,3

  14

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 12 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Паркова,7

  15

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 13 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Юності,1

  16

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 14 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Київська, 1а

  17

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 15 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Ш.Руставелі,1

  18

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 16Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Миру,9а

  19

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 18 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Юності,5

  20

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад №19 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Громницького, 3

  21

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 20 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Д. Галицького, 1 а

  22

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 21 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Вишнівецького, 6

  23

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 22 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Б.Лепкого,1

  24

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 23 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Б.Лепкого,13

  25

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 24 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Кн. Острозького,31

  26

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Горбачевського,5

  27

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 26 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Л. Українки,7а

  28

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 27 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Братів Бойчуків,8

  29

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 29 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Глиняна, 25

  30

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 30 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бул. Петлюри,5

  31

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 31 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  пр. Злуки,15а

  32

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 33 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. М. Вербицького,8

  33

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 34 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Громницького, 5

  34

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 36 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. К.Савури,13

  35

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 37 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Макаренка,1

  36

  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 38 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Стадникова,22

  37

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Новий Світ, 11

  38

  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. М. Грушевського, 3

  39

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. М. Грушевського, 2

  40

  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Камінна, 2

  41

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа –ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Руська, 6

  42

  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Юності, 11

  43

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Шкільна, 2

  44

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Макаренка, 1,а

  45

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Л. Українки, 3а

  46

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Тарнавського, 6

  47

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Юності, 3

  48

  Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 13» Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Кн. Острозького, 51

  49

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Макаренка, 1,а

  50

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Л. Українки, 3а

  51

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 ім. В. Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Винниченка, 2

  52

  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Протасевича, 6а

  53

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  пр. С. Бандери, 14

  54

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Братів Бойчуків, 2

  55

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Братів Бойчуків, 4

  56

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  пр. Злуки, 51

  57

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бульв. Петлюри, 8

  58

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Чубинського, 3

  59

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Живова, 30

  60

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Хліборобна, 26

  61

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бульв. П. Куліша, 9

  62

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бульв. П. Куліша, 7

  63

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бул. Д. Вишневецького, 8

  64

  Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бул. Д.Вишневецького, 10

  65

  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Калинова., 46

  66

  Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Коперника, 14

  67

  Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Вербицького, 3

  68

  Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул.15 Квітня, 33

  69

  Галицький коледж ім. В. Чорновола

  вул.Б. Хмельницького, 15

  70

  Гімназія «Гармонія» Галицького інституту

  ім. В. Чорновола  вул.Б. Хмельницького, 15

  71

  Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Л. Українки, 12а

  72

  Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки Тернопільської міської ради Тернопільської області

  бульв. Д. Галицького 3а

  73

  Тернопільська вечірня школа Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Підгородня, 1

  74

  Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа Тернопільської міської ради Тернопільської області

  вул. Академіка Сахарова, 4

  75

  Тернопільська школа допризовної підготовки Тернопільської міської ради

  вул. Багата

  76

  Хорова школа «Зоринка»

  вул. Грушевського, 2а

  77

  Школа народник ремесел

  вул. Новий Світ, 13

  78

  Центр дитячої творчості

  вул. Грушевського, 2а

  79

  Станція юних техніків

  вул. Київська , 3а

  80

  Дитячо-юнацька спортивна школа № 1

  бульв. Вишневецького, 8

  81

  Дитячо-юнацька спортивна школа № 2

  вул. Кн. Острозького, 22

  82

  Дитячо-юнацька спортивна школа № 3

  вул. Стуса, 10

  Секретар ради І.В. Турський


  Додаток №2

  до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки


  Загальні заходи

  з/п


  Назва заходу

  Виконавці

  Строк виконання заходу

  Джерела фінансування

  1.

  Проведення енергетичного аудиту установ та організацій бюджетної сфери міста

  Профільні управління та відділи міської ради

  2012

  міський бюджет

  2.


  Моніторинг споживання енергетичних ресурсів,

  аналіз стану споживання та оплати за спожиті паливно-енергетичні ресурси по місту  Профільні управління та відділи міської ради

  щомісячно
  3.


  Доукомплектація бюджетних установ та житлового фонду засобами обліку споживання енергії та енергоресурсів

  Профільні управління та відділи міської ради

  постійно

  міський бюджет та інші кошти

  4.

  При формуванні виробничих планів підприємств обов’язково врахувати економію від впровадження заходів по енергозбереженню

  керівники підприємств та організацій міста


  постійно

  кошти підприємств

  5.

  Утеплення будівель, інженерних комунікацій в житловому фонді, об’єктах бюджетної та соціальної сфери

  Профільні управління та відділи міської ради

  постійно

  міський бюджет

  6.

  Впровадження інноваційних технологій та енергоефективних технічних і інженерних рішень, спрямованих на подальше зниження енергоспоживання у бюджетній та житлово-комунальній сферах міста

  Профільні управління та відділи міської ради

  постійно

  міський бюджет

  7.

  Впровадження енергоощадних технологій, в тому числі енергозберігаючих ламп


  Профільні управління та відділи міської ради

  постійно

  міський бюджет, кошти підприємств та інші кошти

  8

  Зменшення втрат теплоенергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, в т.ч. при заміні вікон та дверей

  Профільні управління та відділи міської ради

  підприємства, установи та організації міста  постійно

  міський бюджет, кошти підприємств та інші кошти

  9

  Заміна старого фізично зношеного обладнання на нове

  Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації міста

  постійно

  міський бюджет, кошти підприємств

  10

  Проведення навчальних курсів з енергозбереження для працівників бюджетної сфери та відповідальних осіб, на яких покладено відповідні обов’язки

  Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації

  постійно

  міський бюджет та інші кошти

  11

  Проведення заходів популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності

  Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації
  державний бюджет та інші кошти

  12

  Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та питної води

  Профільні управління та відділи міської ради підприємства, установи та організації

  постійно

  міський, обласний, державний бюджет та інші кошти

  13

  Розробка, друкування та розповсюдження інформаційних матеріалів, методичних посібників, придбання демонстраційних матеріалів

  Управління освіти і науки

  навчальні заклади  постійно

  міський, державний бюджет інші кошти

  14

  Проведення конкурсів, виставок, конференцій з питань енергозбереження та енергоефективності, в т.ч. для учнівської та студентської молоді

  Управління освіти і науки

  навчальні заклади
  постійно

  міський, обласний, державний бюджет інші кошти
  Секретар ради І.В. Турський

  Додаток №3

  до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя

  на 2012-2015 роки


  Перелік будинків, які підлягають відключенню від централізованого теплопостачання, відповідно до Схеми теплопостачання м. Тернополя


  № пп

  Адреса

  № буд.

  Наявність опалення

  Всього квартир

  з ЦО

  без ЦО

  % ЦО

  Адреса котельні

  наявність ГВ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  вул. Бiлецька

  16  45

  12

  33

  27

  вул. Фpанка,16

  +

  2

  вул. Бpоваpна

  23  44

  4

  40

  9

  вул. Фpанка,16

  +

  3

  вул. Будного

  32  116

  7

  109

  6

  бул. Пpосвiти,9

  +

  4

  вул. Вiтовського

  2  6

  1

  5

  17

  вул. Лемкiвська,23

  -

  5

  вул. Валова

  6  5

  1

  4

  20

  вул. Багата,4

  -

  6

  вул. Валова

  18  4

  1

  3

  25

  вул. Багата,4

  -

  7

  вул. В. Великого

  1  80

  7

  73

  9

  вул. Куpбаса,3а

  +

  8

  вул. Гагаpiна

  2  12

  2

  10

  17

  вул. Шкiльна,5

  -

  9

  вул. Гагаpiна

  4  4

  1

  3

  25

  вул. Шкiльна,5

  -

  10

  вул. Гагаpiна

  5  19

  2

  17

  11

  вул. Шкiльна,5

  -

  11

  вул. Доли

  3

  1

  2

  33

  вул. Багата,4

  -

  12

  вул. Живова

  24  36

  1

  35

  3

  вул. Живова,12

  +

  13

  пр. Злуки

  1  57

  7

  50

  12

  вул. Галицька,40

  -

  14

  вул. Київська

  11а  119

  1

  118

  1

  вул. Київська,3а

  +

  15

  вул. Козацька

  9  2

  2

  0

  100

  вул. Козацька,19

  -

  16

  вул. Козацька

  15  46

  5

  41

  11

  вул. Козацька,19

  -

  17

  вул. Копеpника

  5  4

  1

  3

  25

  вул. Фpанка,16

  -

  18

  вул. Лучакiвського

  11  74

  9

  65

  12

  вул. Пpосвiти,9

  +

  19

  вул. Микулинецька

  109  30

  7

  23

  23

  вул. Шкiльна,5

  +

  20

  вул. Микулинецька

  113  58

  11

  47

  19

  вул. Козацька,19

  -

  21

  вул. Н.Свiт бiчна

  8  8

  5

  3

  63

  вул. Н.Свiт,36

  -

  22

  вул. Н.Свiт бiчна

  10  8

  4

  4

  50

  вул. Н.Свiт,36

  -

  23

  вул. Н.Свiт бiчна

  12  3

  3

  0

  100

  вул. Н.Свiт,36

  -

  24

  вул. Над ставом

  6  14

  2

  12

  14

  вул. Багата,4

  -

  25

  вул. Остpозького

  18  45

  2

  43

  4

  вул. Живова,12

  +

  26

  вул. Остpозького

  22  4

  1

  3

  25

  вул. Живова,12

  -

  27

  вул. Садовий

  2  2

  1

  1

  50

  вул. Козацька,19

  -

  28

  вул. Старий ринок

  2  23

  6

  17

  26

  вул. Багата,4

  -

  29

  вул. Студинського

  7  2

  1

  1

  50

  вул. Шкiльна,5

  -

  30

  вул. Студинського

  9  12

  2

  10

  17

  вул. Шкiльна,5

  -

  31

  вул. Студинського

  10  1

  1

  0

  100

  вул. Козацька,19

  -

  32

  вул. Танцоpова

  6  6

  3

  3

  50

  вул. Багата,4

  -

  33

  вул. Фpанка

  6  10

  3

  7

  30

  вул. Фpанка,16

  -

  34

  вул. Фpанка

  15  8

  1

  7

  13

  вул. Фpанка,16

  -

  35

  вул. Фpанка

  19  12

  2

  10

  17

  вул. Фpанка,16

  +

  36

  Фабpична

  3  100

  30

  70

  30

  вул. Галицька,40

  -

  37

  бул. Т. Шевченка

  18  13

  6

  7

  46

  вул. Багата,4

  -

  38

  бул. Т. Шевченка

  37  10

  1

  9

  10

  вул. Багата,4

  -

  39

  вул. Яpмуша

  3  2

  1

  1

  50

  вул. Шкiльна,5

  -

  40

  вул. Яpмуша

  4  10

  3

  7

  30

  вул. Шкiльна,5

  -

  41

  вул. Яpмуша

  5  60

  11

  49

  18

  вул. Шкiльна,5

  +

  42

  вул. Яремчука

  27  50

  4

  46

  8

  вул. Дpужби,9а

  +

  Секретар ради І.В. Турський

  Додаток №4

  до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя

  на 2012-2015 роки

  Перелік будинків, які пропонується включити в Схему теплопостачання м. Тернополя на відключення  № пп

  Адреса

  № буд.

  Наявність опалення

  Всього квартир

  з ЦО

  без ЦО

  % ЦО

  Адреса котельні

  наявність ГВ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  вул. Козацька

  11

  +

  2

  1

  1

  50

  вул. Козацька,19

  -

  2

  вул. Козацька

  1

  +

  2

  2

  0

  100

  вул. Козацька,19

  -

  3

  вул. Козацька

  3

  +

  2

  1

  1

  50

  вул. Козацька,19

  -

  4

  вул. Яpмуша  +

  1

  1

  0

  100

  вул. Шкiльна,5

  -

  5

  вул. Руська

  29

  +

  5

  1

  4

  20

  вул. Фpанка,16

  -

  6

  вул. Руська

  31

  +

  1

  1

  0

  100

  вул. Фpанка,16

  -

  Секретар ради І.В. Турський

  6/19/2

  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2012-2014 роки  В додаток до рішення внесено доповнення відповідно до рішення міської ради від 15.02.2013. №6/29/98

  В додаток до рішення внесено зміни згідно з рішенням міської ради від 22.03.2013р. №6/30/101

  Внесено зміни та доповнення відповідно до рішення міської ради від 24.12.2013р. №6/42/17

  Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/17

  Керуючись п.6.7 додатку №1 до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2012-2014 роки (додається).

  2.Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

  2.1.від 02.10.2008 року №5/21/5 «Про затвердження загальноміської комплексної цільової Програми будівництва, реконструкції та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у місті Тернополі»;

  2.2.від 02.10.2008 року №5/21/109 «Про затвердження Програми покращення екологічного стану Тернопільського ставу на 2008-2011 роки»;

  2.3.від 30.04.2009 року №5/26/17 «Про затвердження Програми поетапної рекультивації міського сміттєзвалища в с. Малашівці Зборівського району»;

  2.4.від 30.04.2009 року №5/26/18 «Про затвердження Програми «Відновлення внутрішньоквартальних проїздів та пішохідної мережі міста Тернополя»;

  2.5.від 27.11.2009 року №5/30/14 «Про затвердження міської Програми «Модернізації зовнішнього освітлення міста Тернополя з використанням енергозберігаючих технологій на 2009-2015 роки»;

  2.6.від 10.08.2010 року №5/37/23 «Про затвердження «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Тернополі на 2010-2014 роки»;

  2.7.від 24.02.2011 року №6/6/31 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки»;

  2.8.від 20.06.2011 року №6/9/5 «Про затвердження Програми розвитку шляхово-мостового господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки»;

  2.9.від 16.08.2011 року №6/13/23 «Про затвердження Програми модернізації, ремонту та заміни ліфтів у місті Тернополі на 2011-2015 роки».

  3.Внести зміни в додаток 2 Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2012 рік від 05.01.2012 року №6/18/7 «Про Програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2012 рік» доповнивши його пунктом «Будівництво насосної станції на річці Серет для перекачування дощових стічних вод з південної частини міста». Джерело фінансування – державний бюджет - 2700000,0 грн., міський бюджет - 300 000 грн.

  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.


  Додаток

  до рішення міської ради

  від «16 » лютого 2012 року

  № 6/19/2

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду І об’єктів соціальної інфраструктури міста Тернополя на 2012-2015 роки