• Подобряване и развитие на материално – техническата база на туризма
 • Срок на изпълнение – 2016 година.
 • Срок на изпълнение – 2016 година. 2. Развитие на еко, приключенски, социален и пешеходен туризъ м
 • Срок на изпълнение – 2016 година. 4. Реклама и информационно обслужване
 • Срок а изпълнение – 2016 година.
 • Срок на изпълнение – 2016 година. 6. Партньорство при изготвяне на логистиката и информационното обслужване при реализацията на различни спортни и културни събития
 • Срок на изпълнение – 2016 година . 8. Участие на различни туристически борси и изложения

 • Скачать 83.82 Kb.


  Дата30.12.2017
  Размер83.82 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 83.82 Kb.

  Проект за годишна програма за развитието на туризма за 2016 година въз основа на 10 – годишната стратегия за развитието на тур  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ЗА 2016 ГОДИНА ВЪЗ ОСНОВА НА 10 – ГОДИШНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД

  1. Подобряване и развитие на материално – техническата база на туризма:

  1.1. Утвърждаване на почивна база “Пашалийца” като туристическа дестинация и излизане на туристическия пазар:

  • Ремонт на санитарните възли и създаване на два кухненски блока в сградата;

  • Регистрация на водоизточника за цялостно водоснабдяване с питейна вода;

  • Получаване на санитарно разрешение за настаняване на туристи в обекта;

  • Поддръжка и обогатяване на рекламен уеб сайт на обекта;

  • Рекламиране на почивната база като туристическа дестинация и нейното популяризиране за: организиране на еднодневни и двудневни екскурзии, краткотраен и дълготраен отдих, “Училище сред природата” и летни ваканции за учениците от общината и други общини;

  • Провеждането на семинари и делови срещи;

  • Като изходен пункт за присъединяване към международен туристически маршрут Е8, туристически маршрут – почивна база “Пашалийца”, крепост “Зареница”, Нареченски бани, село Косово (част от 50 – те малко познати обекта в България).

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  1.2. База за отдих – село Малево:  • Фиксиране на парцел, принадлежащ към базата;

  • Преобразуване на спалните помещения и кухненския блок;

  • Създаване на собствен сайт с информация за обекта и заявки за резервации;

  • Рекламиране на почивната база като туристическа дестинация и нейното популяризиране за: организиране на еднодневни и двудневни екскурзии, краткотраен и дълготраен отдих, семейни почивки сред природата и летен отдих за туристи от общината.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  1.3. Създаване на изнесен туристически център пред Палеонтологичен музей – Асеновград:  • Ситуационен анализ и проучване на възможностите за включване на ботаническата градина в съседство до музея, като допълнителна атракция в района.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  1.4. Проучване на възможности относно стопанисване на пещера “Добростански бисер”:  • Изготвяне на концепция за управление и включване в номенклатурата на услугите на Предприятието.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  1.5. Поставяне на метални решетки на офис на ОП “Туризъм” (прозорци на първи етаж).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  1.6. Проучване на възможностите относно управление на обект на културата от местно значение “Налбантовата къща” на ул. “Голаш” №2 включващо:  • Включване на обекта в туроператорските пакети с основен акцент “Винен туризъм” като “Налбантовата къща”, предлагаща винени дегустации и традиционни станимашки ястия и беседи за винопроизводството в Станимака. Дегустациите са съпроводени с посещения на НПК “Асенова крепост”;

  • Включване на обекта като част от културен маршрут “Амбелино”: параклиси “Св.св. Козма и Дамян” и “Св. Стефан” - храм “Свети Георги” - “Налбантовата къща” - храм “Св. Богородица – Благовещение” (рибната) – НПК “Асенова крепост”;

  • Използването на материалната база на обекта за различни презентации и семинари в областта на туризма и културата;

  • Обектът да бъде обособен за различни кулинарни изложби (ежегоден конкурс за най – добри станимашки сармички и други традиционни ястия);

  • Разкриване на туристически информационен щанд;

  • Утвърждаването му в експонатен център на винопроизводството в Асеновград и региона и бъдещо трансформиране в музей на виното.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  2. Развитие на еко, приключенски, социален и пешеходен туризъм:

  2.1. Обогатяване на GPS картотека (база данни с тракове за природни обекти) на страниците на официалния сайт на ОП “Туризъм” www.tic.assenovgrad.com  Срок на изпълнение – 2016 година.

  2.2. Почистване и освежаване на маркировката по туристическите пътеки на “Добростански рид”. Поставяне на табели по маршрутите до бившите хижи “Безово”, “Момина сълза”, почивна база и бивш пионерски лагер “Гонда вода”. Тракийско светилище “Беланташ”, скален феномен “Караджов камък”, православен християнски поклоннически център манастир “Св. Троица” (Кръстова гора). Партньорство с неправителствени организации.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  2.3. Създаване на културно – поклоннически маршрут “ По стъпките на легионите”, върху основите на античен търговски път, свързващ два от 100 – те Национални туристически обекта (НПК “Асенова крепост” - Бачковски манастир). Почистване на трасето, обозначаване с маркировка и указателни табели.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  2.4. Създаване и утвърждаване на пешеходен маршрут “село Тополово - “Рупската черква” - скално светилище “Питвото” - тракийско скално светилище “Беланташ” - тракийско скално светилище “Караджов камък” - Кръстова гора. Социализиране на маршрута, поставяне на указателни табели и маркировка.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  2.5. Второ издание на традиционен пешеходен преход “Асеновград” през първата седмица на месец Юни във връзка с празника на града, с цел възстановяване на традициите на пешеходния и социален туризъм на територията на Община Асеновград. Партньорство с неправителствени организации. (Старт – гр. Асеновград – хижа Безово – връх Червената скала – хижа Марциганица). Покани до различни туристически дружества от цяла България  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3. Развитие на културен и религиозен туризъм:

  3.1. Развитие на фестивален и събитиен туризъм. Публично – частни партньорства между читалищата на територията на Община Асеновград, АХРА, СПА, Архиерейско наместничество, Градска библиотека и НПО с цел насърчаване и стимулиране на фестивалните дейности (спортни, музикални, културни, винени, кулинарни и други) и превръщането на Община Асеновград в притегателен център на фестивалния и събитиен живот в туристическата карта на България.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3.2. Партньорство с училищата от Община Асеновград за продължаване работата и утвърждаване на “Училищна академия”, функционираща на територията на НПК “Асенова крепост”. Целта в запознаването на учениците с културно – историческото наследство на Общината чрез провеждането на открити уроци, семинари, беседи и други в криптата а църквата и прерастване на инициативата в движение “Аз обичам Асеновград”.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3.3. Утвърждаване на културно – поклоннически маршрут “По пътя на руската бойна слава”. (Параклис “Св. Никола” - мястото, където през 1878 година е посрещнат ген. Виктор Дандевил – паметник на ген. Виктор Дандевил – паметник и гроб на пряпорщик Георгий Висшчняков в двора на храм “Св. Димитър” - паметна плоча при лобното място на пряпорщик Георгий Висшчняков – местност “Юрта” (между селата Орешец, Мостово и Врата).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3.4. Създаване и утвърждаване на културно – поклоннически маршрут “По стъпките на Бакуриани” (Бачковски манастир “Успение Богородично” - НПК “Асенова крепост” - средновековен храм “Св. Йоан Кръстител (Св. Ян) – средновековна крепост “Воден” (над кв. Горни воден)).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3.5. Създаване и утвърждаване на културно – поклоннически и пешеходен маршрут “Божествената утроба на Родопа” и неговата социализация. (Село Мостово – православен християнски поклоннически център манастир “Св. Троица” (Кръстова гора) – тракийско светилище и некропол “Караджов камък” - скален феномен “Хайдут кая” - тракийско светилище “Беланташ”).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  3.6. Създаване и утвърждаване на поклоннически и пешеходен маршрут “Под покровът Богородичен” и неговата социализация. (Асеновград – НПК “Асенова крепост” - стар римски път до село Бачково – преспиване в Бачковски манастир “Успение Богородично” - местност Клувията, резерват “Червената скала” - нощувка в православен християнски поклоннически център манастир “Св. Троица” (Кръстова гора).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  4. Реклама и информационно обслужване:

  4.1. Информационно и материално обслужване на НПК “Асенова крепост”;

  4.2. Партньорство с Община Пловдив и Община Родопи по дейностите за устойчивост, указани по проект “Via Diagonalis – Пътища и цивилизация” - вторична рекламна кампания (изработване на рекламни материали, карти, брошури, указващи двата туристически продукта, изготвени по проекта – “Манастирски тур” и “Културен тур”).

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  4.3. Създаване на “Наръчник за медийна изява”.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  4.4. Поставяне на информационни карти на входовете на града и автобусните спирки, които да упътват посетители и граждани към туристическите обекти.  5. Обогатяване на каталога за всички видове туризъм на територията на Общината:

  5.1. Преиздаване, допълване на изданията, включващи празниците: “Калиница” - уникален за страната, Трифон Зарезан – пехливански борби (уникален за страната със своята мултиетничност), цикъл “Празници на виното”, традиционна Кушия на Тодоровден, Литийно шествие от храм “Успение Богородично”, литийно шествие от Бачковски манастир до местност “Клувията”, празник “Св. Богородица – Златна ябълка”, карнавални шествия в селата Бачково и Нареченски бани, традиционно рокерско шествие до Бачковски манастир – 22 март.  Срок а изпълнение – 2016 година.

  5.2. Преиздаване на 6 двуезични издания, описващи музеите, църквите, природните забележителности, културното наследство, историческите маршрути и празниците на Асеновград.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  5.3. Създаване на двуезична брошура “Божествената утроба на Родопа”, включваща културен маршрут из тракийските светилища в югоизточната част на общината.  Срок на изпълнение – 2016 година.

  5.4. Издаване на безплатно издание на “Пашалийца – перла в сърцето на Родопите”. Триезично издание (български, английски и руски език).  Срок на изпълнение – 2016 година.

  6. Партньорство при изготвяне на логистиката и информационното обслужване при реализацията на различни спортни и културни събития:

  6.1. Традиционна кушия за Тодоровден, организирана от Сдружение по коневъдство и конен спорт “Цар Иван Асен II”;

  6.2. Средновековен панаир;

  6.3. Традиционен ултрамаратон “Персенк ултра”, организиран от Сдружение “Български Ултрамаратони”;

  6.4. Различни младежки инициативи.

  7. Стартиране на инициатива “Опознай Асеновградския край”:

  15 емблематични обекта на територията на Община Асеновград, печати за които да бъдат събирани след посещение на всеки обект. Събралите печати от всички обекти ще бъдат награждавани с почетна значка. За целта ще бъдат изработени:  • книжки, съдържащи информация за обектите с място и печат за всеки;

  • 15 печата за всеки обект;

  • значки за събралите всички печати.

  Срок на изпълнение – 2016 година.

  8. Участие на различни туристически борси и изложения:

  8.1. Международна туристическа борса “Ваканция” – месец Февруари – гр.София

  8.2. Изложение на Общините на международна изложба “Природа, лов, риболов” - Международен панаир – гр. Пловдив;

  8.3. Международно туристическо изложение “Културен туризъм” - месец Април – гр. Велико Търново;

  8.4. Национална конференция по здравен туризъм с международно участие и възможност за съчетаване с културен, приключенски, селски, религиозен, уелнес и други видове туризъм – гр.София;

  8.5. Международен есенен панаир – гр. Пловдив;  8.6. Международно туристическо изложение “Пампорово – гостоприемство в четири сезона” - КК Пампорово;

  8.7. Туристическа борса “Културен и религиозен туризъм” - месец Март – гр. София.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Проект за годишна програма за развитието на туризма за 2016 година въз основа на 10 – годишната стратегия за развитието на тур

  Скачать 83.82 Kb.