• СРЕЋНО!! !

 • Скачать 73.63 Kb.


  Дата06.07.2017
  Размер73.63 Kb.

  Скачать 73.63 Kb.

  Пројектовање технолошких система за образовнс профилс: техничар за компјутерско управљање IV  ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

  за образовнс профилс: техничар за компјутерско управљање

  IV РАЗРЕД
  1. Погонски системи за главна и помоћна кретања код НУ глодалица?

  2. Преднамештање алата и деФинисање корекције?

  3. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=4мм

  1 Мерни системи CNC машина

  1. Обрада глодањем коришћењем потпрограма?

  2. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=5мм
  d:\my documents\p r o j e k t i b&s\haas\slike\58.jpg
  1. Управљачка јединица CNC машина, задатак и врсте?

  2. Циклуси бушења

  3. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=5мм


  c:\documents and settings\teximp\prezentacije\programiranje\slike, programi - glodanje\201.gif
  1. Мерни системи CNC машина?

  2. Циклуси обраде џепа?

  3. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат je вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=4мм

  1 Како се деле НУ глодалице и која је примена појединих групација?

  2 Који су основни режими рада управљачке јединице HAAS глодалице?

  3 Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=4мм


  c:\documents and settings\teximp\prezentacije\programiranje\slike, programi - glodanje\201.gif

  1 Објасни функцију кретања G02

  1. Како се врши постављање алата у главно вретено глодалице, наведи делове сета алата?

  2. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 20 мм,

  дубина резања а=5мм
  d:\my documents\p r o j e k t i b&s\haas\slike\58.jpg


  1. Објасни структуру НУ глодалица.

  2. Каква је структура програма у Г коду, наведи и објасни поделу функција.

  3. За контуру радног предмета приказаног на слици израдити програм за обраду радног предмета у АПТ програмском језику. Нулту тачку обратка поставити на чеону површину радног предмета. Дебљина плоче припремка је 4mm.

  1. Каква је функција и начин рада УЈ у структури НУМА?

  2. Које су циклусне функције кретања у Г коду и каква је њихова улога?

  3. Израдити програм обраде на CNC глодалици, ручним програмирањем у г- коду, коришћењем стандардних циклуса, према контури радног предмета приказаног на цртежу. Максимална дубина резања атах = 3 mm, брзина главног кретања, n = 1500o/min, за глодање и n = 400o/min за бушење, брзина помоћног кретања vxy= 200 mm/min и vz=150mm/min за глодање и vz= 40 mm/min за бушење


  1 Који су носиоци информација и преносници података код НУМА?

  2 Зашто се врши корекција радијуса врха алата и на који начин?

  3 Израдити програм обраде на CNC глодалици, ручним програмирањем у г- коду, премаконтури радног предмета приказаног на цртежу. Максимална дубина резања amax = 2 mm, брзина главног кретања, n = 1800o/min, за глодањв и n = 400o/min за бушење, брзина помоћног кретања vxy= 180 mm/min и vz=120mm/min за глодањв и vz= 40 mm/min за бушење. (Одреди најпре потребне алате и групиши захвате по алату, обележи на цртежу значајне тачке.)
  1. Објасни структуру НУ глодалица.

  2. Каква је структура програма у Г когу, наведи и објасни поделу функција.

  3. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 6 мм,

  дубина резања а=5мм


  1. Каква је функција и начин рада УЈ у структури НУМА?

  2. Које су циклусне функције кретања у Г коду и каква је њихова улога?

  3. Изради програм за израду радног предмета према контури датој на слици: Алат је вретенасто глодало пречника 10 мм,

  дубина резања а=5мм
  1. Објасни структуру НУ глодалица.

  2. Каква је структура програма у Г когу, наведи и објасни поделу функција.

  3 За контуру радног предмета која је дата на слици одредити карактеристичне тачке, дати табелу координата тачака плана резања, израдити програм обраде у Г-коду и израдити радни предмет на CNC глодалици. HAAS TM1  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-7.png
  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-8.png
  1. Каква је функција и начин рада УЈ у структури НУМА?

  2. Које су циклусне функције кретања у Г коду и каква је њихова улога?

  3. За контуру радног предмета која је дата на слици одредити карактеристичне тачке, дати табелу координата тачака плана резања, израдити програм обраде у Г-коду и израдити радни предмет на ЦНЦ глодалици. ХААС TM1


  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-9.png

  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-10.png
  1. Који су носиоци информација и преносници података код НУМА?

  2. Зашто се врши корекција радијуса врха алата и на који начин?

  3. За контуру радног предмета која је дата на слици одредити карактеристичне тачке, дати табелу координата тачака плана резања, израдити програм обраде у Г-коду и израдити радни предмет на ЦНЦ глодалици. ХААС TM1
  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-11.png

  1. Како се врши уношење програма у УЈ НУМА?

  2. Објасни стандардне циклусе бушења и израде навоја код глодалица.

  3 За контуру радног предмета која је дата на слици одредити карактеристичне тачке, дати табелу координата тачака плана резања, израдити програм обраде у Г-коду и израдити радни предмет на CNC глодалици. HAAS TM1  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-14.png  1. Каква је улога и задатак управљачке јединице у структури CNC машине?

  2. Који су основни задаци УЈ?

  3. Које податке прима УЈ и на који начин?

  4. Чему служе конвертори сигнала?

  5. Како се врши обрада података унутар УЈ?

  6. Шта је принцип итерпретера?

  7. Коме се врши слање сигнала од стране УЈ и на који начин?

  8. Како се врши подела УЈ?

  9. Који су основни режими рада командног пулта CNC глодалице HAAS TМ1?

  10. У ојим режимима може да се врши извршавање програма?

  11. Који се дисплеји могу одабрати у сваком од режима рада?

  12. Који су начини програмирања CNC машина?

  13. Који су начини управљања CNC машина?

  14. Који су начини управљања CNC глодалице HAAS TP1?

  15. Како се врши управљање у ручном режиму управљања?

  16. Како се врши управљање у аутоматском режиму управљања?

  17. Објасни начине померања носача алата у HANDJE JOG режиму

  18. Како се врши померање алата у MDI режиму?

  19. На који начин се врши регулисање броја обртаја и посмака, ручно?

  20. На који начин се врши регулисање броја обртаја и посмака, Програмски?

  21. Који су начини хлађења и подмазивања у зони резања обрадног процеса?

  22. На који начин су врши ручно укључивање и искључивање средсва за хлађење?

  23. На који начин су врши програмско укључивање и искључивање средсва за хлађење?

  24. За контуру радног предмета која је дата на слици одредити карактеристичне тачке, дати табелу координата тачака плана резања, израдити програм обраде у Г-коду и израдити радни предмет на CNC глодалици. HAAS TM1  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-15.png


  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-16.png


  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-17.png

  d:\priprema za skolu 2010\projek 4\priprema\zadaci za sherline-18.png

  СРЕЋНО!!!

  Небојша Милићевић проф.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Пројектовање технолошких система за образовнс профилс: техничар за компјутерско управљање IV

  Скачать 73.63 Kb.