• Регламент конференції Вівторок, 20 травня
 • Четвер, 22 травня 10.00 – 12.30 –пленарні засідання НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради 14.00 – 18.00 – секційні засідання П’ятниця, 23 травня
 • Вторник, 20 мая 10.00 - 19.00 - регистрация участников Институт прикладного системного анализа НТУ Украины «КПИ», корпус 35, к. 206 Среда, 21 мая
 • Четверг, 22 мая 10.00 - 12.30 - пленарные заседания НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета. 14.00 - 18.00 - секционные заседания Пятница, 23 мая
 • Пленарні засідання Пленарные заседания • страница1/3
  Дата04.06.2018
  Размер0.69 Mb.
  ТипПрограма

  Програма міжнародної конференції системний аналіз та інформаційні технології


    1   2   3

  Інститут прикладного системного аналізу

  НТУ України „КПІ"

  Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України
  ПРОГРАМА

  міжнародної конференції
  СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

  ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  20-24 травня 2008 р.  Національний технічний університет України «КПІ»
  Київ, 2008


  САІТ-2008

  Зміст
  Саіт-2008

  Організатори конференції

  Програмний комітет

  Організаційний комітет

  Регламент конференції
  Урочисте відкриття
  Пленарні засідання
  Секційні засідання
  Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи

  Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень

  Секція 3. GRID і системи високопродуктивних обчислень в науці і освіті

  Секція 4. Прогресивні інформаційні технології


  Перелік доповідачів

  САІТ – 2008

  Міжнародні науково-технічні конференції з Системного аналізу та інформаційних технологій є одними з авторитетних форумів фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, GRID технологій та прогресивних інформаційних технологій.

  Конференції з системного аналізу та інформаційних технологій проводилися щорічно з 1999р. як науково-технічні конференції студентів, аспірантів і молодих учених на базі Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету «КПІ» Міністерства освіти та науки України і Національної академії наук України. З 2005 року було ухвалено рішення про зміну статусу конференції та запрошено до участі в обговоренні актуальних міждисциплінарних проблем також і широке коло науковців, що спеціалізуються в розглянутій галузі. Метою проведення конференції є об'єднання фахівців різних наукових напрямків для обговорення нових проблем системного аналізу та інформаційних технологій і обміну досвідом використання отриманих результатів для вирішення актуальних практичних проблем.

  У Програму конференції САІТ-2008 включено 389 доповідей, які охоплюють велике коло питань, пов'язаних з розробкою і дослідженням теорії та практики системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва та експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множини конфліктуючих цілей і ризиків.  САИТ - 2008

  Международные научно технические конференции по Системному анализу и информационным технологиям являются одними из авторитетных форумов специалистов по системному анализу сложных систем разной природы, интеллектуальным системам принятия решений, GRID технологиям и прогрессивным информационным технологиям.

  Конференции по системному анализу и информационным технологиям проводились ежегодно с 1999 г. как научно-технические конференции студентов, аспирантов и молодых ученых на базе Института прикладного системного анализа Национального технического университета «КПИ» Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины. В 2005 году было принято решение об изменении статуса конференции и приглашен к участию в обсуждении актуальных междисциплинарных проблем также и широкий круг научных работников, специализирующихся в рассматриваемой области. Целью проведения конференции является объединение специалистов различных научных направлений для обсуждения новых проблем системного анализа и информационных технологий и обмена опытом использования полученных результатов для решения актуальных практических проблем.

  В Программу конференции САИТ-2008 включено 389 докладов, которые охватывают большой круг вопросов, связанных с разработкой и исследованием теории и приложений системного анализа, принятия решений, стратегического планирования, проектирования, производства и эксплуатации сложных взаимосвязанных систем различного назначения, функционирующих в условиях неопределенностей, множества конфликтующих целей и рисков.


  Організатори конференції
  Організаторами десятої Міжнародної науково-технічної конференції “САІТ-2008” виступають Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний технічний університет України „КПІ" (НТУУ «КПІ»), Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (ІПСА), Кафедра ЮНЕСКО „Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ „КПІ” та ІПСА, Ризький технічний університет, Буковинський університет, Наукові товариства студентів та аспірантів НТУУ „КПІ” та ННК „ІПСА”
  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
  Организаторами десятой Международной научно-технической конференции “САИТ-2008” выступают Министерство образования и науки Украины, Национальная академия наук Украины, Национальный технический университет Украины “КПИ" (НТУУ «КПИ»), Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ» Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины (ИПСА), Кафедра ЮНЕСКО “Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика” при НТУУ „КПИ” и ИПСА, Рижский технический университет, Буковинский университет, Научные общества студентов и аспирантов НТУУ „КПИ” и УНК „ИПСА”
  ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

  Голова:

  Згуровський М.З., проф. (Україна, Київ)  Заступники голови:

  Сергієнко І.В., проф. (Україна, Київ)

  Панкратова Н.Д., проф. (Україна, Київ)

  Члени комітету

  Гвішіані О.Д., проф. (Росія, Москва)

  Зайченко Ю.П., проф. (Україна, Київ)

  Кунцевич В.М., проф. (Україна, Київ)

  Куценко А.С., проф. (Україна, Харків)

  Маниліч М. І., проф. (Україна, Чернівці),

  Павлов О.А., проф. (Україна, Київ)

  Петренко А.І., проф.(Україна, Київ)

  Романенко В.Д., проф. (Україна, Київ)

  Царков Є.Ф., проф. (Латвія, Рига)

  Ясинський В.К., проф. (Україна, Чернівці)

  Опаріна О.Л., н.с. (Україна, Київ)

  Недашківська Н.І., к.т.н. (Україна, Київ)
  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

  Голова:

  Сидоренко С.І., проф. (Україна, Київ)  Заступники голови:

  Бідюк П.І., проф. (Україна, Київ)

  Шукаєв С.М., проф. (Україна, Київ)

  Члени оргкомітету:

  Кірік О.Є., к.ф.-м.н. (Україна, Київ)

  Кисельов Г.Д., к.т.н. (Україна, Київ)

  Окуненко В.Н., к.т.н. (Україна, Чернівці)

  Опаріна О.Л. н.с. (Україна, Київ)

  Макуха М.П., інж. (Україна, Київ)

  Савастьянов В.В., інж. (Україна, Київ)

  Чепок І. Г., студ. (Україна, Київ)

  Регламент конференції
  Вівторок, 20 травня

  10.00 – 19.00 – реєстрація учасників

  Інститут прикладного системного аналізу НТУ України «КПІ», корпус

  35, к. 206.

  Середа, 21 травня

  8.30 – 9.30 – реєстрація учасників

  НТУ України «КПІ», корпус 1, к. 163


  10.00 – 13.00 – урочисте відкриття, пленарні засідання

  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради


  14.00 – 18.00 – секційні засідання
  Четвер, 22 травня

  10.00 – 12.30 –пленарні засідання

  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради


  14.00 – 18.00 – секційні засідання
  П’ятниця, 23 травня

  10.00 – 12.30 –пленарні засідання

  НТУ України «КПІ», Велика фізична аудіторія


  14.00 – 17.00 – секційні засідання
  17.00 – 18.00 – закриття конференції

  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради

  18-00 – Круглий стіл

  «Системні проблеми очима студентів»  Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи

  Інститут прикладного системного аналізу НТУ України «КПІ», корпус 35, конференц-зал  Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень

  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради  Секція 3. GRID і системи високопродуктивних обчислень в науці і освіті

  НТУ України «КПІ», корпус 1, к. 155  Секція 4. Прогресивні інформаційні технології

  НТУ України «КПІ», корпус 1, к. 163  РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
  Вторник, 20 мая

  10.00 - 19.00 - регистрация участников

  Институт прикладного системного анализа НТУ Украины «КПИ»,

  корпус 35, к. 206

  Среда, 21 мая

  8.30 - 9.30 - регистрация участников

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, к. 163


  10.00 - 13.00 - торжественное открытие, пленарные заседания

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.


  14.00 - 18.00 - секционные заседания

  Четверг, 22 мая

  10.00 - 12.30 - пленарные заседания

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.


  14.00 - 18.00 - секционные заседания
  Пятница, 23 мая

  10.00 - 12.30 - пленарные заседания

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Большая физическая аудитория


  14.00 - 17.00 - секционные заседания
  17.00 - 18.00 - закрытие конференции

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета


  18-00 – Круглый стол

  «Системные проблемы глазами студентов»  Секция 1. Системный анализ сложных систем разной природы

  Институт прикладного системного анализа НТУ Украины «КПИ», корпус 35, конференц-зал  Секция 2. Интеллектуальные системы принятия решений

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета  Секция 3. Grid и системы высокопроизводительных вычислений в науке и образовании

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, к. 155  Секция 4. Прогрессивные информационные технологии

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, к. 163  Урочисте відкриття

  Середа, 21 травня, 10 годин

  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради.


  Урочисте відкриття конференції. Вітальні виступи керівників Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, ректора Національного технічного університету України «КПІ» академіка НАН України М.З. Згуровського

  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ


  Среда, 21 мая, 10 часов

  НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.


  Торжественное открытие конференции. Приветственные выступления руководителей Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук Украины, ректора Национального технического университета Украины «КПИ» академика НАН Украины М.З. Згуровского


  Пленарні засідання

  Пленарные заседания


  НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради.
  Середа, 21 травня

  Среда, 21 мая

  10.00 -13.00
  Академік НАНУ Згуровський М.З., ректор НТУУ «КПІ»

  Моделювання процесів сталого розвитку та оцінювання глобальних загроз


  Д.т.н., проф. Панкратова Н.Д., зас. директора Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ»

  Побудова шляхів вирішення стратегічних проблем розвитку регіонів, великих міст, підприємств


  Д.т.н., проф. Петренко А.І., Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”. GRID технології в обробці даних

  Четвер, 22 травня

  Четверг, 22 мая

  10.00 -12.30
  Академик НАНУ Старостенко В.И., Институт геофизики им. С.И. Субботина. Геофизический мониторинг территории Украины
  Чл.-корр. НАНУ Чикрий А.А., Институт кибернетики НАН Украины им. В.М. Глушкова. Многозначные отображения и их селекторы в игровых задачах управления движением
  Чл.-корр. НАНУ Губарев В.Ф., Институт космических исследований НАНУ и НКАУ. Идентификация, оценивание и ассимиляция данных в математическую модель
  Д.т.н. Родкин М.В., чл.-корр. РАН Гвишиани А.Д., Геофизический центр РАН, Слепнев А.С., МФТИ. Задача мониторинга устойчивости поведения динамических систем: алгоритмы и примеры применения
  П’ятниця, 23 травня

  Пятница, 23 мая

  10.00 -12.30

  Д.т.н., проф. Романенко В.Д., Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ". Методы прогнозирования динамических процессов на основе математических моделей с разнотемповой дискретизацией
  Д.т.н., проф. Валькман Ю.Р., Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем. О структуре исследований в области искусственного интеллекта
  Д.т.н., проф. Зайченко Ю.П., Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ". Нечеткий метод индуктивного моделирования в условиях неопределенности
  Д.т.н., проф. Остапенко В.В., к.т.н. Якунина И.Л., Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ". Матричная выпуклость в дифференциальных играх

  Секційні засідання

  Секционные заседания
  Секція 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

  Секция 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ
  Керівники секції:

  д.т.н., проф. Панкратова Н.Д. (м. Київ)

  д.т.н., проф. Романенко В.Д. (м. Київ)

  к.т.н. Заводнік В.В. (м. Київ)

  к.т.н. Кірік О.Є. (м. Київ)
  Руководители секции:

  д.т.н., проф. Панкратова Н.Д. (г. Киев)

  д.т.н., проф. РоманенкоВ.Д. (г. Киев)

  к.т.н. Заводник В.В. (г. Киев)

  к.т.н. Кирик Е.Е. (г. Киев)
  Вчені секретарі:

  к.т.н. Недашківська Н.І. (м. Київ)

  ст. Іншакова З.В. (м. Київ)

  ст. Білий О.В. (м. Київ)
  Ученые секретари:

  к.т.н. Недашковская Н.И. (г. Киев)

  ст. Иншакова З.В. (г. Киев)

  ст.Билый А.В. (г. Киев)

  Середа, 21 травня

  Среда, 21 мая

  14.00 – 18.00
  Підсекція 1. Методи системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеності та ризиків

  Подсекция 1. Методы системного анализа сложных систем разной природы в условиях неопределенности и рисков
  Boychuk M.V., Ishchenko S.V. Making economic decisions in forming a portfolio and calendar plan of investments under the condition of risk

  Выровой В.Н., Герега А.Н. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры). Модели сложных систем: направление развития – включение неуместного

  Говорухін С.О. (Черкаський державний технологічний університет). Кластеризація суб’єктів ринку праці за нечітко заданими характеристиками

  Данилюк А.А., Тьорло О.В. (Черкаський державний технологічний університет). Автоматизація проектування програмного забезпечення процесів системного моделювання

  Демчучен В.М., Камінський Р.М. (Буковинський університет, м. Чернівці), Дмитрів Г.Р. (Львівський коледж при Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій). Організація навчального курсу з точки зору теорії систем

  Donchenko V.S. (Kyiv National University of Taras Shevchenko). Statistical interpretation of the fuzzy sets within the plural models of uncertainties

  Курилин Б.И. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Стратегия управления гарантированной безопасностью сложных многоуровневых технических систем

  Павленко О. И., Эгле А. Э. (Рижский технический университет). О хеджировании опционов в условиях быстро осциллирующей волатильности

  Повещенко Г.П. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Формалізація керованого спілкування

  Польчук В.Б. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Системный подход к созданию рационального оболочечного элемента, ослабленного отверстием

  Радюк А.Н. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Средства и функции бортовой системы диагностирования

  Рубанова Е.Ю. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"), Чернецкий Д.В. (НТУУ "КПИ", ФПМ). Некоторые подходы к анализу опционного рынка

  Севастьянов А.К. (Институт кибернетики им. В.М. Глушкова). Систематизация принципов для анализа сложных динамических систем

  Сопин М.О., Выклюк Я.И. (Буковинский университет, г. Черновцы). Адаптация социально-экономических систем к стихийному поведению рынка

  Підсекція 2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем

  Подсекция 2. Математические методы, модели и технологии исследования сложных систем

  Берадзе М.С. (Государственный университет им. А. Церетели, г. Кутаиси, Грузия). Асимптотическая оптимизация некоторых квадратично интегрируемых функций

  Боднарчук М.В., Харченко Н.В. (Інститут математики НАН України, м. Київ). Відновлення фізичного спектру в моделях з альтернативною взаємодією

  Budkina N. (Riga Technical University). On using splines for describing copulas

  Васильев В.И., Вишталь Д.М., Пасенченко Ю.А. (НТУУ "КПИ"). Минимаксные границы показателей надежности систем с монотонной структурой

  Вишневецький В.И., Гришук А.П. (Національний транспортний університет, м. Київ). Управління відкритими системами з позицій теорії катастроф

  Горбань И.И. (Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества Госпотребстандарта Украины, г. Киев). Теория гиперслучайных явлений

  Гусарова И.Г., Буданцева Ю.В., Каминская А.В. (ХНУРЭ). Моделирование режимов транспорта газа по многониточному магистральному газопроводу

  Жуков А.О. (НТУУ "КПИ"), Кришталь А.А., Олесь В.Ю. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Сравнительный анализ методов идентификации дискретных динамических систем

  Казаков А.И., Колесников С.В. (Одесский национальный политехнический университет). Моделирование критических явлений в функциональных материалах микроэлектроники

  Каряка А.К. (ХНУРЭ). Метод оценки чувствительности производственных мощностей на основе искусственных нейронных сетей

  Кириченко М.Ф. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, м. Київ), Донченко В.С. (КНУ ім.Т.Шевченка, м. Київ). Псевдообернення в задачах групування інформації

  Коршевнюк Л.О. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Формалізація експертних оцінок на основі неперервнозначних логік

  Костенко К.А. (НТУУ "КПИ"). Методы целевой обработки геофизических данных

  Коцюбинський А.В. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). До оцінювання рейтингу ВУЗів України

  Koshmanenko V., Samoilenko I. (Institute of Mathematics, Kyiv). The Conflict Fire-Water Cyclic Model

  Краевой А.С. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Алгоритмы построения однородных сетевых структур

  Криводубский О.А. (Институт автомобильного транспорта, г. Донецк). Модели в многоуровневых системах управления

  Куркина М.М. (Управление тарифной политики Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета). Применение метода обратных вычислений при формировании решений о регулировании уровня теневого сектора

  Лукашів Т.О., Ясинський В.К. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). Про асимптотичну стохастичну стійкість в цілому системи випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями

  Любчик Л.М., Никульченко А.А. (НТУ "ХПИ"). Решение обратных задач динамики сложных управляемых систем методом скользящих режимов

  Настасенко В.А. (Херсонский государственный морской институт), Настасенко Е.В. (Херсонский национальный технический университет). Физико-математическое моделирование вибраций макромолекул ДНК

  Опарина Е.Л. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Математические основы решения многокритериальных задач синтеза иерархических структур сложных систем

  Pavithra R., Prakash P. (M. E. Communication and Networking, Department of Electronics Engg., M.I.T, Anna University, Chennai-600044). Exact pixel ordering for image enhancement and grey level reduction based on wavelet transform

  Подладчиков В.Н., Давиденко В.И., Акулинина Е.А., Ищенко А.В., Гуз Н.С. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Вероятностный анализ характеристик солнечных вспышек

  Подладчиков В.Н., Леонтьев П.С., Вуец А.В., Кондратьев Н.В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Применение методов статистического анализа при оценке функционального состояния человека

  Рагимов Р.М. (НИИ Аэрокосмической Информатики, г. Баку, Азербайджан). Об одном методе оценки состояния магистральных трубопроводов по данным аэрокосмической информации


  Четвер, 22 травня

  Четверг, 22 мая

  14.00 – 18.00
  Підсекція 2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем (продовження)

  Подсекция 2. Математические методы, модели и технологии исследования сложных систем (продолжение)
  Сидоренко А.А. (НТУ "ХПИ"). Прогностическая модель анализа динамики мировых цен на нефть

  Синьков М.В. (Институт проблем регистрации информации НАН Украины, г. Киев), Бородкина И.Л. (Киевский национальный университет культуры и искусств). Разработка эффективных методов решения некоторых дифференциальных уравнений с использованием гиперкомплексных функций

  J. Sokolowskyy, B. Pobereyko, A.Bakalletz, I.Senkiv, I. Boretska (National forestry university of Ukraine, Lviv). Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer

  Соловйов В.М. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Методи вимірювання складності

  Тимофієва Н. К. (МННЦІТіС НАН та МОН України, м. Київ). Підкласи розв’язних задач із класу задачі розміщення

  Царков Є.Ф. (Ризький технічний університет, Латвія), Малик І.В. (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича ,Україна). Стійкість в середньому квадратичному систем стохастичних диференціально–різницевих рівнянь

  Чертов О.Р., Мальчиков В.В. (НТУУ "КПИ"). Выбор коэффициента масштабирования вейвлетов при кратномасштабном анализе сигналов

  Ясінський В.В. (НТУУ "КПІ"). Системна динаміка процесів накопичення та дисипації знань

  Ясинський В.К., Мусурівський В.І. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). Про умови асимптотичної стійкості динамічних систем

  Ясинський В.К., Юрченко І.В. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). Стійкість динамічних систем випадкової структури з марковськими параметрами

  Яцишин М.М., Горбаль М.Б., Юрчишин В.М. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Формалізація процесу утворення неорганічних відкладів по стовбуру свердловини при видобутку вуглеводнів
  Підсекція 3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень

  Подсекция 3. Системная методология технологического предвидения в задачах планирования и принятия стратегических решений
  Барановский Д.В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Разработка методики системного оценивания рыночной стоимости предприятия

  Бризгунов Р.В. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). До реалізації методу Делфі в задачах технологічного передбачення

  Гальчевська І.В., Рижикова Д.Д., Тимошенко Н.Ю., Тимошенко Ю.О. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Математична модель прийняття рішень з вибору стратегії експорту об’єктів інтелектуальної власності

  Захаров А.С., Кабрина М.Б. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Методы оценки рыночной стоимости предприятия

  Макуха М.П. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). О возможности описания разнородных данных в виде ациклического графа

  Недашковская Н.И. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Оценивание реверса рангов в методе DS/AHP

  Пилипенко Д.Є. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Вивчення впливу характеристик неповноти, неточності та нечіткості вхідних даних на результати використання методу аналізу перехресного впливу у проектах технологічного передбачення

  Подкопай М.М. (ХНУРЭ). Метод оцінки ризику схильності банку до кризи ліквідності

  Попович М. М. (Науково-технічне підприємство фірма "ММ Хайтек" Лтд, Вінниця). Гетерогенні хай тек-рішення в інноваційно-інвестиційній діяльності СГД

  Прохоренко С.В. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Використання методу морфологічного аналізу при проектуванні складних систем збирання та аналітичної обробки інформації

  Савастьянов В.В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Информационная модель сопровождения процесса технологического предвидения

  Савченко І.О. (НТУУ "КПІ", ФПМ). Застосування методу морфологічного аналізу в проблемі управління транспортною мережею

  Survilo L. (Riga Technical University). Ranking based on direct and indirect connectivity analysis of graph nodes

  Удовенко В.С. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Технологічне передбачення в ефективному менеджменті нанотехнології

  Хвастунов О.О. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Оцінювання рейтингу банку за допомогою пробіт- і логіт-моделей.
  Підсекція 4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень

  Подсекция 4. Теория и методы принятия оптимальных решений
  Абрамчук Л.Н. (Національний транспортний університет, м. Київ). Оптимізація технологічних параметрів транспортної інфраструктури при обслуговуванні підприємств елеваторно-складського господарства

  Бандирська О.В. (Львівська філія Державного підприємства "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"). Проблема вдосконалення методів оцінки якості систем

  Гобов Д.А. (Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, г. Киев). О сходимости одного метаэвристического алгоритма комбинаторной оптимизации

  Ершова Н.М., Шаповалова О.В. (Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск). Системный анализ в технологии строительных материалов

  Кірік О.Є. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Методи SQP для задач розподілу потоків

  Киселёв М.В. (ХНУРЭ). Исследование задачи оптимального размещения заказов между исполнителями

  Козій М.О. (НТУУ "КПІ"). Методи пошуку оптимального шляху в ГІС при обмеженнях спеціального вигляду

  Крапухина Н.В., Проничкин С.В. (Московский институт стали и сплавов). Формирование подгрупп экспертов с согласованными мнениями и определение групповой обобщенной оценки объектов на примере оценки компетенций студентов по многим критериям

  Лищук К.І. (НТУУ "КПІ"), Кут В.І. (Карпатський університет ім. Ав. Волошина, м.Ужгород). Математичні моделі оптимізації для обґрунтування та знаходження ваг об’єктів в методі парних порівнянь

  Перепёлкина Л.В. (ХНУРЭ). Метод планирования оптимальных страховых резервов

  Промитная Е.В. (НТУ "ХПИ"). Информационное и программное обеспечение решения задачи многокритериальной оптимизации в исследованиях возможностей технологии утилизации цветных металлов из шламов

  Слаквич А.С. (ХНУРЭ). Оптимизация оперативного управления производством на основе генетических алгоритмов

  Чистоклетова Л.В., Бугай А.Ю. (ХНУРЭ). Метод оптимального стратегического планирования предложения на основе оценки и анализа товарного ассортимента

  Шмуригіна Н.М. (Буковинський університет, м. Чернівці). Моделювання динамічного міжгалузевого балансу з врахуванням

  контролю над забрудненням із запізненням  Якимов А.И., Башаримов В.В., Борчик Е.М. (Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет», Белорусь, г. Могилев). Методика выбора значений параметров алгоритма оптимизации для функций определённого класса
  П’ятниця, 23 травня

  Пятница, 23 мая

  14.00 – 18.00
  Підсекція 5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків

  Подсекция 5. Проблемно-ориентированные методы анализа и проектирования сложных систем в условиях неопределенности и рисков.
  Абрамов А.А. (Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск). Компьютерное моделирование процессов пластического формообразования изделий при поперечно-клиновой прокатке

  Bilyy А. (SRC “IASA”, SA&RM Group). Systematic Implementation of the Blue Ocean Strategy into the Balanced Scorecard System for Company's Strategic Management

  Валентюк М.Р., Доронина Ю.В. (Севастопольский национальный технический университет). Вариантный структурный подход к проектированию отраслевых автоматизированных систем

  Volkova S. (Mykolayiv Petro Mohyla State Humanities University in consortium with «Kiev-Mohyla Academy», Ukraine). The analysis of software reliability prediction models for safety-critical systems

  Галенко Н.І. (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П.Могили). Використання апарату нечіткої логіки в кількісному оцінюванні ризиків

  Гаріна С.М., Тарасенко Р. (Національний аграрний університет, м. Київ). Проблеми забезпечення надійності і достовірності даних для інформаційних систем екологічного моніторингу показників якості води джерел сільськогосподарського водопостачання

  Гришин В.В. (Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", г.Харьков). Анализ надежности сервис-ориентированных веб-систем, функционирующих в рамках слабо связной глобально-распределенной архитектуры

  Гущин И.К. (Севастопольский национальный технический университет). Методы прогнозирования нагрузки в компьютерных сетях

  Добронравин Ю.В. (Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем, г. Киев). Проблема построения онтологии виртуальной реальности для компьютерных игр

  Іншакова З.В., Чорноус І.Я. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Звуження області факторів у процесі виявлення функціональних залежностей

  Kordzadze T.Z. (Akaki Tsereteli State University, Georgia, Kutaisi). Bayesian Risk Analysis of Insurance Industry

  Кук Ю.В. (Институт кибернетики им. В.М.Глушкова), Лаврикова О.А. (НТУУ "КПИ"). Адаптивное тестирование в обучающих системах

  Кулик Г.И. (Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск). Принятие решений о техническом состоянии объекта строительства в условиях неопределенности

  Малышкина Е.С. (ХНУРЭ). Особенности создания систем менеджмента качества с использованием подходов проектирования сложных систем

  Маслянко П.П., Ліссов П.М. (НТУУ "КПІ", ФПМ). Системне проектування інформаційних ресурсів

  Маслянко П.П., Майстренко О.С. (НТУУ "КПІ", ФПМ). Системне проектування інформаційно-комунікаціних систем

  Маслянко П.П., Стокоз К.В. (НТУУ "КПІ", ФПМ). Системне проектування порталів із сервіс-орієнтованою архітектурою

  Матвеев А.А., Царьков Е.Ф. (Рижский технический университет). Диффузионная аппроксимация функции риска страхования ОСТА

  Панкратов В.А. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). К разработке модели автоматизации бизнес-процессов

  Половец О.С. (НТУ "ХПИ"). Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

  Рачков А.А. (ХНУРЭ). Метод анализа результатов нагрузочного тестирования с использованием нечетких множеств

  Скатков А.В., Воронин Д.Ю. (Севастопольский национальный технический университет). Диспетчеризация в распределенных вычислительных системах

  Угрин Д.І. (Буковинський університет, м. Чернівці). Усунення проблем інформаційних даних просторами даних туризму

  Шевякіна О.С. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). До створення інструментарію супроводження розробки проектів

  Якимов Е.А. (Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Белорусь, г. Могилев). Моделирование свойств объекта на основе исследования временных последовательностей данных
  Підсекція 6. Нелінійні задачі системного аналізу

  Подсекция 6. Нелинейные задачи системного анализа
  Бомба А.Я., Гаврилюк В.И. (Рівненський державний гуманітарний університет). Системна методологія нелінійного моделювання збурень фільтраційних процесів в криволінійних областях з невизначеними ділянками меж

  Древецький В.В. (НАУ, м. Київ). Математичні моделі гідродинамічних процесів в ламінарних і турбулентних дроселях

  Лазаренко С. В. (НТУУ "КПІ"). Нелінійні стохастичні моделі для прогнозування

  Сердюк О.А. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького), Чабаненко Д.М. (Криворізький державний педагогічний університет). Нелінійний аналіз динаміки складних систем

  Shanmuga Priya S., Bhoopathy Bagan K. (M. E. Communication and Networking, Department of Electronics Engg., M.I.T, Anna University, Chennai-600044). Particle filter in target tracing

  Яковлев О.С., Яковлева Л.М. (ИКИ НАНУ-НКАУ, г. Киев). Системный синтез нелинейных регуляторов с неквадратичным критерием качества

  Підсекція 7. Системна методологія сталого розвитку.

  Подсекция 7. Системная методология устойчивого развития
  Барышева Н.В.( Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури). Застосування логістичних методів та моделей при формуванні системи управління потоками відходів

  Борисов Е.А. (Севастопольский национальный технический университет). Анализ региональной системы надлежащего обращения с отходами

  Гришин І.Я. (Інститут інноваційного менеджменту ХНТУСГ, м. Харків). Методологія сталого розвитку територій в контексті ідей Г.С. Сковороди

  Заводник В.В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). К вопросу о методологии вычисления индекса экологической устойчивости

  Kucher V.O. (ESC "IASA" NTUU "KPI"). Fuzzy set estimates in joint implementation projects efficiency

  Нижник Т.Ю. (НТУУ "КПИ"). Проблемы будущего питьевой воды как основной составляющей социоэкологического направления устойчивого развития

  Панкратова Н.Д., Безносик А.Ю. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Розробка індикаторів екологічної складової сталого розвитку узбережжя Криму

  Селін Ю.М. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Використання прихованих марківських ланцюжків для аналізу часових рядів екологічної природи

  Таран В.М. (Європейський університет, Ялтинська філія). Керування зсувними процесами південного берегу Криму за допомогою мережі Байєса

  Шадрина О.А. (НАУ, г. Киев). К оцениванию экономической составляющей устойчивого развития в менеджменте экономических процессов гражданской авиации

  Секція 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

  Секция 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

  Керівники секції:

  д.т.н., проф. Зайченко Ю.П. (м. Київ)

  д.т.н., проф. Валькман Ю.Р. (м. Київ)

  д.т.н., проф. Волошин О.Ф. (м. Київ)
  Руководители секции:

  д.т.н., проф. Зайченко Ю.П. (г. Киев)

  д.т.н., проф. Валькман Ю.Р. (г. Киев)

  д.т.н., проф. Волошин А.Ф. (г. Киев)
  Вчені секретарі:

  к.т.н. Тимощук О.Л. (м. Київ)

  аспірантка Малишевська К.М. (м. Київ)

  ст. Чепок І.Г. (м. Київ)

  Ученые секретари:

  к.т.н. Тимощук О.Л. (г. Киев)

  аспирантка Малышевская Е.М. (г. Киев)

  ст. Чепок И.Г. (г. Киев)


  Середа, 21 травня

  Среда, 21 мая

  14.00 – 18.00
  Підсекція 1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)

  Подсекция 1. Интеллектуальные системы принятия решений (ИСПР) в финансово-экономической сфере (микро- и макроэкономические системы, банки, биржи, страховые компании и т.п.)
  Алиев Э.Р. (Компания ICT Sinam Ltd, г. Баку), Рзаев Р.Р. (Институт кибернетики НАН Азербайджана, г. Баку). Государственное регулирование региональным развитием на базе современных информационных технологий

  Дубровін В.І., Льовкін В.М. (Запорізький національний технічний університет). Визначення найкращої бізнес-моделі за методом аналізу ієрархій

  Карнаух Н.А., Пароконная М.А. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Система принятия решений при формировании портфеля акций на украинском фондовом рынке

  Кузнєцова Н.В. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Прогнозування кредитних ризиків за допомогою мереж Байєса

  Любіч О.О., Харазішвілі Ю.М. (Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки, м. Київ). Оцінення ефективності соціально-економічного розвитку україни та інноваційності економіки

  Мацюк Д. В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Анализ и выбор сратегий развития бизнеса.

  Рогоза С.В., Столбунов В.А. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Исследование методов анализа риска банкротства корпораций

  Степанчук А.Н. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Процессно-стоимостной подход к управлению бизнесом

  Підсекція 2. Системи прийняття рішень в управлінні соціальними процесами

  Подсекция 2. Системы принятия решений в управлении социальными процессами
  Долгополов И.Н. (Международный центр информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины, г. Киев). Система управления процессами клинической диагностики в компьютерных сетях регионального здравоохранения

  Заньковська В.Г., Дронь Є.В. (Буковинський університет, м. Чернівці). Оцінка наслідків трудової міграції на формування конкурентоздатності підприємства

  Костенко Е.С., Ивахненко Н.Н. (Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского). Система принятия решений в управлении социальными процессами

  Мриглод О.І. (НУ "Львівська політехніка"). Інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень в керуванні науковим періодичним виданням

  Савич М.В., Голоскоков А.Е. (НТУ "ХПИ"). Проблема создания систем принятия решений для лечения больных бронхиальной астмой

  Тимощук О.Л., Столяров А.М. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Стратегия создания когнитивного социального агента с признаками индивидуальности и эмоциональности

  Титенко С.В., Гагарін О.О. (НТУУ "КПІ"). Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання

  Тітова В.Ю., Локазюк В.М. (Хмельницький національний університет). Діалогова підсистема системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб
  Підсекція 3. Системи прийняття рішень в управлінні технологічними процесами в промисловості

  Подсекция 3. Системы принятия решений в управлении технологическими процессами в промышленности
  Аль Мади М.К., Уткина Т.Ю. (Черкасский государственный технологический университет). Метод выбора оптимального сценария
  диагностирования полупроводниковой памяти

  Гаврищук С.В., Юрчишин В.М. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Аналіз використання сучасних методик підтримки прийняття рішень в процесі розробки нафтових родовищ

  Заспа Г.О., Ященко А.Ю. (Черкаський державний технологічний університет). Організаційно-технологічні проблеми внз як організації інформаційного типу

  Локазюк В.Н., Котляр Е.О. (Хмельницький національний університет). Знаходження оптимального рішення забезпечення процесу виробництва взуття

  Махинько Н.В. (Черкасский государственный технологический университет). Подсистема принятия организационных решений

  в автоматизированной системе управления упаковочным производством  Михеев И.А. (Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры). Разработка продукционной экспертной системы для управления технологическим процессом производства бетона

  Окуненко В.М. (Буковинський університет, м. Чернівці). Автоматизація наукових досліджень технологічних агрегатів

  Первухина Е.Л., Степанченко Т.Л., Голикова В.В. (Севастопольский национальный технический университет). Система принятия решений в управлении стендовыми испытаниями машиностроительных изделий

  Скрипник В.Г. (Національний транспортний університет, м. Київ). Оптимізація виробничої структури транспортних систем в

  агропромисловій галузі  Тимченко А.А. (Черкаський державний технологічний університет). Системний підхід і системний аналіз в задачах системних досліджень

  Тьорло О.В. (Черкаський державний технологічний університет). Використання системного підходу для проектування АСУ автотранспортного підприємства

  Фролова Г.А. (Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", г. Харьков). Знаниеориентированная поддержка принятия решений при разработке межцеховых технологических маршрутов на приборостроительных предприятиях

  Чуков А.А. (НТУУ "КПИ", ФЭЛ). Системы контроля качества продукции с использованием методов технического зрения
  Підсекція 4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази знань для ІСПР

  Подсекция 4. Интеллектуальный анализ данных и знаний; проблемы добывания данных и знаний (Data&Knowledge Mining), базы знаний для ИСПР
  Бадерина Л.Н. (НАУ, г. Киев). Метатекстовые модели в интегрированных информационных системах

  Буряк А.Н.,Чорный Н.В. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Информационно-аналитическая система "Скоринг физических лиц" Дручек О.И. (ХНУРЭ). Метод построения экспертной системы для оценки методов анализа и прогнозирования временных рядов

  Кораблёв Н.М., Фомичев А.А. (ХНУРЭ). Использование искусственных иммунных систем для кластеризации данных

  Кравець І.О. (Миколаївський гуманітарний державний університет ім. П.Могили). Дослідження застосування нейронних мереж для задач Data Mining

  Краліна Г.С. (НАУ, м. Киев). Логіко-лінгвістичне управління  як введення в управління знаннями

  Лях А.А., Тимощук О.Л. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Исследование методов кластерного анализа, используемых для сегментации клиентской базы компании

  Мазурок І.Є. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Інститут математики, економіки та механіки). Мета-аналіз знань для інтелектуальних інформаційних систем

  Петренко В.Р., Куделина К.А. (Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления). Использование нейросетевых методов для кластеризации множества
  временных последовательностей


  Плескач В.Л. (Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління, м. Київ). Інтелектуалізація інформаційних ресурсів як базовий напрямок сучасного етапу розвитку ІТ

  Трутнев Е.В. (Тульский государственный университет). Морфологический анализ, как инструмент классификации текстов по функциональным стилям речи

  Четирбок П.В. (Ялтинський філіал Європейського університету). Асоціативна пам'ять і скалярний критерій для розпізнавання образів­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  Четвер, 22 травня

  Четверг, 22 мая

  14.00 – 18.00
  Підсекція 5. Математичне моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів

  Подсекция 5. Математическое моделирование и прогнозирование сложных объектов и процес сов
  Волошин О.Ф. (КНУ ім.Т.Шевченка). Якісне прогнозування на основі багатопараметричних залежностей

  Готвянский И.А. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Анализ методов прогнозирования в экономике, повышения качества прогнозов путём модификации известных

  Добрышин Е.Ю., Петров Д.Я. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Анализ и прогнозирование деятельности торгового предприятия

  Зайченко Е.Ю. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"). Комплекс моделей и алгоритмов оптимизации сетей с технологией mpls

  Зінченко А.Ю. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Системний аналіз показників стратегічного менеджменту

  Кондратенко Н.Р., Чеборака О.В. (Вінницький національний технічний університет). Узагальнююча інтервальна типу-2 нечітка модель для прогнозування часових послідовностей

  Кондратенко Н.Р., Черняхович Т.В. (Вінницький національний технічний університет). Нечіткі моделі формування особистості з урахуванням гендерного питання

  Конопльова А.Э., Гальчинський Л.Ю. (НТУУ "КПИ"). Задача навчання нейромережевої моделі розвитку ринку програмного забезпечення в Україні

  Костукевич Ф.В. (Институт кибернетики им. В.Глушкова, г. Киев). Маргинальные вычисления на основе байесовских сетей доверия

  Лимаренко А.С., Оксанич И.Г. (Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления). Структуризация математического описания свойств лекарственных препаратов

  Литинська А.Ю. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Порівняльний аналіз використання квадратичної та лінійної функцій втрат в задачах знаходження оптимального портфеля

  Макаренко А.С., Крушинский Д.А. (УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ"), Гольденгорин Б.И. (Faculty of Economics, University of Groningen, Netherlands). Антисипационные модели пешеходов на базе клеточных автоматов

  Мілявський Ю.Л. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Методика застосування адаптивного фільтра Калмана для безплатформеної системи орієнтації

  Павчишина О.В. (ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"). Застосування нечіткого МГУА при невизначених вхідних даних в задачах прогнозування в макроекономіці та фінансовій сфері

  Пастушенко В.О., Стеценко А.М. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). Інтелектуальна система прийняття рішень при керуванні режимами зволоження сільськогосподарських культур на базі нейронної мережі

  Поморова О.В., Чайковський Д.Ю. (Хмельницький національний університет). Концептуальна модель мультиагентної системи

  діагностування персонального комп’ютера  Турко Д.О. (Національний аерокосмічний університет "ХАІ", м. Харків). Аналіз методу експоненціального згладжування та визначення оптимального значення константи згладжування

  Чистова О.В. (Севастопольский национальный технический университет). Разработка математической модели системы поддержки принятия решений при автоматизированной диагностике дисплазии соединительной ткани

  Шеремет О.В. (НТУУ "КПІ"). Моделювання попиту на товари масового споживання

  Щеголькова В.А. (Шосткинский институт Сумского государственного университета, Херсонский национальный технический университет). Моделирование обучаемого на основе методов интеллектуального анализа данных
  Підсекція 6. Прийняття рішень в умовах невизначеності даних (системи нечіткого логічного виведення)

  Подсекция 6. Принятие решений в условиях неопределенности данных (системы нечеткого логического вывода)

    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма міжнародної конференції системний аналіз та інформаційні технології