Скачать 24.69 Kb.


Дата06.04.2018
Размер24.69 Kb.
ТипПрограма

Скачать 24.69 Kb.

Програма на роф, тя следва да eПрепоръка

Уважаеми г-не/г-жо,


Благодарим ви за времето, което отделяте в изготвяне на препоръка, чрез която да подкрепите един от кандидатите на Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд. Вашата препоръка е от изключително значение тъй като тя се включва в общата оценка на съответния канидат и оказва пряко въздействие върху крайното класиране в настоящия конкурс.
За да отговаря препоръката напълно с изискванията на стипендиантската програма на РОФ, тя следва да e:


  • Издадена скоро (в рамките на последните три месеца) от човек запознат с академичните и/или професионални постижения на кандидата и/или дейности свързани с ромите, в които канидатът е участвал. Т.е препоръчителя може да бъде университетски преподавател, лидер на НПО, наставник или работодател;

  • Да описва лични умения и качества на съответния кандидат, подкрепени с адекватни примери от неговата работа и опит;

  • Препоръката следва да описва академичните постижения и/или извънкласни дейности /вкл. дейности, свързани с ромите/ на кандидата, да бъде актуална и да представя скорошните постижения на кандиата съгласно горепосочените аспекти;

  • Препоръката трябва да предоставя детайлна, релевантна информация за канидата и да бъде подготвена специално за канидатстването му за стипендианстката програма, препоръката трябва да бъде саморъчно подписана от препоръчителя; предпочита се тя да има и печат от институцията, която препоръчителят представлява /при наличие на такъв/;

Моля обърнете внимание, че препоръката не може да бъде дадена от роднина или приятел на кандидата, както и от лице, което кандидатства за стипендия на РОФ за съответната акад. година или е настоящ стипендиант на РОФ, както и от член на Националната комисия за избор на стипендианти. Студенти, които кандидатстват по която и да е от Стипендиантските програми на РОФ не могат да дават препоръки за други кандидати. Препоръки, които не отговарят на представените по-горе условия или които представят само техническо потвърждение за статута на канидата като студент или работещ, няма да бъдат зачитани и разглеждани в последствие

Фамилия: пишете тук

Име: пишете тук

Институция (официално име на институцията, към представлявате): пишете тук

Позиция (официално наименование): пишете тук

Email адрес: пишете тук

Телефон: пишете тук

***
Моля напишете тук текста на вашето препоръчително писмо.Ще сме благодарни ако използвате поне 200 думи.

пишете тук
Име и фамилия: пишете тук
Подпис: пишете тук
Печат (ако е наличен):

Дата (ден/месец/година):      

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Програма на роф, тя следва да e

Скачать 24.69 Kb.