• ЦЕЛИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
 • В Община Бургас туристите от различните възрастови групи са склонни
 • Потенциални продукти по дестинации
 • От предложените статистически данни могат да се направят следните изводи
 • МАРКЕТИНГОВИ И КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС
 • КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС Комуникационните цели, които Община Бургас си поставя, могат да се сведат до следните
 • МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ ATL АКТИВНОСТИ – ОНЛАЙН, ТЕЛЕВИЗИОННА И ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
 • PR И BTL АКТИВНОСТИ
 • Участия в международни туристически изложения, форуми и други събития
 • Участие на национални борси и събития

 • Скачать 113.28 Kb.


  Дата22.11.2017
  Размер113.28 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 113.28 Kb.

  Програма за общинска туристическа реклама на бургас 2017 г. Съдържание цели на Годишната програма  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА

  ОБЩИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА

  РЕКЛАМА НА БУРГАС


  2017 г.

  СЪДЪРЖАНИЕ


  1. Цели на Годишната програма 3

   1. Акценти на програмата 3

   2. Целеви групи 3

   3. Генериращи пазари 5
  1. Маркетингови и комуникационни цели 7

   1. Маркетингови цели 7

   2. Комуникационни цели 7
  1. Маркетингови дейности 8

   1. ATL активности 8

   2. PR и BTL активности 8


  ПРИЛОЖЕНИЯ


  1. ЦЕЛИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

  Сред основните цели на годишната програма е да се подпомогне бранд Бургас, за изграждане имиджа на града, като целогодишна атрактивна туристическа дестинация.


   1. АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА

  Утвърждаване и повишаване на присъствието на традиционните целеви пазари и привличане на нови перспективни пазари;

  Стимулиране на вътрешния туризъм;

  Активно използване на онлайн маркетинг инструменти;

  Утвърждаване на традиционния летен продукт (морски и рекреативен туризъм);

  Развитие на специализираните видове туризъм: културно-исторически, круизен и яхтен туризъм, фестивален туризъм, спортен туризъм, конгресен и конферентен туризъм, градски туризъм, крайноседмичен туризъм, маршрутно-познавателен туризъм, екологичен туризъм, религиозен туризъм, селски туризъм.
   1. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  Община Бургас има сравнително широка целева група. Това се дължи на основния продукт на Северното и Южното Черноморие – бизнес пътувания, почивка на море и културен туризъм, който на този етап привлича хора от всички възрастови групи. Сегментирани по четирите основни критерия – пол, възраст, социално-икономически статус и образование, целевите групи – потребители на морски ваканционен туристически продукт, можем да кажем, че това са мъже и жени от всички възрастови групи, ниско и средно платежоспособни, приоритетно със средно и висше образование, търсещи морска почивка, отдих и развлечения, атракции и авантюри.

  За разлика от целевите групи при морския туризъм, специализираните видове туризъм са по-ясно определени по възраст, пол, ниво на образование и доходи.

  В Община Бургас туристите от различните възрастови групи са склонни:
  а/ От 15-24 години – да отидат на почивка, с цел посещение на определено събитие, да посетят приятели, роднини или семейство, на море;

  б/ Групата от 25-39 и от 40-54 години в град Бургас и кварталите Сарафово, Крайморие, Ветрен, Банево и Черно море, както българи, така и чужденци, предпочитат почивка на море, посещение на културни и спортни прояви;

  в/ Тези, на възраст над 55 години, имат като основна причина за почивка посещения на близки, на спа центрове и на културни събития.

  Посетителите с висше образование, на възраст между 40-54 години и тези над 55 години, в сравнение с посетителите със средно и основно образование, предпочитат почивка сред природата, посещение на културни и спортни мероприятия.
  • Потенциални продукти по дестинации

  Турция – посещение на занимателни обекти, море, бизнес пътувания, гостуване при близки, участие във фестивални събития;

  Русия – потенциални продукти – море, спа, култура, участие в спортни и фестивални събития, шопинг уикенд;

  Украйна – море, детски лагери, спа, участие в спортни и културни прояви, шопинг уикенд;

  Полша – море, детски лагери, спа, участие в културни събития;

  Чехия – море, детски лагери, участие в спортни и културни събития;

  Словакия – море, шопинг уикенд, участие в спортни и културни прояви;

  България – бизнес пътувания, гостуване при близки, културни и спортни прояви, екскурзии по море.
  • Предлагащи продукти

  Турция – морски, вканционен, бизнес, спа, медицински и събитиен туризъм;

  Русия – бизнес, спа, селски туризъм, шопинг уикенд, религиозен, медицински и исторически туризъм, вино и гурме;

  Украйна – бизнес, шопинг уикенд, поклоннически, медицински, вино и гурме;

  Полша – море, култура, детски отдих и семейна почивка;

  Чехия – море, култура, детски отдих;

  Словакия – семейна почивка, детски отдих, море и културни събития;

  България – море, посещение на културни и спортни прояви, участие в симпозиуми, служебни пътувания и др.


  Община Бургас разполага с леглова база, в размер на 3 483 легла, разположени в хотелски клъстери, хижи, къщи за гости и семейни хотели.
  През 2015 г. град Бургас и кварталите му са посетени от 41 143 чужденци, а в периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. от 33 428.
  През 2015 г. Бургас е посетен от 108 247 българи, а през 2016 г. – от 78 627 туриста към 30.09.2016 г.

   1. ГЕНЕРИРАЩИ ПАЗАРИ1

  По пазари разпределението в брой и в проценти е, както следва:
  Държава

  Брой

  Дял

  Белгия

  2 728

  6.63 %

  Германия

  2 901

  7.05 %

  Гърция

  1 942

  4.72 %

  Италия

  2 536

  6.16 %

  Молдова

  177

  0.43 %

  Полша

  1 372

  3.33 %

  Румъния

  1 806

  4.39 %

  Русия

  4 588

  10 %

  Украйна

  3 211

  7.8 %

  Турция

  5 480

  15 %

  Чехия

  425

  1.03 %

  Унгария

  390

  0.95 %

  Франция

  1 032

  2.51 %

  Финландия

  399

  0.97 %

  Норвегия

  526

  1.28 %

  Нидерландия

  492

  1.20 %

  Сърбия

  432

  1.05 %

  Израел

  1 032

  2.51 %

  САЩ

  1 057

  2.57 %

  От предложената справка по пазари е видно какъв е делът по страни като: Турция – с 15 %, Русия – с 11 %, Германия – с 7.05 %, Италия – с 6.16 %, Гърция – с 4.72 %, Румъния – с 4.39 %, Полша – с 3.33 %, Украйна – с 3.30 % и др. За останалите пазари този дял е незначителен, като варира от 0.43 % до 0.52 %.
  Делът на чужденците възлиза на 81.02 %, а делът на българите е 18.98 %.

  От предложените статистически данни могат да се направят следните изводи:

  1. Все още град Бургас играе ролята на транспортно-разпределителен възел;

  2. Голям е делът на българските граждани – 18.98 %, извършващи бизнес пътувания, посещения на културни прояви и посещения при близки;

  3. От чуждестранните граждани, определящ е делът на гражданите на Турция – 15 %, Русия – 11 %, Германия – 7.05 %, Италия – 6.16 %, Румъния – 4.39%, Полша – 3.33 %, Украйна – 3.30 %.

  Тези граждани подбират градския начин на живот, престой, бизнес, гостуване при близки, посещения и участия във фестивали, международни и регионални спортни прояви, като водеща причина за избор при тях е сигурната обстановка на територията на общината.

  1. МАРКЕТИНГОВИ И КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС
   1. МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС


  Маркетинговите цели, които Община Бургас си поставя, могат да се сведат до следните:

  • Диверсификация на предлагания туристически продукт;

  • Привличане на нови пазари и разширяване позициите на вече съществуващите;

  • Увеличаване броя на мероприятията, които се провеждат на територията на общината, с цел превръщането й в целогодишна туристическа дестинация.
   1. КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС


  Комуникационните цели, които Община Бургас си поставя, могат да се сведат до следните:

  • Подобряване на комуникацията между Туристическите информационни центрове и туроператорите, относно предстоящи туристически мероприятия на Община Бургас;

  • Активно участие и стимулиране на туроператорите, продаващи Община Бургас като дестинация у нас и в чужбина;

  • Едновременно използване на всички онлайн комуникационни канали;

  • Увеличаване броя на рекламни клипове на общината, с цел привличане на вътрешни и международни туристи;

  • Привличане на експедиенти и журналисти, чрез подходящи турове в активния и извън активния сезон.

  1. МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
   1. ATL АКТИВНОСТИ ОНЛАЙН, ТЕЛЕВИЗИОННА И ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
  • Онлайн реклама

  Доразвиване на туристическия портал www.gotoburgas.com – влкючване на повече езикови версии, в зависимост от целевите пазари;

  Съвместен e-marketing с чуждестранни туроператори на целеви пазари, където се наблюдава нарастване на онлайн записванията;

  Поддържане и развиване на профила на Gotoburgas във Facebook, Google +, LinkedIn, Twitter и YouTube;

  Реклама, чрез поставяне на банери в сайтове на големи туроператори, туристически сайтове и други;

  Участие на Община Бургас в създаването на първия туристически картографски атлас за район „Южно Черноморие”.


  • Телевизионна реклама

  Излъчване на рекламни филми за Община Бургас;

  Изработка и заснемане на нови тематични видеоклипове, които да представят Бургас като целогодишна туристическа дестинация, с неговите алтернативни форми на туризъм;

  Изработка на тематични клипове с известни личности, посетили Бургас (български и чуждестранни).


  • Печатна реклама

  Отпечатване на рекламни карета за Община Бургас в националната и чуждестранната преса. Това може да става и със съдействието на чуждестранните посолства и представителства в града;

  Изработване на актуални печатни материали за отделните туристически продукти и обекти, които искаме да бъдат промотирани.
   1. PR И BTL АКТИВНОСТИ
  • Публични и медийни събития, които имат за цел да промотират Бургас като целогодишна туристическа дестинация

  Организиране на B2B срещи с представителите на елетронни и печатни издания, презентации, дискусии, кръгли маси и други PR акции;

  Провеждане на съвместни рекламни кампании, с участието на големите туроператори на целеви пазари;

  Съвместни PR дейности с чуждестранни посолства на територията на град Бургас;

  Организиране на конференции и форуми в Бургас, с участието на международни туроператори;

  Организиране на експедиентски, журналистически и тематични турове по различни маршрути, така че да бъдат показани алтернативните форми на туризъм в Бургас.


  • Междунарородни събития

  Привличане на големи събития, конференции и срещи с международна значи-мост, партньорство по време на големи спортни и културни събития;

  Подготовка и провеждане на Бирен фест, Рибен фестивал, Дни на българската национална кухня и др.;

  Покани и участие в музикални концерти на водещи музикални групи, оперни и оперетни изпълнители, от национална и европейска величина;

  Съвместно с Министерство на туризма на Република България и Община Бургас от 2017 г. да се организира и проведе Черноморско туристическо изложение, с участието на фирми от Черноморските страни – Грузия, Руска Федерация, Украйна, Молдова, Румъния, България и Турция;

  Организация и провеждане на конкурси на регионално, национално и международно ниво, като: най-добър готвач, най-добър сервитьор, най-добър барман;

  Разработване на тематични екскурзии, както за учащи, така и диференцирани по възрасти, съвместно с туристическия бизнес;  Ежегодно, един път през зимния и един път рано на пролет, да се организират конкурси: за най-добро крупие, най-добър играч на покер, с участници от България, Турция, Израел;


  • Участия в международни туристически изложения, форуми и други събития

  Община Бургас да предвиди през 2017 г. участия на международни и чуждестранни туристически изложения, форуми и събития. Участието в тях да се случва, както и досега, с тематични щандове и съпътстващи мероприятия, в рамките на събитията.


  • Участие на национални борси и събития

  Участието на подобни събития и борси цели насърчаването на вътрешния туризъм, утвърждаване на традиционните продукти и възможност за обмяна на опит с други общини.


  1 Данните са предоставени от г-н Иван Иванов – Бургаска регионална туристическа камара


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за общинска туристическа реклама на бургас 2017 г. Съдържание цели на Годишната програма

  Скачать 113.28 Kb.