• ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

 • Скачать 103.79 Kb.


  Дата23.01.2019
  Размер103.79 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 103.79 Kb.

  Програма за проверка на възможностите по музикално и сценично изкуство по професиите музикант-инструменталист и музикант-вокалист


  УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

  ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ
  ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

  за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара, класическо пеене, джаз и поп пеене, тамбура, гъдулка, кавал, гайда и народно пеене


  І. Приемане на ученици в начален и прогимназиален етап по музикално изкуство
  Кандидатите полагат приемни изпити, както следва:

  Първи клас с изучаване на пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара, акордеон, дървени духови и ударни инструменти:

  Изпит по солфеж, който включва:

  - изпяване на песен от зададен тон;

  - подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и акорди и отделни гласове от хармонични интервали в мажор и минор;

  - подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един тон;

  - отгатване на единични тонове в до мажор.
  Пети клас:

  Изпит по специалността;

  Изпит по солфеж.
  Изисквания за изпита по специалността:

  Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна трудност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.

  Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юны скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.

  Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса по избор от трудността на Кабалевски – Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.

  Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.  Виолончело: една гама в две или три октави - до, сол, ре, с Т5 и D7; един етюд от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.

  Контрабас: изпит само по солфеж

  Флейта:

  Гама по избор, един етюд и пиеса.  Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон – изпит само по солфеж

  Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д.Палиев, Моцарт, Л.Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д.Палиев.

  Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.

  Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси. Изискванията по солфеж са същите като за специалността арфа.
  Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, дървени духови и ударни инструменти, акордеон и класическа китара:

  • изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;

  • подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

  • отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в до мажор и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;

  • транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор;


  Изисквания за изпита по специалностите народни инструменти и народно пеене за V клас:

  Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура: - изпит по солфеж.

  Народно пеене: изпълнение на три хороводни песни в различни размери по избор от фолклорната област на кандидата.
  Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите по народни инструменти и народно пеене:

  • изпяване и транспониране на песен по зададен тон;

  • възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;

  • подражателно възпроизвеждане на ритъм;

  • отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.


  ІІ. Приемни изпити за професия музикант-инструменталист и музикант-вокалист след VІІ клас:

  Кандидатите за професия музикант-инструменталист полагат следните приемни изпити:

  Изпит по специалността;

  Изпит по солфеж.


  Изисквания за изпита по специалността:

  Пиано – два етюда по избор от Черни, оп.299, ІІІ и ІV тетрадка и оп. 740 или Крамер. Тригласна инвенция или главна част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и пиеса по избор.

  Цигулка – една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата. Един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп.37, или Фиорило. Една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) на Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде №№ 6, 7 и 8, Тартини – ре минор, Вивалди – сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах – ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.

  Виола – гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от трудността на Ж.Ф.Рамо – Гавот, М.Регер – Романс, Фиоко – Алегро; една част концертино – О.Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман – каонцерт ІІ част, или други от същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.

  Виолончело – една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от Дотцауер – І или ІІ тетрадка; Сонатина – І част от Бревал – до мажор, Ромберг – си бемол мажор; Голтерман – Концерт № 4 – І част или Нелк – Концертино; една пиеса от Христоматия за 5 – 7 клас на ДМШ от трудността на Бетовен – Контраданс или Чайковски – Неаполитански танц.

  Контрабас – гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с Т5 и D7; един етюд от трудността на Т.Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др., една пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас /ред.Хоменко/ и др. от същата трудност; предкласическа соната – бавна и бърза част или концертино.

  Класическа китара – една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор на кандидата.

  Духови инструменти – една от посочените гами: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщение; два етюда и една пиеса.

  Саксофон – една от посочените гами до два знака: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщения; два етюда по избор от Л. Нихауз и една жанрова пиеса /джаз-стандарт, джаз и поп теми, евъргрийни/.

  Ударни инструменти – кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан и тимпани. По ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано; за малък барабан - два етюда с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на “Събуждане”,”Дайчово”,”Лудо-младо”,”Триумф” от Д.Палиев; за два тимпана - един етюд по избор.

  Акордеон – гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен; един етюд от школите за напреднали от Л.Панайотов - № 3, 4, 18, 21, 64; Хр.Радоев - № 91,95,101,104,105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.

  Гайда и кавал – една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

  Гъдулка - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

  Тамбура – по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност “Дидината” из сб. “Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов); една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.
  Изисквания за изпита по солфеж:

  А. Приемният изпит по солфеж за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара, духови и ударни инструменти и акордеон:

  1. подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;

  2. отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;

  3. солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака;

  4. транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака.


  Б. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка и тамбура включва:

  1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;

  2. отгатване на мажорни и минорни тризвучия;

  3. подражателно възпроизвеждане на двуглас и триглас;

  4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;

  5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;

  6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.


  Кандидатите за професия музикант-вокалист полагат следните приемни изпити след VІІ и VІІІ клас:

  1. Два изпита по специалността;

  2. Устен изпит по солфеж.  Изисквания за изпита по специалност народно пеене – за VІІІ клас:

  І – ви изпит: разпяване с подготвена бърза песен от фолклорната област на кандидата; възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията; изпяване на една хороводна и една безмензурна песен с рецитация от фолклорната област на кандидата;

  ІІ – ри изпит: 2 безмензурни и 3 хороводни песни в различни размери от фолклорната област на кандидата; изпит по солфеж.

  Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.


  Изисквания за изпита по специалност класическо пеене – за VІІІ и ІХ клас:

  І–ви изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на една песен или лека ария;

  ІІ–ри изпит по специалността: изпълнение на един вокализ - Конконе, Абт, Лютген, Черкин и една песен (по възможност от български композитор), различна от І етап; рецитация на басня или стихотворение;

  Изисквания за изпита по специалност поп и джаз пеене – за VІІІ и ІХ клас:

  І–ви изпит по специалността: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на две песни - от чужд и от български автор;

  ІІ-ри изпит по специалността: изпълнение на две песни, от които най-малко една от български композитор. Могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост „джаз”, които да са различни от І етап; рецитация на басня или стихотворение.

  Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ клас за специалност народно пеене:

  транспониране на заучена народна песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на двуглас и триглас; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.  Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ и ІХ клас за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:

  а) изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни квинтакорди и обръщенията им в тоналностите до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника в тоналности до 1 знак;  б) строеж, разпознаване и изпяване на натурални мажорни и натурални хармонични, мелодични и минорни гами до два знака включително. Строеж на прости диатонични интервали. Тоналности – квинтов и квартов кръг. Ритмика, метрика, динамика и темпо.

  Забележка:

  Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за V, VІІІ и ІХ клас, задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти. В случаите когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за проверка на възможностите по музикално и сценично изкуство по професиите музикант-инструменталист и музикант-вокалист

  Скачать 103.79 Kb.