• СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ • страница1/12
  Дата15.04.2019
  Размер2.76 Mb.
  ТипПрограма

  Програма за развитие на селските райони 2014 2020г. Договор №рд-50-81/17. 08. 2016 г Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на миг


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ
  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“

  Стратегията за ВОМР е разработена по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.  Договор №РД-50-81/17.08.2016 г
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за развитие на селските райони 2014 2020г. Договор №рд-50-81/17. 08. 2016 г Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на миг