• ПОВРЗАНИ ДОКАЗИ
 • РЕФЕРЕНЦИ • страница19/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Имплементација на третманот


  • Кислородната терапија во домашни услови сега се применува во најголем број на случаи со користење на кислороден концентратор. Кислородниот концентратор го елиминира азотот од собниот воздух и му обезбедува на пациентот над 90% кислород. Боци под притисок сеуште можат да се користат во места каде нема струја.

  • Портабал течен кислород1 е погоден за мал број на пациенти. Примарно тоа се пациенти кои сé уште работат или оние кои од други причини имаат специјални потреби за движење.

  • Целата кислородна терапија захтева добра соработка од страна на пациентот и воља за долготрајна соработка со тимот за третман.

  • Домашните повици од страна на инструктор за рехабилитација се неопходен дел од следењето на пациентите кои примаат кислородна терапија во домашни услови.

  ПОВРЗАНИ ДОКАЗИ


  • Антихолинергичките бронходилататори изгледа имаат сличен ефект како и бета 2 симпатикомиметиците за акутната егзацербација на хроничната белодробна болест (ннд -Б).

  • Комбинираните кортикостероиди и долгоделувачките бета агонисти (будесониде/формотерол или флутицасоне/салметерол) во еден инхалатор се ефективни во редукцијата на егзацербациите,морталитетот и во подобрувањето на квалитетот на животот кај возрасни пациенти со ХОББ споредени со плацебо, споредено со секоја од овие компоненти посебно како монотерапија (ннд -А).

  • Комбинираниот третман со тиотропиум бромид и комбинацијата на кортикостероиди и долгоделувачките бета агонисти (будесониде/формотерол или флутицасоне/салметерол) во еден инхалатор го подобрува квалитетот на животот и функционалните параметри кај возрасни пациенти со ХОББ .Се уште се несигурни доказите за ефектот на овој комбиниран тетман врз бројот на егзацербации на ХОББ, хоспитализации, морталитетот(ннд -Ц).

  • Има малку докази за ефективноста на амбулантската домицилна оксигена терапија врз капацитетот за физичка активност кај пациентите со ХОББ (ннд -Ц).

  • Неинвазивната вентилација го редуцира морталитетот и потребата за интубација при тешките егзацербации на ХОББ (ннд ).

  • Кај пациентите со стабилна ХОББ, пМДИ предизвикува сличен исход како и “дрѕ поњдер девицес” за аплицирање на бета 2 агонисти (ннд -Ц).

  • Нутритивната подкрепа нема сигнификантни ефекти на антропометриските мерења, белодробната функција или капацитетот за физички напор кај пациентите со стабилна ХОББ (ннд -Б).

  • Кардиоселективните бета блокатори непроизведуваат сигнификантна краткотрајна редукција во функцијата на дишните патишта дадени кај пациенти со стабилна ХОББ (ннд -Б).

  • Нема сигурни докази кои ја подржуваат вибрацијата за чистење на бронхијалниот секрет (ннд -Д).

  • Непостојат докази од рандомизирани студии кои ги споредуваат хируршките методи со оптималниот конзервативен третман при дифузен емфизем (ннд).

  • Ноќната позитивна притисочна вентилација се чини дека не ја подобрува состојбата на пациентите со ХОББ (ннд -Б).

  • Болница дома со подршка од специјализирани сестри е сигурна алтернатива за еден од четири селектирани пациенти со акутна егзацербација на ХОББ (ннд -А).

  • Оралните стероиди ја подобруваат функцијата на бели дробови и симптомите кај пациентите со стабилна ХОББ во споредба со плацебо, но сите пациенти немаат подеднаков одговор на овој третман.Долготрајната употреба на кортикостероиди не ја успорува прогресијата на болеста и падот на беодробната функција и постои ризик од несаканите дејства од долготраен стероиден тетман(ннд -Б).

  РЕФЕРЕНЦИ


  1. МцЦрорѕ ДЦ, Броњн ЦД. Инхалед схорт-ацтинг бета-2-агонистс версус ипратропиум фор ацуте еџацербатионс оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД002984. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  2. Сестини П, Рам ФСФ. Схорт-ацтинг бета2-агонистс фор цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД001495. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  3. Апплетон С, Смитх Б, Веале А, Бара А. Регулар лонг-ацтинг бета-2 адренорецептор агонистс ин стабле цхрониц обструцтиве аирњаѕс дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД001104. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ.

  4. ван Грунсвен ПМ, ван Сцхаѕцк ЦП, Деренне ЈП, Керстјенс ХА, Ренкема ТЕ, Постма ДС, Симилоњски Т, Аккерманс РП, Паскер-де Јонг ПЦ, Декхуијзен ПН, ван Херњаарден ЦЛ, ван Њеел Ц. Лонг-терм еффецтс оф инхалед цортицостероидс ин цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе: а мета-аналѕсис. Тхораџ 1999;54:7-14

  5. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-990281. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 1, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  6. Јонес АП, Роње БХ. Бронцхопулмонарѕ хѕгиене пхѕсицал тхерапѕ ин цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе анд бронцхиецтасис. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД000045. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ.

  7. Пооле ПЈ, Блацк ПН. Муцолѕтиц агентс фор цхрониц бронцхитис. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД001287. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ.

  8. Барр РГ, Роње БХ, Цамарго Јр ЦА. Метхѕл-џантхинес фор еџацербатионс оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД002168. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  9. Саинт С, Бент С, Виттингхаофф Е, Градѕ Д. Антибиотицс ин цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе еџацербатионс: а мета-аналѕсис. ЈАМА 1995;273:957-960

  10. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-950358. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 1999. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  11. Лацассе Ѕ, Њонг Е, Гуѕатт ГХ, Кинг Д, Цоок ДЈ, Голдстеин РС. Мета-аналѕсис оф респираторѕ рехабилитатион ин цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Ланцет 1996;348:1115-1119

  12. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-968413. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 1999. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  13. Цамбацх Њ, Њагенаар РЦ, Коелман ТЊ, Тон ван Кеимпема АР, Кемпер ХЦ. Тхе лонг-терм еффецтс оф пулмонарѕ рехабилитатион ин патиентс њитх астхма анд цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе: а ресеарцх сѕнтхесис. Арцх Пхѕс Мед Рехаб 1999;80:103-111

  14. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-990269. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 2, 2000. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  15. Пооле ПЈ, Цхацко Е, Њоод-Бакер РЊБ, Цатес ЦЈ. Инфлуенза ваццине фор патиентс њитх цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД002733. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  16. Фоџњелл АР, Цриппс АЊЦ. Хаемопхилус инфлуензае орал ваццинатион агаинст ацуте бронцхитис. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД001958. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  17. Рам ФСФ, Њедзицха ЈА. Амбулаторѕ оџѕген фор цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД000238. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 2, 2002. Оџфорд: Упдате Софтњаре.

  18. Кеенан СП, Браке Д. Ан евиденце-басед аппроацх то нонинвасиве вентилатион ин ацуте респираторѕ фаилуре. Цритицал Царе Цлиницс 1998;14:359-372

  19. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-981397. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 3, 2000. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  20. Рам ФСФ, Броцклебанк ДМ, Муерс М, Њригхт Ј, Јонес ПЊ. Прессурисед метеред досе инхалерс версус алл отхер ханд-хелд инхалер девицес то деливер бронцходилаторс фор цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД002170. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 1, 2002. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  21. Ферреира ИМ, Броокс Д, Лацассе Ѕ, Голдстеин РС. Нутритионал супплементатион ин стабле цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД000998. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  22. Салпетер СС, Ормистон Т, Салпетер Е, Пооле П, Цатес Ц. Цардиоселецтиве бета-блоцкерс фор цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД003566. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 2, 2002. Оџфорд: Упдате Софтњаре.

  23. Тхомас Ј, ДеХуецк А, Клеинер М, Нењтон Ј, Црове Ј, Махлер С. То вибрате ор нот то вибрате: усефулнесс оф тхе мецханицал вибратор фор цлеаринг бронцхиал сецретионс. Пхѕсиотхер Цанада 1995;47:120-125

  24. Тхе Датабасе оф Абстрацтс оф Ревиењс оф Еффецтивенесс (Университѕ оф Ѕорк), Датабасе но.: ДАРЕ-965123. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 1999. Оџфорд: Упдате Софтњаре

  25. Хенслеѕ М, Цоугхлан ЈЛ, Гибсон П. Лунг волуме редуцтион сургерѕ фор диффусе емпхѕсема. Тхе Цоцхране Датабасе оф Сѕстематиц Ревиењс, Цоцхране Либрарѕ нумбер: ЦД001001. Ин: Тхе Цоцхране Либрарѕ, Иссуе 4, 2001. Оџфорд: Упдате Софтњаре. Упдатед фрељуентлѕ

  26. Њорлд Хеалтх Организатион. Натионал Хеарт Лунг анд Блоод Институте. Глобал Инитиативе фор Цхрониц Обструцтиве Лунг Дисеасе. Глобал стратегѕ фор тхе дијагносис, манагемент, анд превентион оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе (2001).

  27. Целли БР, МацНее Њ анд цоммиттее мемберс Стандардс фор тхе дијагносис анд треатмент оф патиентс њитх ЦОПД: а суммарѕ оф тхе АТС/ЕРС поситион папер Еур Респ Ј 2004;23:932-946

  28. БТС Статемент. Пулмонарѕ рехабилитатион. Тхораџ 2001;56:827-34

  29. де Марцо Р, Аццордини С, Цервери И ет ал. Инциденце оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе ин а цохорт оф ѕоунг адултс аццординг то тхе пресенце оф цхрониц цоугх анд пхлегм. Ам Ј Респир Црит Царе Мед 2007 Јан 1;175(1):32-9. ПубМед

  30. Љасеем А, Њилт ТЈ, Њеинбергер СЕ ет ал. Диагносис анд манагемент оф стабле цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе: а цлиницал працтице гуиделине упдате фром тхе Америцан Цоллеге оф Пхѕсицианс, Америцан Цоллеге оф Цхест Пхѕсицианс, Америцан Тхорациц Социетѕ, анд Еуропеан Респираторѕ Социетѕ. Анн Интерн Мед 2011;155(3):179-91. ПубМед

  31. Ниењоехнер ДЕ. Цлиницал працтице. Оутпатиент манагемент оф севере ЦОПД. Н Енгл Ј Мед 2010 Апр 15;362(15):1407-16. ПубМед

  32. О'Реиллѕ Ј, Јонес ММ, Парнхам Ј, Ловибонд К, Рудолф М, Гуиделине Девелопмент Гроуп. Манагемент оф стабле цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе ин примарѕ анд сецондарѕ царе: суммарѕ оф упдатед НИЦЕ гуиданце. БМЈ 2010 Јун 25;340():ц3134. ПубМед

  33. Сиафакас НМ (Ед.). Манагемент оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Еуропеан Респираторѕ Монограпх 2006;11(38):и–иџ, 1–475. 6

  34. Пауњелс РА, Буист АС, Цалверлеѕ ПМ, Јенкинс ЦР, Хурд СС, ГОЛД Сциентифиц Цоммиттее. Глобал стратегѕ фор тхе диагносис, манагемент, анд превентион оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. НХЛБИ/ЊХО Глобал Инитиативе фор Цхрониц Обструцтиве Лунг Дисеасе (ГОЛД) Њорксхоп суммарѕ. Ам Ј Респир Црит Царе Мед 2001 Апр;163(5):1256-76. ПубМед

  35. Сноњ В, Ласцхер С, Моттур-Пилсон Ц, Јоинт Еџперт Панел он Цхрониц Обструцтиве Пулмонарѕ Дисеасе оф тхе Америцан Цоллеге оф Цхест Пхѕсицианс анд тхе Америцан Цоллеге оф Пхѕсицианс-Америцан Социетѕ оф Интернал Медицине. Евиденце басе фор манагемент оф ацуте еџацербатионс оф цхрониц обструцтиве пулмонарѕ дисеасе. Анн Интерн Мед 2001 Апр 3;134(7):595-9. ПубМед

  36. Њијкстра ПЈ, Лацассе Ѕ, Гуѕатт ГХ, Цасанова Ц, Гаѕ ПЦ, Меецхам Јонес Ј, Голдстеин РС. А мета-аналѕсис оф ноцтурнал нонинвасиве поситиве прессуре вентилатион ин патиентс њитх стабле ЦОПД. Цхест 2003 Јул;124(1):337-43. ПубМед
  1. ЕБМ Гуиделинес, 06.9.2011, њњњ.ебм-гуиделинес.цом.

  2. Упатството треба да се опреснува еднаш на 3 години.

  3. Предвидено следно опреснување во 2015г.


  БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni