Дата22.01.2019
Размер76.1 Kb.

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА


ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 mail@mt.government.bg

тел.: (+359 2) 940 9771 www.mt.government.bg

факс: (+359 2) 988 5094ДО

КАПИТАН ПЕТЪР ПЕТРОВ

ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Относно: Указания за предпазване от вируса на свински грип

Всички граждани на Република България, отиващи в опасни райони с вече обявени заболявания от свински грип се предупреждават, че трябва да носят еднократни маски за лице, за да се предпазват от капкови инфекции. Маската се сменя на 2 часа.

Да се избягват контакти с видимо болни хора или такива, които кашлят, кихат или са с хрема, както и максимално намаляване на пребиваването на обществени места и всички обществени мероприятия, които са свързани със събиране на много хора на едно място.
Да се мият непрекъснато ръцете обилно с вода или сапун или ако няма възможност, да се изтриват с мокри кърпички, евентуално дезинфектант за ръце на алкохолна основа. През останалото време да не се пипа безпричинно лицето с немити ръце или да се яде.

Да се осигурят антивирусните препарати (Тамифлу, Реленца), които могат да се използват профилактично или с лечебна цел. Да се осигурят и термометри.

Препоръчва се при повишена температура, отпадналост, болки в мускулите незабавно да се потърси лекар. Необходимо е предварително да се осигури информация къде и по какъв начин може да бъде получена медицинска помощ на мястото, за където се заминава.

Няма никаква опасност от използването на свинското месо и продуктите от свинско месо. Обработката му премахва категорично тази опасност. Опасността идва по въздушно-капков път, от непосредствения контакт със заразени хора и заразени свине.Д-р Василка Христова

Държавен инспектор в дирекция „БТНЗБУТ”

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на транспорта