• Едноставна структура
 • Примери ВИДЕО

 • Скачать 276.95 Kb.


  Дата11.10.2018
  Размер276.95 Kb.

  Скачать 276.95 Kb.

  Развој на претприемачки идеи и методи за генерирање на идеи  Развој на претприемачки идеи и методи за генерирање на идеи
  Идеите за нов бизнис можат да потекнат од многу извори, како на пример: случајност, препознавање на потребите на луѓето и бизнисите ...

  Голем број денешни производи се резултат на случаен настан кој придонел да се појави и развие идеја за бизнис.


  На пример браќата Келог уште во 1906 година правеле храна т.ш вареле пленка за да добијат тесто, кое потоа го сукале во кори, корите ги печеле и на крајот ги мелеле во крупно брашно. Еден ден производствениот процес непредвидено запрел и свареното жито два дена останало необработено. Кога суканите кори се испекле не се добиле кори туку ситни пченкарни снегулки. Браќата Келог во ова виделе можност да развијат нов производ кој го нарекле Корн Флекс
  Идејата за бизнис може да дојде со препознавање на потребите на луѓето и бизнисите.


  На пример : потребата на луѓето да фотокопираат документи при нивното поднесување во државните институции претставува можност за отворање на фотокопирница во нивна непосредна близина.

  Може да се започне бизнис на пример со производство на посебен вид храна , организирање настани, давање часови по кошарка или давање специфична услуга.

  Генерирањето и селекцијата на бизнис идеја има за крајан цел да се добие вистинска идеја во вистинско време на вистинско место .Пред да го отпочне овој процес, секој треба да се запраша:


  • Дали има некои посебни способности коишто би можеле да бидат основа за нов бизни?

  • Дали има хоби коешто би можело да биде претворено во бизнис?

  • Дали бил/била во ситуација да има потреба од некоја посебна услуга или производ коишто никој не ги нудел?

  По бурата на идеи се прави стеснување на бројот на идеи со помош на следните сугестии:

  • Зошто тоа не е направено досега и дали се работи за невозможба мисија?

  • Колку е голем пазарот за разгледуваната идеја?

  Стеснетиот избор води кон селекција на најприфатлиците идеи кои треба понатаму да се анализираат со примена на различни методи и техники.  Едноставна структура:
  1.Лична карта на бизнисот – локација на вашиот бизнис

  2.Конкуренција – да се опишат силните и слабите страни на конкурентите(споредба на вашиот бизнис веќе го имате дефинирано и клучните конкуренти)

  3.Пазар и големина на пазар –

  4.Предвидување – предвидување на трошоци, потреба од работна сила , цените и се што на некој начин ќе влијае на бизнисот во иднина

  5.Маркетинг- како ќе стекнувате купувачи, како ќе ги одржувате купувачите и како ќе го растете бројот на купувачите во иднина

  6.Тимот на бизнисот

  7.Финансии – сите финанскиски табели

  Примери ВИДЕО: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/videos/eevas2009/index_en.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=3Cerf2tfAMA  http://www.youtube.com/watch?v=46PwLdTk6ZQ

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Развој на претприемачки идеи и методи за генерирање на идеи

  Скачать 276.95 Kb.