• Не се допуска
 • 3.2. Изисквания към изпълнението на топлоизолационен пакет по фасадите на ЗРУ.
 • 3.3. Изисквания към изпълнението на вътрешните ремонтни работи: 3.3.1 Вътрешен ремонт ЗРУ предвижда
 • 3.3.2 Вътрешен ремонт КАБ се предвижда в
 • 3.3. Изисквания към изпълнението на външни ремонтни работи на КАБ
 • 3.4. Изисквания към укрепването на стоманобетонните стълбове (мачти ) в ОРУ
 • 3.5. Изисквания към изпълнението на хидроизолацията на покривите на КАБ и ЗРУ • страница3/5
  Дата12.03.2019
  Размер1.86 Mb.

  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г


  1   2   3   4   5

  Изисквания към монтажа на дограма

  Преди започване на производството на дограмата, точните размери да се вземат от място. При производството и монтажа на прозорците да се спазва принципа за еднаквост на фасадата, като прозорците да са в съосие, както в хоризонтална, така и във вертикална посока.

  При оразмеряване на дограмата да се предвиди обръщане на прозорците отвън с топлоизолация от каменна вата с минимална дебелина 3 cm.  При монтажа на дограмата да се спазват следните основни правила:

  • Дограмата да се монтира така, че да не застрашава живота или здравето на хората.

  • Прозорците да се закрепят механично чрез комбиниране на крепежни елементи с подложка, за да се гарантира отвеждане към строителната конструкция на натоварванията от собствено тегло на дограмата, от атмосферни условия и възникнали сили от експлоатация на дограмата от потребителя (например: при отваряне и затваряне). Закрепването да се изпълни така, че силите от движението на сградата да не се предават към прозоречния елемент. Да се използват подходящи дюбели, винтове, анкери, планки и др. подобни монтажни елементи, съобразени с конструкцията на сградата и експлоатационните натоварвания.

  • Не се допуска използването на полиуретанови/монтажни пяна, силикони, пасти, лепила и всякакви други подобни уплътняващи и изолиращи материали като крепежни елементи.

  • При оразмеряването на фугата да се гарантира възможност за движение на профила.

  • След механичното закрепване на прозорците, монтажните фуги между профила и зида да се изолират с високообемна полиуретанова/монтажна пяна за осигуряване на топлинна и акустична изолация. При избора на уплътнителна система да се спазва изискването съпротивлението на дифузия на пари да бъде по-голямо от страна на помещението, отколкото от външната страна. Да се изпълни уплътнителна система за изолация на дограма с уплътнителна лента или изолационно фолио, така че да бъде осигурена дълготрайна и надеждна изолация. Уплътнителната лента (изолационното фолио) от външна страна на дограмата да е паропропусклива, износоустойчива, устойчива на UV-лъчи и температурни влияния, вкл. и срещу дъжд, а от вътрешната страна да е водо- и паронепропусклива, така че да защити фугата от проникване на влага от вътрешността на помещението. Ъгълът при алуминиевата подпрозоречна пола също да се обърне с външно изолационно фолио или уплътняваща лента. Уплътнителната лента (изолационното фолио) да се положи така, че да се движи заедно с профила, без да се откъсва от своята равнина на уплътняване. Да се спазват стриктно техническите предписания на производителя.

  • От външната страна на отваряемите крила, да се монтират противонасекомни мрежи на панти.

  • Да се монтират външни подпрозоречни алуминиеви первази в бял цвят. Первазът да се закрепи към профила на дограмата без да се затварят отворите в профила, отвеждащи конденза. Ширината на подпрозоречната пола да се определи така, че показването й спрямо равнината на фасадата да е минимум 20 mm. Первазите да са с оформен водооткапващ елемент/детайл и с необходимия наклон за безпроблемно оттичане на дъждовните води.

  • Вътрешните страници на прозорците да се обърнат с гипсова мазилка и алуминиеви ръбохранители. Да се шпакловат, грундират и да се боядисат с латекс, с отсичане.

  • Външните страници около дограмата да се обърнат четиристранно с ивици от каменна вата с минимални плътност и дебелина съответно 125 kg/m3 и 3 cm, със стъклотекстилна мрежа (165 g/m2), с двуслойна лепилна шпакловка, капкобранен и ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и външната мазилка – за ЗРУ силикатна с едрина на камъка 1,5mm , а за КАБ вароциментова .

  • В участъците с голяма концентрация на напрежения (ъгли на отвори за врати, прозорци и ниши) задължително да се направи двустранно – отвън и отвътре допълнително диагонално армиране с размер на мрежата най-малко ВхД = 20х40 cm.

  При изпълнение на довършителните СМР, съпътстващи монтажа на дограмата, да не се допуска замърсяване на профилите и стъклата. За да се осигури надеждна защита на повърхностите от замърсяване и нараняване, по откритите части на профилите и прозорците да се положи защитно фолио (в случай, че такова не е предвидено и поставено от производителя или в случай, че прозорците са съществуващи). След приключване на монтажните работи да се провери функционирането на всички отваряеми части. При наличие на следи от строителни дейности, дограмата да се почисти с подходящи препарати, съобразени с инструкциите на производителя. Не се допуска използването на абразивни материали и/или твърди предмети, които да компрометират (надраскат) дограмата.

  3.2. Изисквания към изпълнението на топлоизолационен пакет по фасадите на ЗРУ.

  Полагането на топлоизолацията да започне с обръщане на страниците около прозорците и вратaта. След вземане на размери от място, да се прецизира дебелината на топлоизолацията около прозоречните отвори, като се съобразят изискванията за недопускане затварянето на прозоречните рамки, както и на отворите в прозоречните рамки за оттичане на конденза. Страниците около дограмата на ЗРУ да се обърнат четиристранно с ивици от каменна вата с минимална дебелина 3 cm. Циментовото лепило за топлоизолация да се нанесе с гребеновидна шпакла по цялата повърхност на ивиците изолация.

  За оформяне и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла да се монтира алуминиев профил с водокап. Профилът да се фиксира в хоризонтална права линия.

  Топлоизолационните плочи от каменна вата с дебелина 10 cm и плътност 125 kg/m3 да се залепят за фасадните стени, като лепилото се нанесе с гребеновидна шпакла по цялата им повърхност. Първият ред задължително да се нивелира. За по-добро закрепване на топлоизолационните плочи, същите да се монтират така, че фугите между тях да се разминават – тип „тухлена зидария”. Плочите задължително да се редят плътно една до друга като наличието на малки цепки и фуги, получили се по време на работа, да се запълват с ивици топлоизолационен материал.

  Топлоизолационните плочи от екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 8 cm и плътност 30-40 kg/m3 да се залепят за цокълната част на фасадите, като лепилото се нанесе с гребеновидна шпакла по цялата повърхност на топлоизолационните плочи.

  Да се положат XPS топлоизолационни плочи с минимална дебелина 3 cm и плътност 30-40 kg/m3 по козирки, които следва да се топлоизолират, така че да се избегне наличието на термомост.

  След залепването на ивиците и плоскостите да се осъществи механично фиксиране с пластмасови дюбели (в местата на лепилните точки) в пробити отвори в плочите и стените – разход 6-8 бр./m2. Дюбелирането да се изпълни след пълното изсъхване на лепилната смес, освен ако производителят на системата не е указал друго.

  Върху закрепените топлоизолационни ивици и плочи да се положи хастарна и повърхностна шпакловки от лепило за топлоизолации, армирани със стъклофибърна мрежа. Стъклофибърната мрежа да е с тегло 165 g/m2 и да се вложи докато хастарът е все още пластичен. Краищата на отделните ивици мрежа да се припокриват най-малко с по 10 cm. По вертикалните ръбове, както и по горните хоризонтални ръбове да се монтира стъклофибърна мрежа с ръбохранителен елемент. Долните хоризонтални ръбове да се предпазят чрез монтаж на стъклофибърна мрежа с капкобранен елемент.

  За крайно покритие на основната част от фасадата да се положи: грунд и силикатна мазилка. За цокълната част на сградата да се положи: грунд и полимерна мозаична мазилка. Мазилката по фасадата да бъде с драскана структура, 1,5 mm. Цветовото решение на фасадата да се съгласува с представител на възложителя. Стриктно да се спазва предписаната от производителя технология на полагане.

  Новодоставените спусаци  3.3. Изисквания към изпълнението на вътрешните ремонтни работи:

  3.3.1 Вътрешен ремонт ЗРУ предвижда:


  • Да се извърши ремонт по вътрешни стени на втория етаж, чрез частично изчукване и шпакловане, цялостно грундиране и двукратно боядисване с латекс. Да се почисти и пребоядиса цокъла по цялата си дължина с блажна боя в цвят идентичен на първия етаж.


  3.3.2 Вътрешен ремонт КАБ се предвижда в: Командна зала, Релейна зала и Стая за отдих и почивка на персонала(битовка);

  • Сваляне на тапети и направа финна шпакловка по стени и таван в стая за отдих и почивка на персонала(битовка);

  • Грундиране и двукратно боядисване с латекс вътрешните стени в стаята за отдих , командна зала и релейна зала;

  • Подмяна подовата настилка с PVC в стаята за отдих, командна и релейна зала;


  3.3. Изисквания към изпълнението на външни ремонтни работи на КАБ:

  • Възстановяване външна мазилка по балкони и козирката на входа на КАБ.

  • Грундиране и боядисване на фасадата със силиконова фасадна боя. Цветовото решение на фасадата да се съгласува с представител на възложителя. Стриктно да се спазва предписаната от производителя технология на полагане.

  3.4. Изисквания към укрепването на стоманобетонните стълбове (мачти ) в ОРУ:

  За постигане на целта се предвижда разриване на фундаментите на дълбочина 1м, направа на кофраж, армиране и наливане на бетон В20. Преди започване на работа да се предприемат мерки по предварително укрепване и предотвратяване падането на стоманобетонните стълбове. Отнемането на земните пластове да се извършва ръчно с цел опазване връзките на заземитителната инсталация и заземителния кол. По време на работа да се спазват стриктно изискванията за работа в ОРУ съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ , Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ) и Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.  3.5. Изисквания към изпълнението на хидроизолацията на покривите на КАБ и ЗРУ:

  За периода от разкриването на покрива до възстановяване на хидроизолационните покрития на същия, в края на всеки работен ден, Изпълнителят има задължението да го обезопаси срещу протичане и неукрепени материали и строителни отпадъци.


  При изпълнението на покривните хидроизолации да се спазва следната технология:

  • Възстановяване геометрията и измазване на комините с оформяне на шапки и водокап;

  • Да се демонтира ламаринените обшивки (шапките и полите) от бордовете на двата покрива;

  • Да се демонтират токоотводите и мълниеприемниците от покривите и улуците. Шината от двата покрива и мълниеприемните пръти се запазва за повторен монтаж.

  • Да се положи подложка от геотекстил върху, която да се положи синтетична покривна хидроизолационна мембрана (Polyfin 3020 – fpo или еквивалентна), на основата на еластични полиолефини, със стъклена матирана нишка по средата, с дебелина 2 мм, ивично заварена с горещ въздух със застъпване в надлъжна и напречна посока 8 ÷ 10 см. Изолацията да се полага перпендикулярно на късата или дългата страна на покрива, като всеки лист в напречна и през 0,30м. в надлъжна посока, механично се фиксира към основата с дюбел с широка глава предвидени за съответната хидроизолационна система.

  • Полага се лента захваната с дюбели между крайното изолационно покритие и надулучната пола за укрепване на повърхноста, след което, лентата се заварява ивично с горещ въздух.

  • Монтира се подулучна и надулучна пола от пластифицирана ламарина на покрива на ЗРУ;

  • В горната, хоризонтална част на бордовете, да се монтират дървени дъски за закрепване на обшивките от пластифицирана ламарина.

  За завършващ покривен детайл, в горната хоризонтална част на бордовете се монтира „шапка” от пластифицирана ламарина с дебелина мин. 0,6мм, посредством шорц от същият материал прекрепен с достатъчно дълги дюбел пирони през дъската до здрава стоманобетонна основа

  Не се допуска директно преминаване на крепежните елементи през шапката от пластифицирана ламарина! Връзките между отделните листове ламарина на шапката да се изпълнят с двоен фалц. Фиксирането на „шапката” към борда да се изпълни с хафтове (крепители, изрязани от тънки ивици ламарина), които влизат във всеки фалц, като долният им край се заковава към предварително вложените в борда дървени дъски.  • Монтираните водосточни тръби и улука да бъдат от поцинкована ламарина с полиестерно (РЕ) покритие, с цвят по RAL 9006, а воронката да бъде в съответствие с типа и системата на хидроизолацията;

  • Демонтираните токоодводи и мълниеприемни пръти да се боядисват със сребърен феролит. Токоодводната шина, която свързва мълниеприемниците преминавайки по хидроизолирания покрив да се положи върху фабрични изолиращи елементи за плоски покриви (РЕ-бетонови блокчета), детайли и крепежи. Продължението на токоодводите по фасадите да се монтират на специални държачи съобразени с топлоизилацията и осигуряващи изискуемите отсояния съгласно наредбите.

  • Съществуващата мълниезащита на покривите да се запази. При прекъсване на токоотводите, същите да се възстановят. Мълниеприемниците да се боядисат с подходящо антикорозионно покритие. При необходимост за закрепване на мълниезащитния проводник (шина) да се използват специални елементи от покривната мълниезащитна система .

  • Не се допуска:

    • който и да е от елементите на гръмоотводната уредба (мълниеприемник, мълниеприемна мрежа) да е закрепен за или да има допир с горими елементи - дървени греди или подпокривни конструкции, хидроизолации и т. н.

    • гръмоотводната мрежа да се монтира под хидроизолацията

    • гръмоотводите и особено мълниеприемните мрежи да „лежат” директно върху защитаваната покривна конструкция(те трябва да са на разстояние 8.0 ÷ 10 сm от нея.

    • прекъсване на токоотводите (връзките между мълниеприемниците и заземителите) на съществуващата мълниезащитна и заземителна уредба.
  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г