• КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
 • Р Е Ш И : Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • Владимир Кирилов Стоянов
 • Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • Георги Костадинов Чамкорийски
 • Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • За Димитър Петров Пешев липсват други данни по чл. 25, т. 3
 • Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
 • Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
 • Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на
 • Забележка

 • Скачать 119.3 Kb.


  Дата13.11.2017
  Размер119.3 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 119.3 Kb.

  Република българия комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

  КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

  НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Р Е Ш Е Н И Е № 2-438/ 09.12.2014 г.

  Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – община Дупница. Проверени са 295 лица. Тринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 28 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (кметът на общ. Дупница) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.  След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
  Р Е Ш И :

  Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Благойчо Велинов Орозов

  Дата на раждане

  04.04.1948 г.

  Място на раждане

  с. Каменик, обл. Кюстендил

  Вербувал го служител

  лейт. Цветан Ангелов Цветков на 05.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г.

  Ръководил го служител

  лейт. Цветан Ангелов Цветков

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров по линия на управление II

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  агент

  Псевдоними

  Димитров

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1070 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-840 (Кн).

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1989 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г.  Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Владимир Кирилов Стоянов

  Дата на раждане

  20.08.1953 г.

  Място на раждане

  гр. Петрич

  Вербувал го служител

  о. р. Витан Кралев на 28.08.1981 г., регистриран на 11.09.1981 г.

  Ръководил го служител

  о. р. Витан Кралев

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  агент

  Псевдоними

  Явор

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1101 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-871 (Кн).

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1989 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 29.10.1995 г. до 08.11.1999 г.  Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Георги Костадинов Чамкорийски

  Дата на раждане

  16.04.1941 г.

  Място на раждане

  с. Баланово, обл. Кюстендил

  Качество

  Щатен служител

  Структури, в които е работил

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС

  Документи, свързани с кариерното му развитие

  Със заповед № 2444/ 28.06.1966 г. е назначен за младши разузнавач – Перник; със заповед № 30/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 1128/ 20.02.1969 г. – преназначен за разузнавач V степен – Кюстендил; със заповед № 992/ 28.02.1973 г. - преназначен за началник РУ – МВР – Бобов дол; със заповед № К – 3172/ 20.07.1981 г. - преназначен за началник отделение „Контра разузнавателно” – ДС – Кюстендил; със заповед № 5312/ 07.12.1983 г. – преназначен за началник отделение „Икономическо”; със заповед № 2434/ 25.06.1984 г. – преназначен за началник РУ – МВР – Станке Димитров; със заповед № 4018/ 13.12.1988 г. – преназначен за началник общинско управление – Станке Димитров.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински народен съветник до 16.09.1991 г.


  Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР

  Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Димитър Петров Пешев

  Дата на раждане

  16.11.1946 г.

  Място на раждане

  гр. Дупница

  Вербувал го служител

  о. р. Йордан Тодоров Райчев на 18.03.1968 г., регистриран на 23.03.1968 г.

  Ръководил го служител

  о. р. Йордан Тодоров Райчев

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ДС, управление III – I армия-III

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  агент

  Псевдоними

  Маринов

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Рег. дневник; картон обр. 4.

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1968 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник до 19.04.1997 г.


  За Димитър Петров Пешев липсват други данни по чл. 25, т. 3


  Три имена

  Димитър Петров Пешев

  Дата на раждане

  16.11.1946 г.

  Място на раждане

  гр. Дупница

  Качество

  Щатен служител

  Структури, в които е работил

  ДС, управление III

  Документи, свързани с кариерното му развитие

  Със заповед № 4862/ 19.10.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 74/ 21.09.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.11.1972 г.е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 59/ 02.08.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник до 19.04.1997 г.  Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Димчо Крумов Николов

  Дата на раждане

  06.10.1944 г.

  Място на раждане

  с. Слатино, обл. Кюстендил

  Вербувал го служител

  о. р. Витан Симеонов Кралев на 25.05.1972 г., регистриран на 19.06.1972 г.

  Ръководил го служител

  о. р. Витан Симеонов Кралев

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  осведомител

  Псевдоними

  Явор

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-1387 (Кн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

  Снемане от действащия оперативен отчет
  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г.


  Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

  Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:


  Три имена

  Иван Асенов Шопов

  Дата на раждане

  29.06.1945 г.

  Място на раждане

  с. Горна Гращица, обл. Кюстендил

  Вербувал го служител

  о. р. Димитър Петров Пешев на 02.11.1972 г., регистриран на 13.11.1972 г.

  Ръководил го служител

  о. р. Димитър Петров Пешев

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ДС-отдел ВКР-София-2

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  съдържател на явочна квартира

  Псевдоними

  Танк

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Танк" I-ПВ-1103; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1974 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 08.11.2007 г. до 2011 г.


  Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната

  Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. - кандидати за местни избори – 2011 г.

  Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Иво Михайлов Зафиров

  Дата на раждане

  01.12.1952 г.

  Място на раждане

  гр. Дупница

  Вербувал го служител

  о. р. Георги Попов на 09.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г.

  Ръководил го служител

  о. р. Георги Попов

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  агент

  Псевдоними

  Илко

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1249 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06/1990 г. за унищожаване работно дело IР-1020 (Кн).

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1990 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г.  Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:


  Три имена

  Явор Василев Тодоров

  Дата на раждане

  26.01.1952 г.

  Място на раждане

  гр. Дупница

  Вербувал го служител

  Лейт. Георги Николов Попов на 13.12.1979 г., регистриран на 21.11.1979 г.

  Ръководил го служител

  Лейт. Георги Николов Попов

  Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

  ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI

  Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

  агент

  Псевдоними

  Тони

  Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

  Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1070 МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-841; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

  Снемане от действащия оперативен отчет

  1989 г.

  Публична длъжност или публична дейност

  Общински съветник от 08.11.2007 г. до 2011 г.

  Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 4 /четири/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.


  Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини.

  Приложение 1

  лица, за които не е извършена проверка


  1. Ангел Томов Тренев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  2. Асен Борисов Христов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  3. Георги Милянов Сасянов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  4. Георги Попов - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  5. Георги Чорбаджийски - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995

  6. Димитър Георгиев - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  7. Димитър Михалков- Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  8. Елеонора Васева Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г.

  9. Емил Георгиев - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  10. Емилия Димитрова Георгиева - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  11. Иван Борисов Павлевчев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  12. Иван Кирилов Кьосев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  13. Йордан Занев Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  14. Йорданка Александрова -Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  15. Йорданка Михайлова Николчева - Общински народен съветник до 16.09.1991

  16. Кирил Никлев - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г.

  17. Лилия Василева Балюкова - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  18. Мария Коларова- Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  19. Никола Кирилов Николов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  20. Нина Ибришимова - Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  21. Симеон Иванов Георгиев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  22. Симеон Симеонов Андонов -Общински съветник от 16.09.1991 г.до 08.11.1995 г

  23. Стоян Кирилов Стоянов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  24. Татяна Кирилова Иванова - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  25. Христо Василев Христов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  26. Христо Димитров Христов - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  27. Христо Манев Васев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  28. Цоньо Маринов Пенев - Общински народен съветник до 16.09.1991 г.

  Председател:

  Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете
  Зам. председател:

  Айруш Ибрахим Хаджи /п/ не се чете


  Секретар:

  Мариана Иванова Даракчиева /п/ не се чете


  Членове:

  1. Апостол Иванов Димитров /п/ не се чете


  2. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете
  3. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете
  4. Екатерина Петкова Бончева /п/ не се чете
  5. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Република българия комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани

  Скачать 119.3 Kb.