Скачать 72.43 Kb.


Дата14.09.2017
Размер72.43 Kb.

Скачать 72.43 Kb.

Република србијАРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
П Р О Г Р А М

ШТАНДА ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

НА 17. МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ КЊИГА У НОВОМ САДУ

ОД 24. ФЕБРУАРА ДО 1. МАРТА 2011. ГОДИНЕ

Четвртак, 24. фебруар


13,15 сати
Отварање штанда и Изложбе преводених дела на мађарски језик

Изложбу је припремио Издавачки завод „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад.


Штанд и Изложбу отвара:

Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу


О Изложби говори:

мр Ференц Немет, директор Издавачког завода „Форум“
14,15 сати
Презентација издања НИУ „Либертатеа“, Панчево:


 1. Антологија румунске кратке прозе 20. века, приређивач, антологичар и преводилац на српски језик Нику Чобану;

 2. Историја румунске књижевности у Војводини, аутор Катинка Агаке

Учествују:

Нику Чобану, директор НИУ „Либертатеа“, Васа Барбу, уредник, Славко Алмажан, Илеана Урсу, Павал Гатајанц

15,15 сати
Представљање издавачке делатности Српске самоуправе из Будимпеште


Петак, 25. фебруар


11,00 сати
Промоција књига у издању Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад:


 1. Széchenyi Szerbiában 1830 – Сечењи у Србији 1830. године (двојезично издање)

Учествују: мр Ференц Немет и мр Ђезе Бордаш
 1. Rituális labdajátékok (Híd antológia - рад групе младих аутора)

Антологија младих мађарских писаца из Војводине
Учествују: Теодора Дроздик-Поповић, Чаба Пресбургер и Калман Јодл

12,00 сати
Промоција књига у издању НИУ „Буњевачки информативни центар“, Суботица:


 1. Буњевачки календар зa 2010. годину и Буњевачки календар за 2011. годину


13,00 сати
Промоција књига у издању Буњевачке матице, Суботица:


 1. Музичка баштина Буњеваца, аутор Тамара Бабић,

 2. Драга сићања, аутор Јелисавета Буљовчић


14,00 сати
Промоција издања Завода за културу војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрењанин:


 1. први број часописа за културу Пирамида,

 2. књига Образовање на румунском језику у Војводини, аутор

проф. Родика Алмажан

15,00 сати
Промоција издања НИУ „Руске слово“, Нови Сад:


 1. Русинска усмена књижевност, др Стеван Константиновић,

 2. Дереґля з мрийох/ Сплав од чежњи, роман, академик Юлиян Тамаш


Учествују: др Стеван Константиновић, академик Јулијан Тамаш, Никола Шанта, уредник и Мартица Тамаш, директорица НИУ «Руске слово»

16,00 сати
Промоција издавачке делатности Словачког издавачког центра, Бачки Петровац:


 1. Хрестоматија словачке војвођанске поезије 19. и 20. века, приређивач и антологичар Вићезослав Хроњец

Учествују: Вићезослав Хроњец и Владимир Валенћик, директор издавачке делатности Словачког издавачког центраСубота, 26. фебруар

10,00 – 11,00 сати

Промоција издавачких кућа из Сенте:
 1. Годишњак Удружења пријатеља музеја и архива „Ђула Дудаш“ из Сенте и књига Тибора Молнара Војне жртве Првог светског рата из Бечеја, Бачког Петровог Села и Бачког Градишта/ Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár első világháborús áldozatai

Учествују: Атила Пејин, уредник и Тибор Молнар

 1. Промоција едиције превода издавачке куће „zEtna“ из Сенте, превода збирке изабраних песама Ота Хорвата Olmóba menet и књиге песама Előbb még örök, аутора Ернеа и Ђерђа Веребеша која је добила прву награду на такмичењу за најлепшу књигу војвођанских Мађара

Учествују: Иштван Беседеш, уредник, Драгиња Рамадански, Ерне Веребеш

 1. Промоција двојезичне књиге песама Петера Шинковича A mutatvány díjtalan / Produkcija je besplatna, у издању Завода културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Сента

Учествују: Јене Хајнал, директор Завода за културу војвођанских Мађара, Ержебет Мезеи и Петер Шинкович12,00 сати
Промоција часописа за књижевност, уметност, културу и транзицију Европа – Europa revista de literatură, artă, cultură şi transition, у издању Фонда „Европа“, Нови Сад
Учествује: Павел Гатајанц, уредник и сарадници

13,00 сати
Промоција часописа Symposion, Суботица.

Учествују: Ширбик Атила, уредник, Оршоја Бенчик и други сарадници часописа „Symposion“Понедељак, 28. фебруар

10,00 сати
Представљање издавачке делатности на ромском језику:


 1. часопис за књижевност културу и друштвена питања Рома Ромологија,

 2. збирка песама Rroma pe drroma/Роми на друмовима, Рајко Ранко Јовановић,

 3. Baronoske paraniče/Баронове приче, Перица Јовановић,

 4. Čhavorrenđi điljarrni/Дечија песмарица, Рајко Ранко Јовановић

Учествују: Ранко Рајко Јовановић, Маја Јовановић, Јелена Јовановић11,00 сати
Трибина о превођењу
Учествују:

Тибор Вајда, директор Завода за културу Војводине, Сава Бабић, Арпад Вицко, др Корнелија Фараго, уредник часописа Хид, академик Јулијан Тамаш, др Вирџинија Поповић, Мирко Себић, уредник часописа „Нова мисао“, књижевници, преводиоци, представници издавачких кућа...13,00 – 15,00 сати


 1. Промоција издања Завода за културу Војводине, Нови Сад:

 • часопис Мост, бр. 10, уредник Ирина Папуга

 • Градови Војводине, књига 8, Едиција 18. столеће, уредник проф. др Никола Грдинић,

 • ЦД Ben ritmato e deciso, извођачи Александар Тасић и Зоран Крајишник,

 • Ружа, одиста, Тања Крагујевић,

 • Mixed Media, Бора Ћосић,

 • Хоризонти звука, Борислав Хложан,

 • Векотрај Лазе Костића, Хаџи Зоран Лазин,

 • Артамет, Бабкен Симоњан,

 • Агенда Culture 21, Биљана Мицков,

 • Више од имања, Милан Ненадић,

 • Од Рачана до Стерије, Нада Савковић,

 • Инфо карта културних брендова Војводине, Војислав Девић.

О издавачкој делатности Завода за културу Војводине говори Тибор Вајда, директор Завода за културу Војводине и аутори.
 1. Промоција издања друштава за језике, књижевност и културу националних заједница у АП Војводини:
 • Studia Ruthenica, бр. 14, Друштво за русински језик, књижевност и културу,

 • Речник заштите биља и животне средине (српско-русинско-латинско-енглески), др Радмила Шовљански,

 • Деда Ђура из Руског Крстура, Јулијан Пап,

 • Препреково пролеће 2010, ХПКУД „Станислав Препрек“, Нови Сад,

 • Драга сићања, Јелисавета Буљовчић Вучетић,

 • Летећа црква, Јелисавета Буљовчић Вучетић,

 • Шумска кућица, сликовница (на српском, бугарском, мађарском и словачком језику), мр Огњен Цветков и Марија Димитрић

Учествују: Ирина Папуга, руководилац Одељења за невладине организације Завода за културу Војводине и Слободанка Важић, стручни сарадник у ИНДОК одељењу Завода за културу Војводине.


15,00 сати
Промоција Портала културе Завода за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Нови Сад.

О Порталу културе говориће Милина Склабинска, директор Завода за културу војвођанских Словака.


Уторак, 1. март
Телефони за обавештења:

Боро Кецман, 021/456-490, 021/487 46 08

Лазар Симоновић, 021/487 48 82

Љиљана Лековић, 021/487 46 20


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Република србијА

Скачать 72.43 Kb.