Скачать 23.13 Kb.


Дата29.08.2018
Размер23.13 Kb.
ТипРешение

Скачать 23.13 Kb.

Решение на цик №1546. Решението беше взето единодушно от 9 те члена на комисията. ОпределяПротокол №3

От 11.09.2015г.

ОИК заседава от 14 00 часа. На заседанието се взе решение за предлагане на специалист, който да подпомага дейността на ОИК, който да бъдат назначен от кмета на община Борино. Съгласно решение на ЦИК №1546. Решението беше взето единодушно от 9 те члена на комисията.

ОПРЕДЕЛЯ номерата на изборните райони за изборите на общински съветници и кметове, и за национален референдум на 25 октомври 2015 год., на територията на община Борино, както следва: 


 1. Община Борино – 210505462

 2. Кметство Буйново – 210506879

 3. Кметство Кожари – 210537592

 4. Кметство Чала – 210580159

 5. Кметство Ягодина – 210587223

ОИК Борино образува седем избирателни секции в територията на община Борино както следва:

 1. 210500001 – първа секция – читалище „Обнова” в с. Борино, ул.”Родопи” №33 /ритуална зала/

 2. 210500002 - втора секция – Училище „Н. Й. Вапцаров” – 1 ва стая, в с. Борино, ул.”Христо Ботев” №29

 3. 210500003 – трета секция Училище „Н. Й. Вапцаров” – 4 та стая, в с. Борино, ул.”Христо Ботев” №29

 4. 210500004 – четвърта секция – Кметството – с. Чала

 5. 210500005 – пета секция – Кметството – с. Ягодина

 6. 210500006 – шеста секция – Кметството – с. Буйново

 7. 210500007 – седма секция – Кметството – с. Кожари

 8. ОИК Борино определя 11 мандадата за общински съветници в община Борино, които следва да бъдат разпределени на изборите на 25.10.2015 г.

Разгледани бяха постъпилите заявления от инициативен комитет за издигане на независим кмет за кметство Чала; политически партии – БДЦ, АБВ И АТАКА за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на общини на 25.10.2015 г.

Постъпилите заявление са за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства с. Ягодина и с. Буйново, респективно с входящи номера 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 11.09.2015 г. Регистрира инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Чала. Не бяха констатирани липси и неточности в документацията. Комисията единодушно реши да допусне за участие на изборите горепосочените партии БДЦ – за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства Буйново, Ягодина и Чала; АБВ е регистрирана за участие за кмет на община и общински съветници; АТАКА е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г.

Бяха взети решения №8, №13, №14, №15, №16, №17 и №18.

Заседанието беше закрито от председателя на ОИК Борино.

Присъстваха:

Н. Кафа – председател

Й. Бучукова – зам. Председател

Членове:


Р. Юсеин

Й. Кичук


М. Мисиркова

А. Аликузова

Ю. Чолакова

К. Драгнев

Неприсъства : М . Юсуф и Е. Данаджиева

Председател ……………..

/ Н . Кафа/

Секретар ………………../Е. Данаджиева/

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Решение на цик №1546. Решението беше взето единодушно от 9 те члена на комисията. Определя

Скачать 23.13 Kb.