Скачать 63.41 Kb.


Дата24.04.2018
Размер63.41 Kb.
ТипРешение

Скачать 63.41 Kb.

Решение на оик адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт 3ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕВЛИЕВО –ОБЛАСТ ГАБРОВО
Публичен регистър на местните коалиции


вх.№ дата

местна коалиция

Вид избор, община/район/, кметство

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

33/13.09.2015

Коалиция

ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО

1. ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

2. ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

3. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

4. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

5. ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
Общински съветници

39-МИ/13.09.2015

Гр.Севлиево

Ул.“Христо Спиридонов“№20

Тел:0675/30960

0898590330

Петинка Василева Михайлова

bsp.sevlievo@gmail.com34/13.09.2015
Коалиция

ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО

1. ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

2. ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

3. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

4. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

5. ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИКмет на Община


40-МИ/13.09.2015Гр.Севлиево

Ул.“Христо Спиридонов“№20

Тел:0675/30960

0898590330

Петинка Василева Михайлова

bsp.sevlievo@gmail.com
35/13.09.2015

Коалиция

ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО

1. ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

2. ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

3. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

4. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

5. ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
Кмет на кметство село

Агатово, Батошево, Бериево, Богатово,

Буря,

Горна Росица, Градище, Градница, Дамяново, Добромирка, Душево,Идилево, Кормянско, Крамолин, Крушево, Кръвеник, Ловнидол,

Малки Вършец, Младен,

Петко Славейков, Ряховците, Сенник,

Стоките,

Столът,

Хирево,


Шумата


41-МИ/13.09.2015

Гр.Севлиево

Ул.“Христо Спиридонов“№20

Тел:0675/30960

0898590330

Петинка Василева Михайлова

bsp.sevlievo@gmail.com
36/13.09.2015

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –НФСБ и ВМРО,

1. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

2. ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕОбщински съветници

42-МИ/13.09.2015

Гр.Севлиево

Ул.“Атанас Влаев“№2

Росен Иванов Цетков

Тел 0887316763

rosensoft@abv.bg


37/13.09.2015

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –НФСБ и ВМРО,

1. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

2. ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕКмет на Община

43-МИ/13.09.2015

Гр.Севлиево

Ул.“Атанас Влаев“№2

Росен Иванов Цетков

Тел 0887316763

rosensoft@abv.bg


38/13.09.2015

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –НФСБ и ВМРО,

1. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

2. ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕКмет на кметство село Агатово, Батошево, Бериево, Богатово,

Буря,


Горна Росица, Градище, Градница, Дамяново, Добромирка, Душево,

Идилево, Кормянско, Крамолин, Крушево, Кръвеник, Ловнидол,

Малки Вършец, Младен,

Петко Славейков, Ряховците, Сенник,

Стоките,

Столът,


Хирево,

Шумата44-МИ/13.09.2015

Гр.Севлиево

Ул.“Атанас Влаев“№2

Росен Иванов Цетков

Тел 0887316763

rosensoft@abv.bg


45/14.09.2015

Коалиция ЗАЕДНО ЗА СЕВЛИЕВСКА ОБЩИНА

1.ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА

2.ПП БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ

Общински съветници

№49-МИ/14.09.2015

Гр.Севлиево

Ж.к“Митко Палаузов

Бл.21 вх.б

Дарина Маринова

Zaedno_za_so@abv.bg

Тел. 0888/22876747/14.09.2015

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЕВЛИЕВО

1.ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ/БНД/

2.ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ/ДЗ/

Общински съветници

№50-МИ/14.09.2015

Гр.Ловеч

Ул.“Тракийска „№136

Тел 0899955299

Георги Илиев Петров48/14.09.2015

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЕВЛИЕВО

1.ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ/БНД/

2.ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ/ДЗ/

Кмет на Община

№51-МИ/14.09.2015

Гр.Ловеч

Ул.“Тракийска „№136

Тел 0899955299

Георги Илиев Петров49/14.09.2015

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЕВЛИЕВО

1.ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ/БНД/

2.ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ/ДЗ/

Кмет на кметство село Агатово, Батошево, Бериево, Богатово,

Буря,


Горна Росица, Градище, Градница, Дамяново, Добромирка, Душево,

Идилево, Кормянско, Крамолин, Крушево, Кръвеник, Ловнидол,

Малки Вършец, Младен,

Петко Славейков, Ряховците, Сенник,

Стоките,

Столът,


Хирево,

Шумата№52-МИ/14.09.2015

Гр.Ловеч

Ул.“Тракийска „№136

Тел 0899955299

Георги Илиев ПетровРегистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на местната коалиция и датата на подаването му;

Колона 2 – „местна коалиция“, в която се изписва наименованието на регистрираната местна коалиция според решението на ОИК и партиите/коалициите, включени в състава й. В случай на промени в състава и/или наименованието на местната коалиция в тази колона се отбелязват настъпилите промени съобразно решението на ОИК.

Колона 3 – Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според Решението за регистрация на ОИК(общински съветници, Кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с Решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата, посочени в Решението.

Колона 4 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на местната коалиция и всички решения за последващи промени. Към решенията чрез линк се осигурява електронен достъп;

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни, включително и настъпили промени.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Решение на оик адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт 3

Скачать 63.41 Kb.