• Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на Югозападните Общини Хасан Ибрахимов Юруков – Заместник-председател на Общински съвет – Белица.
 • Председател ОбС/п/ А.Ахмед
 • Отменя Решение №62, Протокол № 4 от 26.04.2011 година. Приема състав на Общинската комисия по безопасност на движението в община Белица с членове, както следва
 • 1. Сабит Гагъм – председател ; 2. Иглика Аврамова – член ; 3. инж. Радка Кутина – член ; 4. Лазар Лардев – член ;
 • 7. Пенка Попова- член ; 8. Фанка Къшева – член ; 9. Акия Мусов – член.

 • Скачать 150.27 Kb.


  страница2/2
  Дата17.01.2018
  Размер150.27 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 150.27 Kb.

  Решение Общински съвет гр. Белица реши


  1   2

  П Р О Т О К О Л   № 3

  от заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 04.12.2015 година.


  Р Е Ш Е Н И Е № 29
  На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал.4 от Устава на Сдружение на Югозападните Общини, Общински съвет – гр. Белица реши:

  1. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на Югозападните Общини Хасан Ибрахимов Юруков – Заместник-председател на Общински съвет – Белица.

                                                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед

    Вярно с оригинала  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

  гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

  тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg

                                                                                          препис – извлечение  П Р О Т О К О Л   № 3

  от заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 04.12.2015 година.


  Р Е Ш Е Н И Е № 30

  На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Белица Приема нова структура на Общинска администрация – Белица, считано от 01.12.2015г., съгласно Приложение №1.

                                                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед    Вярно с оригинала

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

  гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

  тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg

                                                                                          препис – извлечение  П Р О Т О К О Л   № 3

  от заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 04.12.2015 година.


  Р Е Ш Е Н И Е № 31
  На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и §1а, ал.2 от Закона за движение по пътищата , Общински съвет – Белица реши:

  1. Отменя Решение №62, Протокол № 4 от 26.04.2011 година.

  2. Приема състав на Общинската комисия по безопасност на движението в община Белица с членове, както следва:

  1. Сабит Гагъм – председател;

  2. Иглика Аврамова – член;

  3. инж. Радка Кутина – член;

  4. Лазар Лардев – член;

  5. Атанас Иванов - началник участък „Полиция“ - Белица - член;

  6. Росен Коцаков – инсп. „Пътен контрол“, РУ на МВР – гр. Разлог - член;

  7. Пенка Попова- член;

  8. Фанка Къшева – член;

  9. Акия Мусов – член.

                                                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед    Вярно с оригинала
  1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Решение Общински съвет гр. Белица реши

  Скачать 150.27 Kb.