Скачать 50.51 Kb.


Дата08.09.2017
Размер50.51 Kb.
ТипРішення

Скачать 50.51 Kb.

Рішення від 31 грудня 2015 року м. Надвірна №69-3/2015 Про затвердження структури, чисельності та штатного розпису апарату Надвірнянської міської ради та умов оплати праці


УКРАЇНА

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

сьомого скликання

(третя позачергова сесія)


РІШЕННЯ

від 31 грудня 2015 року м.Надвірна

№ 69-3/2015
Про затвердження структури, чисельності та штатного розпису апарату Надвірнянської міської ради та умов оплати праці
Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про порядок розробки проектів нормативно-правових актів у Надвірнянській міській раді та її виконавчому комітеті, затвердженого рішенням виконавчого комітету №503 від 01.12.2011р., розподілу функціональних обов’язків міського голови, заступників міського голови, затвердженого рішенням виконавчого комітету №4 від 24.01.2012р., міська рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити структуру та чисельність апарату міської ради на 2016 рік в наступному складі:


№ з/п

Найменування посади

Чисельність працівників

П.І.Б.

1

Міський голова

1

Андрійович З.М.

2

Секретар міської ради

1

Пекарський Т.М.

3

Перший заступник міського голови

1

Йосипенко О.В.

4

Заступник міського голови

1

Василенко В.В.

5

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)

1

Антонюк О.Б.

6

Завідувач юридично-організаційного відділу

1

Дем'янчук Я.Б.

7

Спеціаліст 1-ї категорії юридично-організаційного відділу

7

1. Арич Н.О.

2. Семеген О.Й.

3. Яворська Г.Я.

4.Вовчук О.М. (відпустка по догляду за дитиною) вакантна посада

5.Грига Н.В.

6.Суранович М.М.(відпустка по догляду за дитиною) Лесик О.Г.

7.Вакантна посада (системний адміністратор)


8

Провідний спеціаліст землевпорядник

1

Хлопан Л.В.

9

Начальник відділу містобудування і архітектури

1

Вакантна посада

10

Спеціаліст 1-ї категорії відділу містобудування і архітектури

1

Дричак І.В. (строковий договір)

11.

Начальник відділу муніципального розвитку, інвестицій та євроінтеграції.

1

Вакантна посада

12

Спеціаліст 1-ї категорії відділу муніципального розвитку, інвестицій та євроінтеграції

2

1.Стефуняк О.Б. (відпустка по догляду за дитиною), вакантна посада

2.Вакантна посада13

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер)

1

Вакантна посада

14

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та звітності

1

Збіглей О.П.

15

Спеціаліст 1-ї категорії управління бухгалтерського обліку та звітності

2

1. Буній Т.М.

2. Ціховська О.Т.16

Водій

1

Наливайко Б.В.

17

Прибиральниця

1

Вінтоняк Г.М.

18

Працівник по угоді

3

1.Філюк Г.С.

2.Спеціаліст з надання субсидій

3.Сидорук М.О. (неповний роб.день)


2. Затвердити штатний розпис апарату Надвірнянської міської ради на 2016 рік.

3. Встановити посадові оклади працівникам апарату міської ради (із врахуванням 25% гірських) у відповідності до додатку 50 Постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

4. Встановити з 01.01.2016 року надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи та розроблення проектів нормативно-правових актів, експертизу таких актів у наступних розмірах у відсотках посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислуги років, відповідно до пункту 2"в" Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", у межах затвердженого фонду оплати праці: міському голові Андрійовичу З.М., першому заступнику міського голови Йосипенку О.В., заступнику міського голови Василенку В.В в розмірі 100%.

5. Здійснювати преміювання усіх працівників апарату міської ради та надання їм матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та Положення про порядок преміювання, надбавки та надання матеріальної допомоги працівникам Надвірнянської міської ради.

6. Здійснювати преміювання міського голови Андрійовича З.М., першого заступника міського голови Йосипенка О.В., заступника міського голови Василенка В.В. в розмірі 25% посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат.

7. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності міської ради проводити нарахування і виплату заробітної плати у відповідності до даного рішення.8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна (голова комісії М.Капак).


Міський голова З.М.Андрійович

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Рішення від 31 грудня 2015 року м. Надвірна №69-3/2015 Про затвердження структури, чисельності та штатного розпису апарату Надвірнянської міської ради та умов оплати праці

Скачать 50.51 Kb.