• УКРАЇНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 • Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук
 • УКРАЇНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ( ____________ сесія ____ скликання) РІШЕННЯ
 • Голова обласної ради Олександр Сич Проект СХВАЛЕНО розпорядження облдержадміністрації від _________ № ___
 • Керівник програми
 • ПАСПОРТ регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло – та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області
 • 2. Розробник програми
 • 3. Термін реалізації програми
 • 6. Очікувані результати виконання програми.
 • 14,85 млн.м 3
 • Замовник програми
 • Обґрунтування доцільності розроблення регіональної цільової
 • Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 • Споживачі 2014 2015 +/
 • Всього 807,0 650,0 -157,0 -19,5
 • Мета та завдання Програми • страница1/3
  Дата10.09.2018
  Размер0.49 Mb.
  ТипРозпорядження

  Розпорядження від " " 2016 р м. Івано-Франківськ № Про схвалення проекту Регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки


    1   2   3  УКРАЇНА

  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від “ ” 2016 р. м. Івано-Франківськ №__________


  Про схвалення проекту Регіональної цільової

  програми використання біоенергетичних

  технологій у тепло- та гарячому водопостачанні

  в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки


  З метою реалізації пріоритетних напрямків енергозбереження в області, на виконання Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014 (розділ 1.3 «Забезпечення енергоефективності»), зобов’язань області у відповідності до підписаного Меморандуму між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»:
  1.Схвалити проект регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

  2. Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (Іванів Н.):

  2.1. Забезпечити подання Програми на розгляд сесії обласної ради;

  2.2. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2017-2020 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів програми.

  3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при розробці обласного бюджету передбачити кошти для виконання заходів програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.

  4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

  5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Я. Паранюка.

  Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук


  УКРАЇНА

  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

  ( ____________ сесія ____ скликання)
  РІШЕННЯ
  від “___ ” ________ 2016 р.
  Про регіональну цільову

  програму використання біоенергетичних

  технологій у тепло- та гарячому водопостачанні

  в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки

  З метою реалізації пріоритетних напрямків енергозбереження в області, на виконання Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014 (розділ 1.3 «Забезпечення енергоефективності»), відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада

  вирішила:


  1. Затвердити регіональну цільову програму використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки (додається).

  2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) передбачити кошти для реалізації заходів Програми у 2017-2020 роках.

  3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства.

  Голова обласної ради Олександр Сич
  Проект
  СХВАЛЕНО

  розпорядження

  облдержадміністрації

  від _________ № ___
  РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

  ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У

  ТЕПЛО- ТА ГАРЯЧОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016 -2020 РОКИ

  Замовник програми

  Департамент будівництва,

  житлово-комунального господарства,

  містобудування та архітектури

  обласної державної адміністрації Н. Іванів ______________
  Керівник програми

  Заступник голови

  облдержадміністрації Я. Паранюк _________________

  ПОГОДЖЕНО
  Департамент економіки

  облдержадміністрації В. Попович _________________


  Департамент фінансів

  облдержадміністрації Г. Карп _________________


  Юридичний відділ

  облдержадміністрації Т. Боринський _________________  ПАСПОРТ

  регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло – та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області

  на 2016-2020 роки
  1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

  2. Розробник програми – консультант Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні - Паливода Володимир Степанович, місцевий консультант для збору даних в аграрному секторі - Власій Богдан Васильович, місцевий консультант для збору даних в сфері ЖКГ- Цюрак Андрій Ярославович.

  3. Термін реалізації програми – з 2016 по 2020 роки.

  4. Етапи фінансування програми – 2016-2020 роки.

  5. Орієнтовані обсяги фінансування програми (тис. грн.)

  Роки

  Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

  Всього

  в т.ч. за джерелами фінансування

  державний

  місцеві

  Власні кошти підприємств

  інші джерела

  2016-2020

  101200

  0

  5060

  3036

  93104

  в т.ч.

   

   

     2016

  10120

  0

  0

  0

  10120

  2017

  25300

  0

  759

  455

  24086

  2018

  25300

  0

  1518

  911

  22871

  2019

  20240

  0

  1518

  911

  17811

  2020

  20240

  0

  1265

  759

  18216

  6. Очікувані результати виконання програми.

  Реалізація програми дозволить забезпечити:

  - покращення технічного стану теплоенергетики області і, як наслідок, підвищення надійності та якості послуг, які надаються споживачам;

  - покращити екологічну ситуацію;

  - підвищити рівень виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії до вимог Європейського Союзу, що в свою чергу створить сприятливі умови для інвестицій у альтернативну енергетику;

  - зниження витрат природного газу можливе в кількості до 14,85 млн.м3 щорічно;

  - річний економічний ефект - 86,17млн. грн.

  7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
  Замовник програми

  Департамент будівництва,

  житлово-комунального господарства,

  містобудування та архітектури ОДА Н. Іванів


  Керівник програми

  Заступник голови

  облдержадміністрації Я. Паранюк

  Обґрунтування доцільності розроблення регіональної цільової

  програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016 – 2020 роки
  Загальна частина

  Регіональна цільова програма використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016 – 2020 роки розроблена на виконання зобов’язань області у відповідності до підписаного Меморандуму між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» (далі – Програма), що фінансується Спільним проектом Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Ініціаторами розроблення програми є Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури та Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.

  В регіональній програмі враховані вимоги Плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №791-р, та Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1014-р, а також вимоги Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014.

  Програма спрямована на розв’язання проблеми реабілітації, підтримки і сталого розвитку комунальної теплоенергетики, системи теплопостачання бюджетної сфери області та агропромислового розвитку.

  Розробники регіональної програми: група консультантів ПРООН з розробки регіональної програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області.

  Відповідальні виконавці: департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.


  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Стрімке зростання цін на газ, яке мало місце протягом останніх років, і перспективи подальшого їх підвищення потребують переосмислення стратегії функціонування і розвитку багатьох секторів економіки. Зокрема, є над чим замислитися і теплоенергетикам. Саме у цьому секторі економіки є можливість розв’язати проблему перманентного зростання цін на природний газ найрадикальнішим способом: повністю відмовившись від його використання або принаймні зменшити спалювання газу до мінімуму (Додаток 1 та Додаток 2).

  Основними видами енергетичних ресурсів, які споживаються в області, є природний газ, тверде паливо (деревина) і електроенергія.

  Основні групи споживачів – промисловість, населення, бюджет та підприємства комунальної сфери.

  За 2015 р. спожито 650 млн. м3 газу. Основним споживачем природного газу залишається населення – 450,1 м3 газу, що складає 69,2% від загального об’єму. Промисловість спожила 71,0 м3 газу (10,9%), підприємства комунальної сфери – 62,8 м3 газу (9,6%), бюджетні установи та заклади – 21,5 м3 газу (3,3%).

  Протягом останніх років спостерігається постійне зменшення споживання природного газу в масштабах області (див. таблицю 1 та Додаток 3).

  Таблиця 1 – Інформація про використання природного газу по області за 2014 та 2015 роки  Споживачі

  2014

  2015

  +/-

  Зменшення/ріст %

  Промисловість

  135,0

  71,0

  -64,0

  -47,7

  Населення

  534,8

  450,1

  -84,7

  -15,8

  Теплокомуненерго та промислові котельні

  72,3

  62,8

  -9,6

  -13,2

  Бюджет

  26,7

  21,5

  -5,2

  -19,6

  Нормовані технічні втрати

  38,1

  44,6

  6,5

  17,0

  Всього

  807,0

  650,0

  -157,0

  -19,5

  Централізоване теплопостачання, а також автономне теплозабезпечення окремих закладів бюджетної сфери області забезпечують такі комунальні підприємства: ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Івано-Франківськ), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (Івано-Франківськ), «КП Водотеплосервіс»(Калуш), КП «Теплосервіс» Калуської райради (тільки соціальна сфера), КП «Житловик» м. Бурштин, ДП «Теплокомуненерго» с-ще Богородчани, КП «Коломиятеплоенергія» м. Коломия (соціальна сфера), КП «Комунальник - Т» м. Тисмениця, ДП «Рожнятівтеплокомуненерго (соціальна сфера), ТОВ «Альтернатива Інвест» (м. Надвірна), КП «Надвірнатеплокомуненерго» (соціальна сфера), КП «Городенкатеплоенерго».

  Із загальної кількості комунальних котелень 85,0% використовують як паливо природний газ.

  Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії в середньому по області становлять 163, 6 кг у.п./Гкал, що відповідно менше, ніж в середньому по Україні – 172,3 кг у.п./Гкал, але майже вдвічі більше, ніж у розвинутих країнах світу.

  Незадовільний фінансовий та технічний стан підприємств теплопостачання у відповідності з загальними проблемами регіону вимагає потреби в інвестиціях і уважного розгляду, вивчення та розуміння виробничої ефективності теплопостачання. Проблема, яку передбачається розв’язати, не може бути розв’язана за допомогою суто ринкових механізмів. Вона потребує державного регулювання і полягає у забезпеченні регіональної програми та стабільної роботи теплопостачального господарства окремого населеного пункту (міста, району), покращення якості послуг теплопостачання, впровадження новітніх технологій при виробництві та транспортуванні теплової енергії, покращення системи обліку теплоенергетичних ресурсів, зменшення втрат теплової енергії шляхом своєчасної ліквідації пошкоджень та здійснення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій споруд, мереж та обладнання.

  У тепловому господарстві області існує чимало проблем, які останнім часом особливо загострилися. До цього призвели, низька енергоефективність у теплоенергетичному секторі та низька якість комунальних послуг, які, в свою чергу, обумовлені моральним і фізичним зношенням теплового обладнання і теплових мереж та браком коштів на їхню модернізацію.

  Значно погіршує цю ситуацію різке зростання цін на природний газ, що спричинило різке підвищення тарифів на теплову енергію.

  Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, на загал і на Івано-Франківщині зокрема, сягає близько 70%. Це стосується населення, закладів бюджетної сфери, комунальної енергетики та теплогенерації.

  Основна увага в області приділяється реалізації пріоритетних напрямків енергозбереження, зокрема:

  - використанню нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

  - впровадженню високоефективних котлів та попередньо ізольованих труб;

  - установці приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії, гарячої та холодної води, багатотарифних електролічильників, скороченню втрат природного газу та електроенергії.

  Значна увага приділяється підтримці використанню деревини та її відходів для отримання енергії, за рахунок чого заощаджено 7,0 тис. т. у.п. Котли та сушарки, що працюють на деревині, впроваджені на багатьох деревообробних підприємствах області.

  За останні кілька років проведено величезну роботу по впровадженню альтернативних джерел енергії на території Івано-Франківської області, зокрема, у 2014 році за рахунок впровадження заходів з енергоефективності в області досягнуто економію паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 51,4 тис. т. у.п. Вказана економія паливно-енергетичних ресурсів одержана за рахунок реалізації 253 енергоефективних заходів. Вартість зекономлених енергоресурсів склала 203,2 млн. гривень.

  Продовжується процес переводу котелень бюджетної сфери з газу на альтернативні види палива. У 2014 році в результаті переобладнання систем опалення установ бюджетної сфери з переходом на тверде біопаливо запущено в дію 31 котельню. Всього на даний час функціонує 159 котелень, які використовують в якості палива альтернативні джерела енергії (20,8% від загальної кількості). Досягнуто економії 1100,0 т у.п.

  В рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІ» реалізовано 11 енергоефективних мікропроектів на об’єктах бюджетної сфери в сільській місцевості у 5 районах області (встановлення котлів на твердій біомасі, реконструкція вуличного освітлення, будівництво сонячної мініелектростанції) на суму 2957,3 тис. грн., з яких 75% профінансовано ПРООН.

  В 2015 році ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» реалізовано чотири проекти по переведенню газових котлів на котли, що використовують альтернативні види палива. Зокрема проведено капітальний ремонт котелень із заміною котлів на твердопаливні на вул. Г. Мазепи, 142А (вартість робіт 996,8 тис. грн.), на вул. Джерельній, 2А (вартість робіт 560 тис. грн.), на вул. 22 Січня, 141В у с. Крихівці Івано-Франківської міської ради (вартість робіт 475,5 тис. грн.), на вул. Медична, 4А із встановленням котла на дерев’яних гранулах (вартість робіт 980,563 тис. грн.).

  На всіх підприємствах комунальної теплоенергетики області проведено енергетичні аудити, за результатами яких визначено найбільш енергозатратні складові.

  В області більшість генеруючого обладнання підприємств великої і малої енергетики залишається технічно і морально зношеною. Воно відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації, близько 60% основного і допоміжного обладнання котелень підприємства амортизовано, тобто вичерпало допустимі терміни експлуатації (перевищує 20 років).

  Програма використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні буде впроваджуватись з метою розробки життєздатних рішень для використання місцевих альтернативних джерел енергії у Івано-Франківській області у відповідності до ринкових та екологічних вимог. Виконання завдань Програми дозволить замінити дорогий природний газ енергією із відновлюваних джерел та зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

  В рамках Регіональної програми буде реалізовано системний підхід до переходу від традиційної системи централізованого теплопостачання в населених пунктах Івано-Франківської області до сучасної та ефективної системи, що передбачає використання доступних місцевих видів палива.

  Реалізація Регіональної програми дозволить протестувати пілотні інструменти для використання біомаси у міських системах теплопостачання. Цілі і завдання Програми повністю відповідають пріоритетам Національної енергетичної стратегії України до 2030 року, особливо стосовно енергозбереження та зменшення споживання природного газу через використання альтернативних джерел енергії, захисту навколишнього середовища через зменшення викидів парникових газів і, як наслідок, залучення додаткових ресурсів через механізми Кіотського протоколу.  Мета та завдання Програми

  Метою Програми є:

  - розбудова інфраструктури в Івано-Франківській області з використання сільськогосподарської біомаси як альтернативного відновлюваного джерела енергії для теплопостачання;

  - скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів;

  - створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання потенціалу енергетичної верби в області;

  - зменшення викидів парникових газів.

  Основними завданнями Програми є:


  • визначення альтернативних варіантів використання біомаси з метою їх введення в енергобаланс області;

  • виявлення потенційно придатних місць в регіоні для вирощування енергетичних порід швидкоростучих рослин (енергетична верба, енергетична тополя);

  • визначення рівня необхідних інвестицій для реалізації Програми.

  Проект передбачає виконання пілотних мікропроектів.

    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Розпорядження від " " 2016 р м. Івано-Франківськ № Про схвалення проекту Регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки