страница1/10
Дата29.01.2019
Размер0.78 Mb.
ТипРозрахунок

Розрахунок складних кіл синусоїдального струму


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.

РОЗРАХУНОК СКЛАДНИХ КІЛ СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ


Мета роботи: експериментально перевірити розрахунки кіл синусоїдального струму методами вузлових потенціалів, еквівалентного генератора і сигнального графа.
КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Вибір методу розрахунку. При виборі методу розрахунку прагнуть спростити розрахунок даного кола, тобто, скоротити до мінімуму число невідомих і, таким чином, знизити порядок системи рівнянь. Наприклад, для розрахунку кола за методом рівнянь Кірхгофа завжди число невідомих струмів дорівнює числу віток схеми. Якщо ж до цього кола застосувати метод контурних струмів, то кількість невідомих можна скоротити до числа к = n - + I, де nчисло віток, - число вузлів схеми. Якщо коло утримує ряд паралельно сполучених віток, то число невідомих можна скоротити, використовуючи метод вузлових потенціалів. Для складних кіл, що утримують невелику кількість джерела енергії, найбільш доцільним методом розрахунку може виявитись метод сигнальних графів.

Якщо в складному колі потрібно знайти струм в якій-небудь одній вітці, то в цьому випадку доцільно використати метод еквівалентного генератора.
2. Розрахунок кола методом вузлових потенціалів. Цей метод будується за першим законом Кірхгофа і законом Ома. Якщо коло утримує вузлів, то на підставі першого закону Кірхгофа можна записати – 1 число взаємно незалежних рівнянь. Потенціал - го вузла приймають рівним нулю (заземлюють). Це завжди можна зробити, оскільки струми у вітках залежать від різниці потенціалів вузлів, а не від їх абсолютних величин. Виразивши струми через потенціали вузлів за законом Ома, отримують систему рівнянь по відношенню до невідомих потенціалів вузлів. Визначивши потенціали вузлів, знаходять струми у вітках.

Для прикладу знайдемо струми у вітках методом вузлових потенціалів для схеми (рис.1).
Рис. 1
Схема утримує три вузли (1, 2, 3). Вузол 3 заземлюємо (). Тоді на підставі вище викладеного система рівнянь буде мати такий вигляд:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Розрахунок складних кіл синусоїдального струму