• ГРАНИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЛИЧНОСТТА
 • (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА) КРИТЕРИИ ЗА ГРАНИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЛИЧНОСТТА
 • ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 29 113 1 2 3 114 1 2 3
 • = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна 2 = подпрагова 3 = прагова или вярна
 • 1 2 3 116 1 2 3 = незадоволителна информация 1 =
 • (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА) (5)
 • ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 31 117 1 2 3 118 1 2 3 119 1 2 3
 • подпрагова 3 = прагова или вярна
 • (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА) (9)
 • ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 32 121 1 2 3 122 1 3 ГРАНИЧНА
 • Бланка за резултат от
 • Модул

 • Скачать 97.36 Kb.


  Дата30.01.2019
  Размер97.36 Kb.

  Скачать 97.36 Kb.

  Scid – II версия 2
  89.

  90.  SCIDII Версия 2.0 (за DSM-IV)
  ГРАНИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЛИЧНОСТТА

  Казали сте, че често [Дали сте] обезумявали, когато сте смятали, че някой, на когото много държите, ще Ви напусне.


  Какво направихте?

  (Заплашвал ли сте или умолявал ли сте го/я)?


  Казали сте, че [Дали] Вашите връзки с хората, на които действително държите, са много променливи.
  Разкажете ми за тях.

  (Имаше ли моменти, когато смятахте, че те са всичко, което сте искали и след това други моменти, когато смятахте, че са били ужасни? Колко такива връзки сте имали?)  (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА)
  КРИТЕРИИ ЗА ГРАНИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЛИЧНОСТТА
  Широко разпространен пример за нестабилност на междуличностни взаимоотношения, представа за собствено АЗ, чувства и подчертана импулсивност, започваща от ранно детство и присъстваща в зрялата възраст по различни поводи, както е показано чрез най-малко пет от следващите:
  (1) неистови усилия да се отхвърли действително или въобразено изоставяне [НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ САМОУБИЙСТВЕНО ИЛИ САМОНАРАНЯВАЩО ПОВЕДЕНИЕ

  ОБХВАНАТИ В (5).]


  3 = няколко примера
  (2) пример за неуравновесени и напрегнати междуличностни взаимоотношения, характеризирани чрез периодични крайности на идеализиране и обезценяване
  3 = или една продължителна или няколко краткотрайни връзки, при които променящите се тенденции настъпват поне два пъти.

  ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 29

  ?
  113
  1 2 3


  114  ? 1 2 3  ? = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна 2 = подпрагова 3 = прагова или вярна  91.


  92.
  93.


  94.

  SCIDII Версия 2.0 (за DSM-IV)

  Казали сте, че рязко сте [Дали сте] променили Вашето усещане за това кой сте и къде сте поставен.

  Дайте ми няколко примера за това.

  Казали сте, че [Дали Вашето] чувството Ви за това кой сте често се променя драматично.


  Разкажете ми повече за това.
  Казали сте, че сте имали [Имали ли сте] многобройни внезапни промени във Вашите цели, планове свързани с кариерата, религиозни вярвания и така нататък.
  Разкажете ми повече за това.
  Казали сте, че [Дали] често вършите нещата импулсивно.
  Какви неща?
  (Например...

  ...купувате неща, които реално не можете да си позволите?

  ...правите секс с хора, които едва познавате или „опасен секс”?

  ...пиете твърде много или приемате наркотични вещества?

  ...шофирате безразсъдно?

  ...храните се неконтролируемо?


  АКО ОТГОВОРИТЕ С ДА НА НЯКОЙ ОТ ГОРНИТЕ ВЪПРОСИ:

  Разкажете ми за това. Колко често се случва това? Какви проблеми е причинило?)
  (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА)

  (3) объркана самоличност: подчертано и постоянно неуравновесена представа за собствено АЗ или чувство за егоизъм

  [Забележка: Не включвайте нормалното младежко непостоянство]


  3 = признава белега

  (4) импулсивност в поне две области, които са потенциално в разрез със собствените интереси (напр. харчене, секс, злоупотреба със субстанции, безразсъдно шофиране, гуляй).

  [НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ САМОУБИЙСТВА ИЛИ САМОНАРАНЯВАЩО ПОВЕДЕНИЕ

  ОБХВАНАТИ В (5).]
  3 = няколко примера, показващи мотивите за импулсивно поведение (неограничени от примерите по-горе)


  ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 30


  115  ? 1 2 3

  ?
  116
  1 2 3

  ? = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна 2 = подпрагова 3 = прагова или вярна


  95.


  96.
  97.

  98.

  99.

  100.

  101.

  SCIDII Версия 2.0 (за DSM-IV)

  Kaзали сте, че сте [Дали сте] се опитали да се нараните или самоубиете или сте заплашвали да го направите.


  Казали сте, че [Дали някога] сте се порязали, изгаряли или одраскали целенасочено.
  Разкажете ми за това.
  Казали сте, че сте [Дали сте] човек на „настроенията”.
  Разкажете ми за това.
  (Колко дълго са продължили Вашите „лоши” настроения? Колко често се променят тези настроения? Колко внезапно се променят Вашите настроения)

  Казали сте, че [Дали] често чувствате празнота в себе си.


  Разкажете ми повече за това.
  Казали сте, че [Дали] често имате избухлив нрав или се ядосвате толкова, че губите контрол.

  Разкажете ми за това.


  Казали сте, че [Дали] сте удряли хора или сте хвърляли неща, когато се ядосате.
  Разкажете ми за това.
  (Често ли става това?)
  Казали сте, че [Дали] дори и малките неща Ви ядосват много.
  Кога се случва това?
  (Често ли се случва това?)

  (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА)

  (5) периодично самоубийствено поведение, жестове или заплахи, или самонараняващо поведение
  3 = две или повече събития (когато не сте в Голям депресивен епизод)

  (6) емоционална нестабилност поради подчертана реактивност на настроението (напр., дълбока епизодична дисфория, раздразнителност или безпокойство, обикновено продължаваща няколко часа и само рядко повече от няколко дни)
  3 = признава белега


  (7) хронични чувства на празнота
  3 = признава белега
  (8) неподходяща, силна ярост или трудно контролирана ярост (напр., чести прояви на невъздържаност, постоянен гняв, прибягване към физически саморазправи)
  3 = признава белега и поне един пример ИЛИ няколко примера


  ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 31


  117  ? 1 2 3


  118  ? 1 2 3


  ?
  119
  1 2 3

  120


  ? 1 2 3

  ? = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна 2 = подпрагова 3 = прагова или вярна  102.

  SCIDII Версия 2.0 (за DSM-IV)

  Казали сте, че [Дали] ставате подозрителен към други хора или се чувствате особено изолиран, когато сте под голям стрес.


  Разкажете ми за това.

  (ЮЛИ 1994 ЧЕРНОВА)

  (9) краткотрайна, свързана със стреса параноична представа или тежки разединителни симптоми
  3 = няколко примера, които не се срещат единствено по време на Психично разстройство или Разстройство на настроението с психични особености.
  НАЙ-МАЛКО ПЕТ SXS СА КОДИРАНИ „3”

  ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ 32


  121  ? 1 2 3

  122


  1 3

  ГРАНИЧНА


  ? = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна 2 = подпрагова 3 = прагова или вярна
  Бланка за резултат от SCID II за DSM-IV дата: ....../....../20......
  Номер на пациента:..................
  Обща информация
  Пол: О мъжки О женски

  Възраст в години: ...... години

  Професия: ...............

  Образование: ...............

  Семейно положение: О неженен/неомъжена О женен/омъжена

  О разведен(а) О вдовец/вдовица О съжителстващ(а)  Модул XI за гранично личностово разстройство


  1. ? 1 2 4

  2. ? 1 2 4

  3. ? 1 2 4

  4. ? 1 2 4

  5. ? 1 2 4

  6. ? 1 2 4

  7. ? 1 2 4

  8. ? 1 2 4

  9. ? 1 2 4

  ? = незадоволителна информация 1 = липсваща или невярна

  2 = подпрагова 3 = прегова или вярна

  Диагноза от втора ос на DSM-IV


  ……………………………
  Име на проверяващия:

  1ви/2ри проверяващ/близък  Секция/Център.................................
  Времетраене на интервюто:.............................................
  Качество и изчерпателност на информацията:.............................
  1 = лошо 2 = относително добро 3 = добро 4 = отлично