• Апостолът на свободата ШКОЛА Зодиакален знак Телец Лунната символика в хороскопа
 • Какво знаете за Луната - астрология ПОСЛАНИЕ На прага на Новата епоха БЪЛГАРСКИ АСТРОЛОЗИ
 • ЛЕГЕНДА Белоснежният бик и Европа МЪЖЪТ ЖЕНАТА Телците във взаимоотношенията
 • До какво води материалистичният подход към живота
 • Има и друга гледна точка – на духовната еволюция.
 • Древноперсийската култура
 • Египетско-халдейската култура
 • Гръко-римската културна епоха
 • Кирил Стойчев Филип Филипов Българска астрологична школа АСТРО-ЛОГОС
 • Кирил Стойчев НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО Представяме ви в съкратен вид беседата на Учителя БЕИНСА ДУНО • страница1/4
  Дата28.04.2019
  Размер0.49 Mb.

  Съдържание езотерика от Атлантида до Христос


    1   2   3   4

  АУРА брой 2, 01.04.2002

  Съдържание


  ЕЗОТЕРИКА

  ИСТОРИЯ

  • Българите и световната цивилизация

  • Апостолът на свободата

  ШКОЛА

  • Зодиакален знак Телец

  • Лунната символика в хороскопа

  ТЕСТ

  • Телец - проверете познанията си по астрология

  • Познавате ли Луната - астрономия

  • Какво знаете за Луната - астрология

  ПОСЛАНИЕ

  • На прага на Новата епоха

  БЪЛГАРСКИ АСТРОЛОЗИ

  • Иван Антонов - Луната в тригон или секстил с Уран

  ПСИХОЛОГИЯ

  • Погледът в бъдещето - необходимост или безсмислица

  ЛЕГЕНДА

  • Белоснежният бик и Европа

  МЪЖЪТ & ЖЕНАТА

  • Телците във взаимоотношенията

  РОДИТЕЛИ

  • Детето Телец

  • Тест - притежава ли детето ви качествата на знака Телец

  ОТ АТЛАНТИДА ДО ХРИТОС

  (Духовната история на човечеството)

  Колкото и многобройни да са философските школи и учения, те произлизат от два коренно противоположни подхода към битието – материалистичния и идеалистичния.


  В настоящия момент в разбиранията на много хора Вселената е мъртъв механизъм, човек живее един път на тази земя и представлява тяло, задвижвано от мисли, които са само следствие на биохимични реакции в мозъка. След смъртта тези реакции спират и човешката индивидуалност абсолютно изчезва.
  До какво води материалистичният подход към живота?
  На първо място, натрупването на материални блага се превръща във “висша” цел. Житейският опит показва, че най-лесно тя се постига от властимащите и силните на деня. Това поражда неистовия стремеж към високи позиции в обществото и в държавата, които се използват най-вече за постигане на идеала: “материално свръхизобилие и луксозен живот”. Тези, които не успеят да се домогнат до желаното благосъстояние, се чувстват потиснати, онеправдани и престават да виждат смисъл в живота.
  Има и друга гледна точка – на духовната еволюция.
  Вселената е живо същество, което е в непрекъснато развитие и създава условия за еволюция и усъвършенстване на всички форми на живот. Човекът е една от тях и - подобно на Вселената - има не само материална, но и духовна същност. Тя е съществувала преди физическото раждане и продължава да се развива и след физическата смърт. Хората, приели тази гледна точка, осъзнават, че най-ценното в живота е духовният опит, защото той преодолява ограниченията на материята и пребъдва във вечността. Но материалният план на Битието не трябва да се пренебрегва или подценява. Той е една благоприятна почва, в която Духът-семе е посят от Бога-творец, за да израсте и да даде изобилни плодове. В този процес човек разгръща добродетелите, заложени в него, опознава Творението, взаимодействайки с него чрез Любовта.
  Както градинарят се грижи за плодните дръвчета, така Йерархиите от Ангелски и Божествени същества от Великото Всемирно Братство, начело с Христос, работят за израстването на цялото човечество. През всички етапи от развитието на земната цивилизация посланиците на Духовните Йерархии – великите Посветени и Учители на човечеството са вдъхновителите, даващи импулс за разгръщането на науката, изкуствата, културата и религията.
  След катастрофата, при която е унищожена Атлантида и нейната цивилизация (описана и в Библията с легендата за Потопа), човечеството преминава през пет културни епохи –древноиндийска, староперсийска, египетско-халдейска, гръко-римска и западноевропейска. Всяка от тях е с продължителност от около 2160 години. Това не е случайно, а е обусловено от движението на пролетната равноденствена точка относно зодиакалните съзвездия. Както Слънцето преминава през 12-те зодиакални знака за една година, така и пролетната равноденствена точка прави един пълен оборот приблизително за 25 920 г. – една космическа година за планетата Земя.
  Древноиндйската култура
  Свързана е със зодиакалното съзвездие Рак. Основана е преди около 10 000 години от учителя Ману. Този Велик Посветен е бил в пряк контакт със Слънчевия Дух, който ние познаваме под името Христос. Ману успява да изведе бъдещите представители на бялата раса от потъващия континент, довеждайки ги до Централна Азия. Посвещавайки своите ученици – седемте Велики Риши, Ману даде мощен импулс за организиране на духовния и на обществения живот на древните индуси. За тях духовният свят е бил единствената реалност, а материалният е майа (илюзия). Задачата на тази епоха е да разгърне способността за мислене у хората и така те да достигнат до Божествените закони чрез индивидуални съзнателни усилия. По този начин постепенно започват да се подготвят условията за идването на Христовия Дух във физическо тяло сред хората. Хилядолетия след Епохата на Великите Риши, се появява Кришна, чието учение е отразено в Бхагават Гита.
  Древноперсийската култура
  Възникнала преди около 8000 години и е свързана със съзвездието Близнаци. Главен водач на тази култура е великият Посветен, известен с името Зороастър (Заратустра). Той се е инкарнирал и в по-късни исторически епохи със същото име. Ако древният индус, съзерцавайки физическия свят, е виждал в него и духовния, то поради все по-дълбокото навлизане на духовното тяло на човека във физическото, тази способност е почти изгубена за древния персиец.
  Според Зороастър в проявения свят работят две начала, два принципа, чрез които се изявява Абсолютното битие. Доброто начало той нарича Аура-Мазда (Великата аура), а злото – Ариман. Съзерцавайки слънчевата светлина, Зороастър осъзнава, че тя е дреха на Духа на Слънцето – Космическото творческо слово (Христос). Ако Ману е имал интензивна връзка с Христовия принцип и така е дал импулс за духовното развитие на древноиндийската култура, то Зороастър вече работи за създаване на условия вътре в духовния организъм на човечеството за все по-близкото пришествие на Христовия Дух на физически план. Духовното течение, което изхожда от импулса на Заратустра, се разлива впоследствие върху целия цивилизован свят, защото неговите идеи се предават чрез учениците му на всички народи на запад от Иран.
  Египетско-халдейската култура
  Сред учениците на Заратустра, още от епохата на Атлантида, е и великият Посветен - Хермес, който по-късно, преди около 6000 години, става основател на Египетско-халдейската култура, разгърнала се под влиянието на съзвездието Телец. Изнесеното в учебниците по история за този период, всъщност, е бледа сянка на величието на тази култура. Пирамидите не са грандиозни костници на мумифицирани владетели, а са едно послание, достигнало до нас през вековете, в което са вложени космически знания за Слънчевата система и за Земята.
  Съвременните учени с изненада откриха, че височината на Хеопсовата пирамида (149 метра) е в съотношение със средното разстояние между Слънцето и Земята (1 астрономическа единица) 1:1 000 000 000. Обемът на всички празни пространства на пирамидата, измерен с вместимостта на водата в гранитен ковчег от нейната втора зала, се отнася към масата на Земята 1:1035. Пирамидата е построена в географския център на Земята, ъглите й са ориентирани перфектно в четирите посоки на света, закодирана е продължителността на годината, равна на 365,2422. Това показва, че архитектите на пирамидите са били посветени в тайните на Космоса, станали известни на учените едва през наши дни. Колко още мистерии и загадки крие безмълвното лице на Сфинкса! Те могат да бъдат разгадани едва когато бъде възстановена връзката между науката и духовната реалност на битието.
  Нека да погледнем към сърцевината на египетската култура - учението на Великия посветен, известен с името Хермес Триждимогъщия. До нас са достигнали Изумрудените скрижали, които разкриват седемте основни принципа на неговата наука.
  Първият принцип: “Вселената е ментална”. Това означава, че целият феноменален свят е едно творение на Божествения разум и съществува в него.
  Принципът на съответствието: “Каквото е горе, това е и долу и каквото е долу, това е и горе.” Схващането на този принцип дава на всеки един от нас ключ към скритите тайни на Природата и на Духовната вселена.
  Принципът на вибрацията: “Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.” Факт, който всяко научно откритие доказва и е основа на съвременната наука.
  Принцип на полярността: “Всичко е двойствено, всяко нещо притежава два полюса. Противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степента на вибрациите си.”
  Принципът на ритъма: “Всичко има своите приливи и отливи.” Винаги съществува действие и противодействие, движение напред и назад, вдишване и издишване”.
  Принципът на причината и следствието: “Всяка причина има свое следствие и всяко следствие има своя причина. Случайността не е нищо друго освен името на закона, който не е познат.”
  Принципът на пола: “Всяко нещо притежава своя мъжка и женска същност.” Сътворяването е невъзможно без този закон.
  Египетските пирамиди стоят безмълвни сред пясъците на пустинята, но погледнати от Космоса, разкриват звездната мъдрост на тази култура. Те представляват карта на съзвездието Орион, чието египетско име е Озирис. Чрез легендите за това велико същество египетските посветени вплитат в паметта на народа наближаващата слънчева мистерия – идването на Христос. Божеството Озирис е било убито и разкъсано на парчета от своя собствен брат Сет, но възкръсва и така отваря пътя към светлината в душите на своите последователи.
  За Хермес цялата видимата Вселена е откровение, изявление на Божия Дух. За него явленията, процесите и фактите от физическия свят са азбука, език на Духа, чрез които Той ни разкрива Своята воля.
  Светлината, която Хермес запалва в Египет, озарява целия древен свят. При него идват търсещите истината от всички краища на света и след като преминават изпити и посвещения, отнасят мистичното знание в своите страни, където основават мистерийни храмове. В Египет са учили Орфей, Питагор, Херодот, Платон, там е учил и Мойсей, основателят на еврейската култура и автор на книгата “Битие” от Библията. Всички те поставят основите на следващата, четвърта по ред
  Гръко-римската културна епоха
  Мойсей извежда еврейския народ от вече разпадащата се египетска държава чрез могъщо изявление на Божия Дух, проявено под формата на чудеса. Жертвената кръв на агнеца, която спасява първородните синове на еврейския народ, е един космически символ, указващ настъпването на астрологичната епоха, подвластна на съзвездието Овен. Той пренася чистото учение за единствения Бог и така подготвя еврейския народ за предстоящото вселяване на Слънчевия Дух – Христос, във физическо тяло. Истинските Мойсееви ученици – пророците и есеите – осветяват пътя на еврейския народ, за да се подготви той за Христовата мисия. Пророците придобиват своята мъдрост, смелост и решителност чрез общуването с Христовия дух, обгръщащ земната аура.
  Тринадесет века преди Христа Орфей се ражда в Тракия, за да даде духовен тласък на жителите на Балканския полуостров и оттам - на цяла Европа. Името му е съставено от корените на думите “аур” – светлина, и “орофае” – лекуване, което означава: “онзи, който лекува със светлина.” Неговото влияние прониква бързо във всички светилища на Тракия и древна Елада. В подножието на върха на свещената планина, откъдето извира река Марица, е съществувал от хиляди години храм на Великия Бог. Оттам проехтява гласът на Орфей: “Слушайте великата тайна: само едно същество царува в безкрайното небе и в дълбините на земята. То е дъхът на нещата, огън неугасим, мъж и жена, един цар, една власт, един Бог, един Велик Учител.”
  Чрез силата на Божествената Любов, разгърнала се като поезия и музика, Орфей укротява животинските страсти в хората и така ги лекува от егоизма. Учението на Орфей е част от учението за въплътеното Слово – Христовия Дух, проникващ в цялата природа и във всички същества, които са части и органи от тялото на Космическия човек.
  Четирите културни епохи, които разгледахме, и духовните импулси, породени от тях, са прелюдия към главното действие в историята на човечеството – слизането на Христовия Дух сред хората.
  Ето защо Учителят Беинса Дуно казва: “Христос е, Който е движил, движи и ще движи, както историческия, така и мистичния, и космичния живот на човека и човечеството. Затова без Христа няма история, без Христа няма Космос, няма организиран свят, без Христа няма мистичен живот. Христос е вдъхновителят на всички откровения във всички времена и епохи.”

  Кирил Стойчев
  Филип Филипов
  Българска астрологична школа АСТРО-ЛОГОС

  ЦВЕТОВЕТЕ НА АУРАТА

  В съвременния език е изгубено първоначалното значение на думата аура (светлина). Днес повечето хора я възприемат единствено като хипотетично сияние около човека, но за учените и мистиците тя е действително съществуващо светлинно енергийно поле около живите същества.
  Аурата представлява ефирно цветно сияние, което обгражда физическото тяло. Хората със свръхсетивни възприятия “виждат” това сияние. Всеки цвят вибрира с определена честота и има свое собствено значение, което отразява нашето емоционално и духовно състоянието. Аурата е свързана пряко с дейността на енергийните центрове – чакрите, и отразява индивидуалното ни състояние. На санскритски (а и на български – чакрък) чакра означава енергийно колело. Цветовете на аурата ни дават информация за нивото на съзнание, за емоциите, мислите, способностите и жизнената енергия на даден човек. Този феномен е бил известен още в дълбока древност. В стремежа си да отразят възвишеността на християнските светци художниците от средните векове ги рисуват с ореол от сияещи, бляскави светлинни лъчи около главите. Доскоро информацията за цветовете на аурата можеше да бъде приета само от свръхсензитивни хора. През последните десетилетия тя бе изследвана и доказана по научен път.
  Според съвременните научни изследвания аурата представлява електромагнитно поле около живите същества. Първата снимка на аура е направена от гениалния учен Никола Тесла през 1891 г. През 60-те години в бившия Съветски съюз се извършва първата серия тестове, които доказват нейното съществуване. До края на ХХ в. аурата е измервана и фотографирана с голяма точност в много водещи научни институти и университети по целия свят.
  Но как, без да сме надарени със свръхсетивно виждане или съвременна научна апаратура, можем да определим какъв е цветът на нашата аура?
  Описанието на цветовете на аурата, ще ви помогне да направите обратна връзка и преценка за собственото ви емоционално и духовно състояние. Така ще добиете представа за преобладаващия цвят в нея. Обикновено аурата на децата се различава значително от тази на възрастните и тези тълкувания не се отнасят за тях.

  Червен
   Това ще бъде основният цвят на вашата аура, ако сте изпълнени с желания и страсти, сила, динамика, стремеж към победа и успех. В живота ви преобладават напрегнати житейски ситуации, обичате спорта, борбени сте, притежавате състезателен и приключенски дух, кураж. Червеният цвят ще доминира и ако сте груби, властни, практични, имате силно развито собственическо чувство и инстинкт за самосъхранение.


  Ключов стих от Библията за медитация:
  “Аз съм Пътят, и Истината, и Животът.”
  “Евангелие от Йоан” (14:6)

  Оранжев
  Оранжевият е преобладаващият цвят във вашата аура, ако притежавате творчески дух, емоционални сте, доверчиви и открити, приятелски настроени към хората, контактни, имате добре развита интуиция или шесто чувство. Способни сте да достигнете до душите на другите и да им се отдадете. Много талантливи продавачи, предприемачи и хора, които се занимават с обществена дейност, имат оранжеви аури.


  Стих за медитация:
  “Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?”
  “ Първо послание до коринтяните” (3:16)

  Жълт
  Вие сте слънчеви и ентусиазирани личности, весели, умни, с огромно чувство за хумор; оптимисти, интелигентни, открити за нови идеи. Отличавате се с невъздържаност, експанзивност, умеете да се избавяте от проблемите и ограниченията. Имате организаторски талант, изпълнени сте с надежда, очакване и вдъхновение.


  Хора с жълти аури стимулират и подкрепят другите. Те пръскат лъчи като слънцето и в същото време могат и да анализират и да се занимават със сложни концепции.
  Стих за медитация:
  “Винаги се радвайте.”
  “Първо послание до солунците (5:16)

  Зелен
   За вас се знае, че сте постоянни, упорити, издръжливи, търпеливи, с чувство за отговорност, служещи на хората, самоуверени, с високи идеали и цели, отдавате огромно значение на работата и кариерата. Имате силен стремеж към изграждане на авторитет в обществото чрез успешна професионална реализация, адаптивни сте и най-често се радвате на материално благополучие.


  Зеленото е цвят и на родителите, отдадени на децата си, на социалните работници, съветниците, психолозите, на хората, чиито усилия са насочени към творческа, позитивна промяна на света.
  Стих за медитация:
  “Търсете първом Царството Божие и неговата Правда и
   всичко останало ще ви се приложи.”
  “Евангелие от Матей” (6:33)

  Син
  Вие се отличавате с дълбочина на чувствата, лоялност, вярност, доверие, желание за общуване. Личните взаимоотношения са много важни за вас. Може да сте мечтатели или да имате артистични дадености. Възможно е да поставяте нуждите на другите преди своите, обичате да медитирате и да живеете за мига. Вие сте чувствени натури, интуитивни, отзивчиви, съсредоточени във вътрешния си свят, обичате самотата, страните от надпреварите и желаете да сте в хармония с другите. Имате нужда от тиха и спокойна обстановка.


  Ще откриете много “сини” художници, поети, писатели, музиканти, философи, борци за правдата, търсачи на духовното, на истината, на справедливостта и красотата във всичко.
  Стих за медитация:
  “След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен,
  и съди и воюва праведно.”
  “Откровение на Йоан” (19:11)

  Виолетов


  Вие сте оригинални, увличате се по необичайното, имате психични способности, необикновено излъчване и чар, притежавате невероятна способност да осъществявате мечтите си, да реализирате желанията си в материалния свят, умеете да очаровате и да доставяте удоволствие на другите; лесно достигате по-високите нива на съзнание. Разумни сте и не съдите ексцентричните (погрешните) прояви на другите. На хората около вас може да им се струва, че живеете във въображаем свят.
   Чувствителни и състрадателни, “виолетовите” оценяват нежността и любезното отношение. Ще откриете много хора с виолетова аура сред свободолюбивите мислители, ясновидците, революционерите и сред всички необикновени наглед силно магнетични личности.
  Стих за медитация:
  “Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.”
  “Евангелие от Йоан” (15:10)

  Бял
  Вие сте духовно мотивирани, открити и възприемчиви към Божественото и духовния свят. Можете да се слеете с ВСИЧКО, КОЕТО Е. Вероятно стоите далеч от материалните проблеми и амбиции. Вътрешно просветление и космична мъдрост характеризират бялата светлина.


  Малките деца, светците, Духовните учители, тези, които работят с енергия, и постоянно медитиращите имат светла, бяла аура. Като цяло, бялото рядко “оцветява” аурата на възрастните.
  Стих за медитация:
  “Така да просветне вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
  “Евангелие от Матей” (5:16)

  Цветовете на аурата се променят постоянно според промените, които настъпват в нашите мисли, чувства и духовни разбирания. Ако желаете да оцветите вашата аура в определен цвят, можете да използвате стиховете, дадени след него, за да медитирате върху тях. Опитайте се да откриете кой цвят съответства най-много на вашите познати и приятели според посочените по-горе характеристики. При подходящи условия може да се опитате да наблюдавате тяхното поле, като се стремите в него да “видите” цвета, който сте свързали с тяхното поведение. Постоянствайте и опитите ви рано или късно ще се увенчаят с успех.


   

  Кирил Стойчев

   

  НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО  Представяме ви в съкратен вид беседата на Учителя БЕИНСА ДУНО “Новото човечество”, която е особено актуална и днес, когато вече прекрачихме прага на новото хилядолетие. За да се съхрани автентичното звучене на беседата, запазваме оригиналния правопис.

  За Новото човечество има загатвания тук-там в Новия завет, в Откровението. Евангелист Йоан още преди две хиляди години е видял бременната жена с тази велика идея - Новото човечество - и той е определил числото на избраниците, носители на тази идея - 144 000 души. Като съберете числата 1 плюс 4 плюс 4, равно е на 9. Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества. Някои ще кажат, че тези 144 000 души са горе, на Небето. Не, тези хора са сега тук, на Земята, те са дошли вече на нея и са се въплътили между образованите хора. Едни от тях са писатели, други - поети, учени; и всички подтикват човечеството в пътя към новата идея, към Божественото. Те са врагове на онзи мрак, на ония окови, които сковават човечеството.


  Някои от вас може да кажат: "Какво ни интересува това Ново човечество при сегашните страдания?" Обаче, трябва да знаем, че страданията са една необходимост за развитието на човека. Ние едва сега, в тази епоха, сме започнали да страдаме и сме станали по-чувствителни. И наистина, съвременните хора страдат повече, но тези страдания са нещо благородно и те са, които ще организират обществото. Всяка бременна майка не изпитва ли известни страдания, известни преживявания? Тя страда, докато се сформира детето в утробата й, но когато роди, освобождава се от всички страдания. Следователно, страданието показва, че сме бременни с една велика Божествена идея и когато детето се роди и бъдем готови като майката да преживеем всички страдания, в нас ще престане скръбта и ще дойде Радостта.
  От гледището на Новото човечество нас не ни очаква никаква голяма катастрофа. Действително в света иде една голяма катастрофа, но тя е за всички ония здания, които нямат солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една Велика идея, която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, а ще остане само здравото в света.
  Всички вие можете да станете членове на Новото човечество. Кои от вас не обичат братството и равенството? Кой баща не иска синът му да бъде учен, да не остане невежа? Новото човечество изисква всеки човек да отговаря на следното: да бъде честен, т.е. да подчини своя егоизъм, да бъде справедлив, умен и добър. Не наглед само да отговаря на тези четири качества, но в абсолютния смисъл да бъде тъй честен, че никога да не пожертва чуждите интереси за своето добро, а всякога своите интереси за доброто на ближните си.
  Аз не ви проповядвам за някакъв мъртъв Господ, а за живия Господ. А ако питате де е Господ, ще ви кажа: Той не е в това небе, което виждате. Някои казват: "Докажи ни де е този Господ." Господ няма нужда от доказване. Ако вие не виждате в лицето на вашите братя живия Господ, не разбирате това Учение. Ако аз във вашето лице не виждам Бога, моето учение е лъжливо. Ако не ви обичам и не съм готов да се жертвам за вас, проповядвам едно лъжливо учение. И вие трябва да се жертвате. Братство трябва да има в тоя свят! Това Учение трябва да възприемете. То се проповядва от всички добри хора, от всички майки и бащи, от всички братя и сестри.
  Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръгнали, не ги очаква никакво добро. Тази култура няма да им помогне! В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ, никое общество не трябва да изнасилва друго общество и никой човек не трябва да изнасилва друг човек, а всички трябва да живеят по този велик закон на Любовта. Ако приемете това Учение, всичко ще се измени и вие ще се благословите като народ. И този закон ще дойде. Ако ли не го приемете вие, други ще го приемат. Приложете този закон навсякъде - в обществения, в политическия и в религиозния живот, за да придобиете Христовото учение. Само така българският народ може да се повдигне. Само по тоя морал!
  Аз бих желал да срещна един човек, който да знае, че има Господ в света, да се срамува, когато излъже някого, да знае, че ще бъде осъден, когато обиди някого, и да бъде искрен да иска извинение. А сега, като извършим едно престъпление, казваме "Аз имам право". Да, всички имаме право да вършим престъпления, всички имаме право да лъжем, всички имаме право да вършим добрини, да говорим истината, всички имаме свобода, но трябва да знаем, че всеки ще отговаря. Ако крадеш, ще те крадат; ако съсипваш, ще те съсипват; ако обезчестяваш, ще те обезчестяват. Каквото правиш, такова ще намериш. "С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери", казва Христос. Законът е верен.
  И бих желал всички да бъдете гости на трапезата на това Ново човечество. Вие всички сте поканени, но да не откажете, тъй както преди две хиляди години Христос покани на угощение много хора, а те се отказаха под разни предлози: едни, че имат работа на нивата, други, че си купили пет чифта волове, та трябва да ги опитат, а трети, че се оженили. Всички отговориха: "Имайте ни отречени от Новата култура!" Христос пак иде сега и пак кани цялата Бяла раса да подеме това Ново учение. Сега всички добри хора ще ги вземем като Божествени и ще ги използваме за съграждането на това велико Божествено здание. Защото Животът не се гради от един камък и когато го съградим, само тогава ще дойдат Мъдростта и Любовта. Само тогава ще има музика, поезия, изкуство, само тогава ще има ред и порядък, само тогава ще има разбиране между всички хора.
   

  БЪЛГАРИТЕ И СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ  Много учени и специалисти от XIX и XX век, работещи в различни области на познанието, полагат големи усилия, за да разберат кои сме ние, българите, откъде сме дошли и какъв е приносът ни в изграждането на човешката цивилизация. Поради липса на достатъчно исторически извори за най-древната ни история, са се появили множество хипотези и теории относно нашия произход, бит и култура. Това довежда до възникването на научни спорове. Днес вече има натрупана достатъчно информация, която ни позволява да възстановим с голяма точност българското минало.
    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Съдържание езотерика от Атлантида до Христос