Скачать 201.79 Kb.


страница1/4
Дата12.02.2018
Размер201.79 Kb.

Скачать 201.79 Kb.

Седмична справка на нотификациите за сведение №7/2016 г


  1   2   3   4

СЕДМИЧНА СПРАВКА НА НОТИФИКАЦИИТЕ ЗА СВЕДЕНИЕ

7/2016 г.
Нотифицираща страна

Продукт

Риск

Предприети мерки от нотифициращата страна

Products were found and measures were taken also in:

1.
A12/0165/16


Czech Republic

Чешка Република

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Haircare product/

Продукт за грижа за кожата

Brand: BERRYWELL

Name: formenheld - Gel Wachs / Gel Wax

Type/number of model: Artikel-Nr.: B21081, 51 ml

Batch number/Barcode: 4011669003086; 133290015

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Hair styling gel wax supplied in an orange plastic pot with an orange cap. Isobutylparaben is included in the list of ingredients on the packaging.

Описание: Стилизиращ продукт за коса (гел), доставен в пластмасова кутия. Isobutylparaben е включен в списъка на съставките на опаковката.
Country of origin: Germany

Държава на произход: ГерманияChemical/Химически

The product contains isobutylparaben, as indicated in the list of ingredients on the bottle.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа Isobutylparaben, обозначен в списъка на съставките на опаковката.

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.


Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market
Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.

-

2.
A12/0166/16


Italy

Италия

Category: Chemical products/Химически продукт

Product: Tattoo ink/Мастило за татуировки

Brand: Eternal Ink

Name: Light Red

Type/number of model: CI 12475

Batch number/Barcode: batch 24.10.14, expiry 24.10.2017

OECD Portal Category: 47000000 - Cleaning / Hygiene Products/Продукти за лична хигиена

Description: 30 ml bottle with red pigment.

Описание: 30 мл опаковка с червен пигмент
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щати


Chemical/Химически

The product contains the aromatic amines o-toluidine (measured value 92 mg/kg), 2.4-diaminotoluene (measured value 2780 mg/kg) and 2-methyl-5-nitroaniline (measured value 46 mg/kg). Aromatic Amines can cause cancer, cell mutations and affect reproduction.

The Council of Europe Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up, recommends that aromatic amines with carcinogenic, mutagenic, reprotoxic or sensitising properties should neither be present in tattoos and permanent make-up products nor released from azo-colourants.

The product does not comply with the national legislation.

Продуктът съдържа ароматен амин o-toluidine (измерена стойност 92 mg/kg), 2.4-diaminotoluene (измерена стойност 2780 mg/kg) и 2-methyl-5-nitroaniline (измерена стойност 46 mg/kg). Ароамтните амини са които са канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията.

Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008) 1 за изискванията и критериите за безопасност на татуировки и перманентен грим, препоръчва субстанции с канцерогенно, мутагенно, токсично за репродукцията и сенсибилизиращо действие да не присъстват в мастилата за татуировки и перманентен грим.

Този продукт не е в съответствие с националното законодателство.

Compulsory measures: Ban on the marketing of the product and any accompanying measures

Задължителни мерки:

Забрана за продажба на продукта и други съпътстващи мерки

-

3.
A12/0181/16


Ireland

Ирландия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Make up cream/Крем

Brand: ITP Imports

Name: HALLOWEEN - Make Up Cream

Type/number of model: Item No. M-48200

Batch number/Barcode: 5050577482001; 101556-B

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Green Halloween make up to be applied on the face, supplied in a squeezable transparent plastic tube with a white screw cap, Net Wt. 1 oz 28.3g. The tube is sold in a transparent blister with cardboard backing.

Описание: Зелен грим за приложение върху лицето, доставен в прозрачна пластмасова опаковка, Net Wt. 1 oz 28.3g. Продава се в прозрачна вторична опаковка с картонена подложка.
Country of origin: China

Държава на произход: КитайMicrobiological/Микробиологичен

The product contains mold (measured value: 27000000 cfu/g). The contamination can cause eye irritation and inflammation of the conjunctiva.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа мухъл (измерена стойност 27000000 cfu/g). Замърсяването може да предизвика дразнене на очите и възпаление на конюнктивата.

Продуктът не съответства на Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.

Обединеното Кралство
  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Седмична справка на нотификациите за сведение №7/2016 г

Скачать 201.79 Kb.