Скачать 36.18 Kb.


Дата21.06.2019
Размер36.18 Kb.

Скачать 36.18 Kb.

Шановний голово, шановні депутатиПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда

Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 14.04.2016 року №123 «Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк» внесено наступнi змiни до мiського бюджету:

1.По спецiальному фонду бюджету:

1.1.Зменшено кошти бюджету розвитку, передбаченi на спiвфiнансування мiкропроектiв по КФКВ 070101 «Дошкiльнi заклади освiти» в сумi 15,0тис.грн. та спрямовано їх на виготовлення проектно - кошторисної документацiї по «Будiвництву спортивного майданчика iз штучним покриттям на територiї ЧЗШ №7 по вул.Шептицького,2 в м.Соснiвка».


1.2.Видатки, якi передбаченi на реконструкцiю водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору по КФКВ 150101 «Капiтальнi вкладення» суму 500,0тис.грн. передбачити по КФКВ 250324 «Субвенцiя iншим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв» на виконання програми «Питна вода», що фiнансується з спецiального фонду бюджету розвитку у складi обласного бюджету на 2016 рiк за заходом «Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору».
1.3. Для забезпечення спiвфiнансування додатково видiлено на реконструкцiю будiвлi iнфекцiйного вiддiлення ЧЦМЛ в м.Червоноградi кошти в сумi 250,0тис.грн., зменшивши при цьому видатки, якi передбаченi на реконструкцiю магiстрального водогону по вул.Яворницького в м.Червоноградi.

2.Збiльшено обсяг загального фонду мiського бюджету на видiлену з державного бюджету стабiлiзацiйну дотацiю в сумi 3 282,1тис.грн. та спрямовано її на утримання професiйно-технiчних закладiв мiста вiдповiдно до розпорядження облдержадмiнiстрацiї вiд 06 квiтня 2016 року №195/0/5-16 «Про розподiл стабiлiзацiйної дотацiї». Усi кошти спрямовуються на захищенi статтi.

Зокрема на утримання Вищого професiйного училища №11 спрямовується 1 700,0 тис.грн., в тому числi в розрiзi видаткiв:


 • на заробiтну плату КЕКВ 2111 – 840,1тис.грн.;

 • на нарахування на оплату працi КЕКВ 2120 – 173,8тис.грн.;

 • на продукти харчування КЕКВ 2230 – 68,0тис.грн.;

 • на оплату теплопостачання КЕКВ 2271 – 327,8тис.грн.;

 • на водопостачання та водовiдведення КЕКВ 2272 – 16,0тис.грн.;

 • на оплату електроенергiї КЕКВ 2273 – 36,5тис.грн.;

 • на стипендiї КЕКВ 2720 – 221,9тис.грн.;

 • на iншi виплати ( допомоги) КЕКВ 2730 – 15,5тис.грн.

На утримання Червоноградського професiйного гiрничо-будiвельного лiцею на видiляється 1 582,1тис.грн., в тому числi в розрiзi видаткiв:

 • на заробiтну плату КЕКВ 2111 – 702,3тис.грн.;

 • на нарахування на оплату працi КЕКВ 2120 – 154,5тис.грн.;

 • на продукти харчування КЕКВ 2230 – 40,0тис.грн.;

 • на оплату теплопостачання КЕКВ 2271 – 177,3тис.грн.;

 • на оплату електроенергiї КЕКВ 2273 –23,4тис.грн.;

 • на стипендiї КЕКВ 2720 –462,7тис.грн.;

 • на iншi виплати КЕКВ 2730 – 21,9тис.грн.

Враховуючи додатковi кошти уточнено лiмiти споживання на 2016 рiк енергоносiїв у натуральних i грошових одиницях по цих установах.

Встановлено для учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування розмiр грошової компенсацiї для придбання одягу та взуття в сумi 2,1тис.грн.


3. Внесено змiни в Програму капiтального ремонту житлового фонду м.Червонограда на 2016 рiк у зв’язку iз замiною об’єкта по капiтальному ремонту пасажирських лiфтiв, а саме з «Капiтальний ремонт пасажирських лiфтiв в житловому будинку по вул.Iвасюка, 12 - 1,2,3 пiд»їзд в м.Червоноградi» на «Капiтальний ремонт пасажирських лiфтiв в житловому будинку по вул.Львiвська,11 - 1,2,3 пiд»їзд в м.Червоноградi».
4.Затверджено мiсцеву Програму надання пiльг окремим категорiям громадян м. Червонограда на 2016 рiк в сумi 1 472,0тис.грн.

Цi кошти будуть спрямованi на видатки по КФКВ 090203 « Iншi пiльги ветеранам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, ветеранам працi, особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдувань та реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами » в сумi 100,0тис.грн.

за КФКВ 090209 «Iншi пiльги громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» в сумi 2,0 тис.грн.

за КФКВ 090214 „ Пiльги окремим категорiям громадян з послуг зв'язку" в сумi 500,0 тис.грн.за КФКВ 170102 „ Компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян" в сумi 870,0 тис.грн.
5. Встановлено разову грошову допомогу постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи на 2016 рiк в розмiрi 500 гривень до 30-ї рiчницi Чорнобильської катастрофи.
Начальник мiського фiнансового управлiння Л.I.Сементух

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Шановний голово, шановні депутати

Скачать 36.18 Kb.