• Първото нещо, което трябва да направим е – да разпознаем врага и да се подготвим за битка.
 • Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места
 • Нечисти духове или демони
 • Всесветски управители на тази тъмнина
 • Духовните сили на нечестието в небесните места – това са злите духове в небето и падналите ангели.
 • Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество
 • Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди
 • Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола
 • Препасани с колана на истината
 • Облечени в правдата за бронен нагръдник
 • И с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира
 • „ Вземете си вярата за щит ”
 • „ Мечът на Духа ”
 • Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии

 • Скачать 162.26 Kb.


  Дата31.03.2018
  Размер162.26 Kb.

  Скачать 162.26 Kb.

  Сложи си бронен нагръдник и се приготви се за духовните битки  Едно кратко послание на п-р Бени Хин: „Облечете се с Божието всеоръжие и се пригответе за духовните битки!
  Ние сме изправени пред сериозна духовна битка днес – по-голяма, отколкото когато и да било преди. През последните дванадесет месеца наблюдаваме нарастване на демоничната активност в света, каквото не е имало никога преди в световната история. И се очаква влиянието на нечистите сили да нарасне още повече, ако ние не използваме оръжията, които Бог ни дава за защита и за нападение.

  Духовните битки са повече от физическите. Говорим за духовно воюване.

  Това, което се случи през изминалите 12 месеца в Средния Изток е духовно. То трябва да ни накара да се замислим – на какво е призван вярващият народ.

  С всеки изминал ден ние се приближаваме до деня, в който портите на нашия вечен дом ще бъдат отворени.

  Нашата цел трябва да бъде – да устоим до последния ден. А устояването е свързано с нашите духовни битки. Цел на нашето воюване трябва да е спасението на изгубените, които обичаме и за които трябва да сме готови да воюваме, защото те не знаят къде отиват. Вярващите трябва да са приготвени!

  Първото нещо, което трябва да направим е – да разпознаем врага и да се подготвим за битка. Подготовката за духовно воюване изисква от нас да приложим някои духовни принципи, които Бог ни е разкрил в Своето Слово.
  Никога не подценявай способностите и хитростите на твоя противник – той ще се опита да направи всичко възможно, за да те победи: “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. ” (Ефесяни 6:12). Сатана не воюва сам.
  Нека накратко да разгледаме пет категории, които описват нашия враг:


  • Нечисти духове или демони – Божието Слово ни казва: “Нашата борба не е срещу кръв и плът.” (Ефесяни 6:12а).

  • Началства – от гръцката дума „архи”; това са старшите в йерархията, които имат най-високия ранг.

  • Сили – от гръцката дума „ексусия”, което значи власт, управление, авторитет; те се опитват да властват над управителите, налагайки своята собствена воля. 

  • Всесветски управители на тази тъмнина – това са хора, обладани от нечисти духове, подвластнии на демонични сили, които водят света към тъмнината. Те са пристрастени към властта, изискват да стоят на високи места като личности и да имат голяма власт в правителствата и управителните органи в този свят.

  • Духовните сили на нечестието в небесните места – това са злите духове в небето и падналите ангели.

  Как можем да се подготвим и да прилагаме успешно духовното воюване срещу демоните, началствата, властите, всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места?


  БЪДИ СИЛЕН В ГОСПОДА!

  Ние се подготвяме за битката и освобождението не само като разпознаваме врага, но и като се учим да устояваме. Важно е да знаем, че за да сме силни, ние трябва да се покоряваме на Бог. Силата за победа над врага на душите ни не се крие в нашата природа, а е основана на Господа! Библията заповядва на вярващия да бъде силен в Господа: “Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. ” (Ефесяни 6:10). Заякването в Господа е обещание, което е дадено на вярващия: „и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ” (Ефесяни 1:19).  Силата в Господа се добива, когато разберем кои сме в Христа, когато осъзнаем, че Христос е Източникът на силата ни. Не се опитвай да се пребориш с демоничните сили на ада сам! Освобождението и победата идват от Господа. Исус ни казва: “Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. ” (Лука 10:19).
  ОБЛЕЧИ СЕ С БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ!

  Обученият войник не влиза в битка без подходящо оръжие. Възможността за победа във войната зависи от избора на подходящо снаряжение и правилно оръжие. Духовната битка изисква духовно оръжие. Словото на Бог ни дава ясни инструкции за това, като ни заповядва: „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.” (Ефесяни 6:11).

  Божието Слово продължава така: „Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите”. (Ефесяни 6:13). След това Святото Писание ни показва какво е оръжието, с което вярващият може да устои на хитростите на дявола. Точно това оръжие трябва постоянно да е с нас и в нас, понеже ние трябва да сме готови всеки ден за битката. Трябва да отбележим, че оръжието, описано в Ефесяни, има специална цел в битката.

  Описани са пет отбранителни и две нападателни части на Божието всеоръжие. Отбранителното въоръжение осигурява закрила на жизнено важните органи на войника по време на битката. В духовен смисъл, когато Божието всеоръжие се прилага и използва по правилния начин, То осигурява нашата пълна закрила и дава възможност на вярващия да пази територията си до идването на пълната победа.


  Ето Божието всеоръжие, предназначено за защита и духовно воюване:

  • Препасани с колана на истината” (Ефес. 6:14). Телесният кръст има връзка с ума. Нашите стъпки и движения не са свързани само с краката. Колкото и здрави нозе да имаме, ако нашия кръст не функционира правилно, ще сме неподвижни. От друга страна, може да имаме здрав кръст, но ако нашите движения и стъпки не са обмислени, много лесно е да се подхлъзнем или да попаднем под удара на зли сили: Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос”. (І Петрово 1:13). Умът трябва да владее слабините! Изпълвай ума си със Словото! Четенето и размишлението върху Библията ще пази ходенето ти в Христос.

  • Облечени в правдата за бронен нагръдник” (Ефес. 6:14). Нагръдникът пази жизнено важен орган – сърцето. Броненият нагръдник на правдата укрепва сърцето срещу атаките на врага. Позволи на откровението за правдата от Божието Слово да повлияе на твоя ум и да прокникне дълбоко в сърцето ти. Когато истината на Библията докосне живота ти, това ще предизвика промяна, възстановяване – Римляни 12:2 „...преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”

  • И с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.” (Ефес. 6:15). Словото на Бог трябва да въздейства на твоето ходене, твоя живот. Това се случва, когато Библията започне да изпълва твоя ум, да докосва твоето сърце, да се вижда приложена в живота ти. Всичко започва от ума. Когато започнеш да четеш и да слушаш Словото на Бог, това ще те промени и ще изпълни сърцето ти с истината. В крайна сметка това ще окаже въздействие върху твоите действия в ежедневието.

  • Вземете си вярата за щит (Ефесяни 6:16). Вярата ни довежда до мощни резултати. Когато вярата се свърже с резултатите от Словото в твоя ум, сърце и живот, Библията декларира, че „ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия” (Ефес. 6:16). Въоръжени със Словото на Бог и вяра, ние ще можем да издържим на яростните атаки на врага и отровните му стрели ще са безвредни за нас.

  • Шлемът на спасението (Еф. 6:17). Във физическия свят шлемът предпазва главата от удари в битката. Някои погрешно вярват, че шлемът е свързван с ума, но той се отнася до учението. Когато Истината изпълни ума ти, докосне сърцето ти, повлияе живота ти и ходенето ти; когато бъде изявена чрез постъпките и делата ти, тя вече става част от твоя характер, от твоята природа. Шлемът на спасението касае твоята природа, твоя характер, учението ти – това в какво вярваш и кой си всъщност.

  Прилагането на Божието Слово в живота ти ще те направи твърд и непоколебим. Когато правилното учение е заело място в твоя живот, ти започваш да разпознаваш грешките си, заблудите и фалшивите учения и имаш сила да им се противопоставиш.

  • Мечът на Духа(Ефес. 6:17). Общото между всички части на Божието всеоръжие е, че са защитни, тоест те ни предпазват от атаките на врага, но мечът на Духа е предназначен и за нападение. Мечът на Духа е конкретно живо Слово от Бога за пряко нападение срещу врага ни. Писанията са нашата защита срещу врага, когато те оказват влияние, променяъки ума, сърцето, ходенето, действията, природата, характера и живота ни. Колкото по-силно е влиянието на Библията в живота ни, толкова по-успешно ще е прилагането на Божието Слово като меч на Духа срещу врага. Само, ако стоим твърдо и непоколебимо върху истините на Писанията, ние ще можем да поразяваме с меча на Духа и да побеждаваме дявола и неговото царство.

  При всяко от изкушенията в пустинята Исус прилагаше Словото на Бог, като отвръщаше и нападаше сатана с меча на Духа: „Писано е...” (Мат. 4:4, 6-7). Само воювайки чрез меча на Духа ти ще можеш да си възвърнеш териториите, които ти принадлежат, включително и твоето семейство, твоите финанси и твоето здраве. Божията сила е достатъчна, за да ни направи победители във всяка една битка.

  • Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии” (Ефесяни 6:18). Молитвата е оръжието, което ни пази – тя е като мантията на нашето облекло.

  Седем части на Божието всеоръжие – седем оръжия за война!


  Когато се подготвяш за воюване срещу силите на ада, Живото Слово трябва винаги да присъства в ума ти. Библията трябва да бъде дълбоко в сърцето ти. Твоето ходене трябва да отразява Словото на Бог. Писанието трябва да съпътства твоята вяра и твоите действия. Словото трябва да е в твоя характер. Библията трябва да е в твоите уста, защото Словото на Бог е мечът на Духа, чрез който побеждаваме врага.

  23.02.2007 г.  П-р Бени Хин

  Преведено от Интернет адрес:

  http://www.bennyhinn.org/emailletters/enl127_Spiritual.cfm?emb=443C136D086047441167473355211A141C1523600A653651443D0D6D483D191E7E2400335037031661290038573D5B144E3D47374D3B114A671152690F6446360C135362087F363465674C140A634D36136553697A113744171356

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Сложи си бронен нагръдник и се приготви се за духовните битки

  Скачать 162.26 Kb.