• в нов квартал 146 по регулационния план на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе
 • кв. 1 18A • Дата09.07.2017
  Размер7.96 Kb.

  Съобщение До Ренета Данаилова Алекова  Съобщение
  До Ренета Данаилова Алекова

  Във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-363/25.02.2016 год. Ви съобщаваме, че е изработен проект за : ПУП - Изменение на план за регулация за следните имоти УПИ №№VI-1806, VII-1807, VIII-1808, IX-1438, X-1802, XI-1805, XIII-1804, XIV -1803, кв. 118A в нов квартал 146 по регулационния план на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе в качеството Ви наследник на собственика и заинтересовано лице на ПИ/УПИ XIII,XIV,XV,XVI/ кв. 118A съгласно чл. 128, ал.3 от ЗУТ .  За запознаване с проекта се обърнете към г-жа Валиде Османова в сградата на Община Сливо поле, бул.”България „№26, ет.1, ст.12.

  Съгласно чл. 128, ал.5 в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Съобщение До Ренета Данаилова Алекова