• ОСНОВЕН РЕМОНТ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА в с.БОГАТОВО, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – УПИ І-165, кв.56 по плана на с.Богатово, Община Севлиево. • Дата24.04.2018
  Размер7.48 Kb.
  ТипЗакон

  Съобщение на основание чл. 49, ал. 1, ал от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме за издадено Разрешение за строеж №163 от 06. 12. 2017г  СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл.149, ал.1, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме за издадено Разрешение за строеж № 163 от 06.12.2017г. на Главния архитект на Община Севлиево.


  За обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА в с.БОГАТОВО, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – УПИ І-165, кв.56 по плана на с.Богатово, Община Севлиево.

  На името на: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност от заинтересуваните лица пред началника на РО“Национален строителен контрол“ – Габрово към РДНСК – Северен централен район в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаването му.

  На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, обществения достъп до разрешението за строеж и приложенията към него може да стане в стая 216 от сградата на Община Севлиево, в рамките на работното време всеки ден.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Съобщение на основание чл. 49, ал. 1, ал от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме за издадено Разрешение за строеж №163 от 06. 12. 2017г