страница1/4
Дата20.01.2019
Размер0.66 Mb.

Списък на продуктите, свързани с отбраната


  1   2   3   4

Приложение № 1 към член единствен
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Забележка 1: Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в „Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия списък.

Забележка 2: В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствени идентификатори, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1
Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, както и принадлежности и специално проектирани за тях компоненти, както следва:

Забележка СО1 не се прилага за:

a. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за стрелба с учебни бойни припаси и които не могат да произведат изстрел;

b. Огнестрелни оръжия, които са специално проектирани за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m;

c. Оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

a. Пушки и комбинирани оръжия, пистолети, картечници, картечни пистолети и многоцевни оръжия;Забележка СО1.а. не се прилага за следните оръжия:

a. Пушки и комбинирани оръжия, изработени преди 1938 г.;

b. Копия на пушки и комбинирани оръжия, оригиналите на които са изработени преди 1890 г.;

c. Пистолети, многоцевни оръжия и картечници, изработени преди 1890 г., и техните копия.d. Пушки и пистолети, специално проектирани да изстрелват инертни снаряди със сгъстен въздух или въглероден диоксид.

b. Гладкоцевни оръжия, както следва:

1. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за военна употреба;

2. Други гладкоцевни оръжия, както следва:

a. Напълно автоматични видове оръжия;

b. Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;Забележка СО1.б.2. не се прилага за оръжията, специално проектирани да изстрелват инертни снаряди със сгъстен въздух или въглероден диоксид.

Забележка СО1.b. не се прилага за следните оръжия:

a. Гладкоцевни оръжия, изработени преди 1938 г.;

b. Копия на гладкоцевни оръжия, оригиналите на които са изработени преди 1890 г.;c. Гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално проектирани за военна употреба или за напълно автоматична стрелба;

d. Гладкоцевни оръжия, специално проектирани за някоя от следните цели:

1. Убиване на домашни животни;

2. Зашеметяване на животни;

3. Сеизмично тестване;

4. Изстрелване на промишлени заряди, или

5. Разрушителни самоделни взривни устройства (СВУ/IED).

Важно: За разрушителните устройства вж. СО4 и точка 1A006 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

d. Отделяеми пълнители, заглушители или приглушители, специални присъединителни възли, оръжейни оптически прицели и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.а., СО1.b. или СО1.c.

Забележка СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 9 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално проектирани или модифицирани за военна употреба, или не съдържат визирни кръстове, специално проектирани за военна употреба.


СО2
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално проектирани за тях компоненти:

a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално проектирани за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.а.
  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Списък на продуктите, свързани с отбраната