• НАЗИВ ПРОЈЕКТА
 • ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ Град Београд Сектор за ванредне ситуације ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
 • ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ Град Београд ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
 • КРАТАК ОПИС
 • ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА • страница7/7
  Дата22.01.2019
  Размер1.67 Mb.

  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


  1   2   3   4   5   6   7  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Уређење пристаништа и марине Гроцка  3.3.

  КРАТАК ОПИС

  Да би се 24 км Грочанског приобаља Дунава оље валоризовало потребно је створити инфраструктурне услове који би поред сервисирања становништва општине такодје привлачили потенцијалне посетиоце. Најважнији пројекат би био изградња марине и пристаништа , на једној или две локације. Две локације треба размотрити као опцију за раздвајање две типа туристичке посете; једно су туристи који долазе у Србију/Гроцку на речним крузерима а други тип би били локални туристи и они из блиског региона Београда, Војводине и централне Србије. И један и други вид имају велики потенцијал; око 60 000 туриста годишње дође на бродовима – број оних који дође индивидуалним пловилима је на нивоу статистичке грешке и нису превише битни за развој туризма; с друге стране не сме сметнути са ума да посетиоци из блиског окружења могу постати значајан извор прихода. За њихове потребе је важан други тип инфраструктуре који би повезао садржаја на копну са онима на води (нпр. аква парк, спа, ресторански и смаштајни капацитети, спортски и рекреативни садржаји итд.).  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Активна кампања привлачења инвестиција

    2. Израда урбанистичке и техничке документације

    3. Извођење инфраструктурних радова

    4. Оглашавање супраструктурних локација и пројектованих садржаја

    5. Креирање механизама за подстицај отварања нових радних места

    6. Извођење инфраструктурних радова
  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • Локални предузетници

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 80.000.000,00 РСД


  Година ИИ – 30.000.000,00 РСД  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Уређење шеталишта на реци Дунав  3.4.

  КРАТАК ОПИС

  Симултано са уређењем пристаништа и марине мора се прићи уређењу приобаља као допуне већег пројекта, али и пројекта који доприноси унапређења квалитета живота и окружења грађана Гроцке. Уређење би се радило у неколико фаза - У почетној фази, довољно је уредити шеталишта у урбанистичким зонама (нпр. Гроцка и Винча), док ће се у крајњој тежити уређењу шеталишта до и око свих насеља општине Гроцка која су на Дунаву.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Студија изводљивости у корелацији са мастер планом

    2. Активна кампања привлачења инвестиција

    3. Израда урбанистичке и техничке документације

    4. Извођење инфраструктурних радова
  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • Локални предузетници заинтересовани за покретање својих бизниса на локацијама шеталишта

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  30.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда модела партнерства са приватним сектором за изградњу викенд одмаралишта на реци Дунав  3.5.

  КРАТАК ОПИС

  Како би се подстакао сеоски туризам и рурални развој, општина ће покренути процесс развоја модела партнерства који ће бити понуђен приватном сектору. У оквиру модела биће предвиђен начин изградње, одржавања и поделе профита, што подразумева потпуно уређење односа са приватним партнером који би могао изградити викенд одмаралиште крај Дунава.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Анкетирање приватних правних лица у вези са могућностима за изградњу викенд одмаралишта

    2. Израда прелиминарног модела партнерства

    3. Дискусија са приватним сектором

    4. Израда финалног модела

    5. Представљање јавности

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Туристичка организација Београда

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.300.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда модела партнерства са приватним сектором за изградњу релаx и спа-центра  3.6.

  КРАТАК ОПИС

  На основу претходних израда модела, Мастер плана уређења дунавског приобаља, општина ће припремити и модел партнерства са приватним сектором за потребе изградње релаx и спа-центра, који представљају велику туристичку и развојну прилику Гроцке. Понуђени модел обухватиће дефинисање свих области, права и обавеза између уговорних страна.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Анкетирање приватних правних лица у вези са могућностима за изградњу релаx и спа-центра

    2. Израда прелиминарног модела партнерства

    3. Дискусија са приватним сектором

    4. Израда финалног модела

    5. Представљање јавности

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Туристичка организација Београда

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.300.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда стратегије управљања ризицима  3.7.

  КРАТАК ОПИС

  Са задатком превенције будућих последица природних катастрофа, али превасходно превенције, општина ће приступити процесу израде стратегије управљања ризицима. У питању је документ који ће објединити све процедуре, процесе и стандард у вези са превенцијом, одбраном и санацијом последица природних катастрофа.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Анализа последице претходних година

    2. Анализа постојећих стратешких докумената других општина и градова

    3. Анализа закондованог оквира

    4. Израда прелиминарног нацрта стратегије

    5. Јавна дискусија

    6. Представљање и промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Сектор за ванредне ситуације

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда акционог плана за превенцију ризика од поплава  3.8.

  КРАТАК ОПИС

  На основу стратегије управљања ризицима, а у складу са другим законским актима, општина ће израдити акциони план превенције ризика од поплава. План ће представити све мере, како инфраструктурне, тако и институционалне које доприносе превентивном деловању. Задатак је подићи спремност грађанства и свест о опасности од ризика од поплава, а потом извршити и инфраструктурне захвате на водотоковима и каналима, који спречавају и/или одводе вишак воде који настаје након великих падавина или подизања нивоа реке.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Анализа стратегије управљања ризицима општине Гроцка

    2. Анализа постојећих акционих планова и усклађивање

    3. Анализа закондованог оквира

    4. Израда прелиминарног нацрта акционог плана

    5. Јавна дискусија

    6. Представљање и промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Сектор за ванредне ситуације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.000.000,00 РСД

  1. ДОБРА, САВРЕМЕНА И ЕФИКАСНА УПРАВА

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Оптимизација управних поступака кроз примену Модела административних поступака за привреду и грађане  4.1.

  КРАТАК ОПИС

  Модели административних поступака које спроводе јединице локалне самоуправе за привреду и грађане развијени су и јавно доступни преко Регистра административних поступака који је јавно доступан функционални портал и електронска база свих административних поступака које спроводе јавна управа и јавна предузећа на захтев пословних субјеката (привредних друштава, предузетници и др)  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. мапирање административних поступака на локалном нивоу према привреди и грађанима

  2. преузимање модела поступака из Регистра

  3. успостављање унапређене процедуре као услуге за привреду и грађане (преко шалтера и преко Портала еУправа)

  4. стално ажурирање поступка у складу са новим законским решењима.

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Стална конференцијом градова и општина

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  • Регистар административних поступака

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Успостављање и вођење службених евиденција у електронском облику  4.2.

  КРАТАК ОПИС

  Прелазак на рад искључиво у Централној апликацији за електронску обраду и складиштење података матичних књига која је успостављена као »складиште« за обједињено чување података – јединствена база у коју матичари општинских и градских управа преносе податке из локалних апликација, такозваног другог (електронског) примерка матичних књига  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. обезбедити приступ централизованим информационим системима министарстава

  2. обезбедити пренос последњег стања у матичним књигама

  3. обезбедити пренос података о држављанству из локалне базе

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обезбеђивање електронских квалификованих сертификата за све запослене који раде на решавању управних поступака  4.3.

  КРАТАК ОПИС

  Обезбеђивање електронских квалификованих сертификата за све запослене који раде на решавању управних поступака због верификације идентитета запосленог и његове институције како би се омогућило коришћење модела у електронском облику преко Портала еУправе.
  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. верификација институције

  2. верификација идентитета запослених

  3. едукација запослених за коришћење модела у електронском облику преко Портала еУправе.

  4. Инсталација једног од интернет претраживача: Интернет Еxплорер или Гоогле Цхроме.

  5. Обезбеђивање интернет конекције ка Порталу еУправа: www.еуправа.гов.рс.

  6. Инсталација окружења за било који квалификовани електронски сертификат (Привредна коморе Србије, ЈП Пошта Србије, Министарство унутрашњих послова - бесплатан сертификат на личној карти - и Халком).

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Унапређење функционалности сајта општине у складу са Смерницама за израду веб презентација органа државне управе  4.4.

  КРАТАК ОПИС

  Примена Смерница за израду веб презентација органа државне управе, територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе при развоју нове веб презентације, у циљу њихове стандардизације  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. пружања јасних, тачних, актуелних информација о активностима општине коришћењем Интернета, чиме се обезбеђује транспарентност њиховог рада;

  2. пружање ажурних и конзистетних информација о процедурама услуга из надлежности, као и њиховог постављања на Портал еУправа (www.еуправа.гов.рс)

  3. обезбеђивања конзистентног визуелног идентитета, графичких елемената и навигације;

  4. обезбеђивања усклађености веб презентација са стандардима о еПриступачности:

  5. обезбедити доступност: лако и брзо учитавање страница независно од платформе и врсте интернет конекције

  6. обезбедити прилагођавајући веб дизајн (Респонсиве wеб десигн - РWД)

  7. обезбедити одговарајући ниво безбедности веб презентације.

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  900.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обука запослених за примену модела оптимизованих управних поступака  4.5.

  КРАТАК ОПИС

  Подизање кадровских капацитета са циљем вођења одговорних јавних финансија  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. обука запослених у коришћењу информационо-комуникационих технологија кроз употребу електронских квалификованих сертификата, генератора електронских услуга на Порталу еУправа, модула еЗУП за размену података у електронском облику и других апликативних решења које општина користи у раду - обуке изводи Дирекција за електронску управу.

  2. обука запослених у усавршавању техника комуникације међу колегама унутар општине - подизање мотивације и жеље запослених да послују као тим чиме ће се обезбедити и професионална комуникација према корисницима њихових услуга.

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Стална конференцијом градова и општина

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  900.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обуке запослених у осмишљавању пројеката и попуњавање апликација (формулара) за учешће општине у приступним фондовима ЕУ и другим донаторским фондовима  4.6.

  КРАТАК ОПИС

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Формирање општинског тима за писање и имплементацију пројеката који се финансирају од стране трећих страна (Деливерy унит)

  2. Обуке запослених у осмишљавању пројеката и попуњавање апликација (формулара) за учешће општине у приступним фондовима ЕУ и другим донаторским фондовима.

  3. Обуке запослених у осмишљавању пројеката и попуњавање апликација (формулара) за додатна средства која обезбеђују министарства.

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Консултантске куће

  • Удружења грађана са капацитетом за едукацију

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Интеграција електронских услуга са свих нивоа у информациони систем општине  4.7.

  КРАТАК ОПИС

  Обезбеђивање функционалности преко веб презентације (портала) општине преко које се долази до Портала еУправа који је јединствена тачка приступа свим подацима из службених евиденција.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. анализа постојећег стања

  2. избор информатичког решења у складу са законском регулативом које ће обезбедити:

  • једноставне форме веб презентације

  • регистрацију корисника

  • персонализацију корисника

  повезати се са решењем за:

  • Генератор услуга

  • еЗаказивање

  • еОбавештења

  • еПартиципација

  • еАнкете

  • еЗУП

  • Метарегистар

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  3.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Успостављање интегрисаног информационог система за потребе функционисања општинске управе  4.8.

  КРАТАК ОПИС

  Обезбеђивање неопходних правних и техничких предуслова за реализацију „паметне“ управе што подразумева доступности кључних информационо-комуникационих чинилаца  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. анализа постојећег стања

  2. избор информатичког решења у складу са законском регулативом

  3. уводјење еИдентитета (еИД)

  4. уводјење еДокумента(еДоцументс)

  5. омогућавање аутентичног извора (Аутхентиц Соурцес)

  6. обезбедити еБезбедност (еСецуритy)

  7. омогућити јединствену пријаву (ССО – Сингле Сигн Он)

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Успостављање електронске писарнице  4.9.

  КРАТАК ОПИС

  Електронска писарница треба да омогући функционалности аутентичност и неопорецивост порекла као и интегритет електронског документа, бележење додатних информација везаних за документ и процес у ком се налази, систем за размену документације уз повезивање са другим, разнородним, системима за руковање електронским документима. Ово повезивање треба да буде у реалном времену уз очување свих информација везаних за документа која се размењују уз обезбедјивање високог нивоа крипције података.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. анализа постојећег стања

  2. избор информатичког решења у складу са законском регулативом

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Модернизација информатичких решења за рад са јавним финансијама  4.10.

  КРАТАК ОПИС

  Успостављање система за вођење финансија који ће у потпуности пратити законску регулативу.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. анализа постојећег стања

  2. избор информатичког решења у складу са законском регулативом које ће обезбедити:

  • планирање и буџетирање јавних расхода;

  • ефикасно и ефективно извршење буџета;

  • финансијску контролу;

  • рачуноводство, праћење и финансијско извештавање

  • екстерни надзор јавних финансија

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министартсво финансија

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Унапређење канала комуникације општине на друштвеним мрежама и другим алатима за повећање еПартиципације грађана  4.11.

  КРАТАК ОПИС

  Отварање званичних општинских налога/канала на друштвеним мрежама (Фацебоок-у, Тwиттер-у, YоуТубе-у) за комуникацију са грађанима у циљу повећање еПартиципације грађана кроз онлине окружење  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. систематизацијом радних места одредити запосленог који ће се бавити искључиво комуникацијом са грађанима, припремом саопштења о раду општине и вођењем канала преко којих грађани дају предлоге и сугестије.

  2. избор одговарајућих алата за укључивање што већег броја грађана у процес партиципације.

  3. коришћење модула еПартиципација који се може користити за укључивање грађана у процесе доношења одлука.

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

    1. МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ

  Задатак стратешког документа је двојак: пре свега да на прави начин институционализује и формулише идеје носиоца стратешког развоја, а потом и да онима за које се развија и трећим лицима пружи јасан увид у могућности и идеје које носилац има када је у питању одрживост и развијање. Такав процес је неопходно пратити и у одређеним временским интервалима оцењивати, како би се добила јасна информација о томе шта је носилац развоја урадио од задатог и представљеног плана, и шта још треба да уради, као и да се у будућем стратешком планирању могу уочити предности и мане.

  Како је општина Гроцка за потребе израде овог стратешког документа једнократно ангажовала услужног понуђача, али и формирала потребан орган за прикупљање, обраду података и процес израде Стратегије, констатује се непостојање сталног тела или особе која ће бити задужена за перманентну евалуацију степена остварености документа. Сходно томе, предвиђено је да одељења, тела и друге повезане институције градске општине Гроцка, своје активности планирају и спроводе у складу са овом Стратегијом. На тај начин ће план одрживог развоја бити у складу са методологијом и матрицом постављеном од стране аутора Стратегије, док ће у случају евалуације бити јасно и прецизно могуће утврдити чињенично стање и степен испуњености. Предвиђа се да општина Гроцка у одређеном временском интервалу, а препорука је да то буде након истека две године од усвајања Стратегије, изврши кратку интерну процену степена испуњености циљева и индикатора постављених у стратешком документу. Поменуту интерну процену извршиће орган или запослено лице општине које одреди председник општине.

  Предвиђа се и потенцијална екстерна оцењивања степена испуњености циљева и индикатора постављених у Стратегији, од понуђача услуга ангажованог од стране општине. Лице може спровести перформанце тест и кроз експертизу јасно утврди позиционирање општине на лествици циљаног степена развоја.

  Са циљем што прецизнијег утврђивања степена остварености Стратегије, препоручено је да се процес спроводи уз помоћ следећих критеријума:   • Степен извршења

  Процентуално изражавање степена испуњености одређеног индикатора, односно остварености мере, на лествици од 0 до 100%, са заокруживањем на десети подељак. Квантитативни податак.

   • Ефекат остварења

  Дескриптивно представљање утицаја и ефекта одређене мере и промене индикатора. Акценат је на прикупљању информација од грађанства и компаративна анализа са очекиваним резултатима. Квалитативни податак.

   • Рок извршења

  Анализа: када је одређена мера примењена. Циљ је добити податак о томе када је, у односу на предочен план у оквиру Стратегије, одређена мера процесуирана. Коначан задатак је стварање елемента за завршну анализу и упоредно поређење са другим критеријумима.

   • Рок остварења

  Анализа: када је одређена мера остварена. Циље добити податак о томе када је, у односу на предочен план у оквиру Стратегије, одређена мера остварена. Коначан задатак је стварање елемента за завршну анализу и упоредно поређење са другим критеријумима.

   • Формално-правне промене које утичу на индикаторе

  Анализа промене формалистичког окружења у односу на почетно стање. Циљ је идентификовати институционалне промене које потенцијално могу ограничити степен остварења индикатора, или онемогућити да он уопште буде испуњен (пример: промена надлежности).

   • Друге аномалије у односу на почетно стање

  Посматрање других неформалних околности које могу узроковати промену статуса мере или индикатора у односу на почетно стање (пример: природне непогоде).

  Препорука је да ове критеријуме користе и потенцијални експертски евалуатори, ангажовани од стране општине, али и општински орган који потенцијално буде ангажован за овај посао.  Важно је напоменути и могућност оцењивања степена испуњености одрживости. Овакав посао мора бити поверен стручним и сертификованим лицима и/или телима који могу урадити процену одрживости одређених промена и процеса. Идеја је да се на тај начин изврши додатна провера степена испуњености циљева Стратегије, али и да јасна слика о постојању или непостојању одрживости у насталим променама. Препорука је да се овакво оцењивање спроводене шест месеци пре истека мандата Стратегије.

  1 Овај корак урађен је за потребе формирања понуде.

  2 Ibid. Систем индикатора је ревидиран током целог процеса израде стратешког документа.

  3 Овај корак урађен је за потребе формирања понуде.

  4 Ibid. Евалуација је рађена током целог процеса израде стратешког документа.

  5 Овај корак урађен је за потребе формирања понуде.

  6 Ibid.

  7 Општине и региони у Републици Србији, 2016., Републички завод за статистику

  8 Ibid.

  9 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији: Први резултати 2011, Републички завод за статистику

  10 Унутаршње миграције, Републички завод за статистику

  11 Ibid.

  12 Општине и региони у Републици Србији, 2016., Републички завод за статистику

  13 Ibid.

  14 Ibid.

  15 Узорак од 70 731 становника. Подаци Републичког завода за статистику. Ibid.

  16 Закон о локалној самоуправи, чл. 25

  17 Градска општина Гроцка има 34 Статутом утврђене надлежности, Видети: Статут градске општине Гроцка, чл. 17

  18 Статут градске општине Гроцка, чл. 34

  19 Статут градске општине Гроцка, чл. 36; Одлука о промени Статута градске општине Гроцка, Сл. лист града Београда, бр. 59/11

  20 Информатор о раду градске општине Гроцка (јануар 2017.)

  21 Статут градске општине Гроцка, чл. 55 – 62.

  22 Статут градске општине Гроцка, чл. 63 – 66.

  23 Информатор о раду градске општине Гроцка (јануар 2017.)

  24 Информатор о раду градске општине Гроцка (јануар 2017.)

  25 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 4/2016)

  26 Информатор о раду градске општине Гроцка (јануар 2017.)

  27 Интернет презентација градске општине Гроцка: http://www.grocka.rs/lokalna-samouprava/mesne-zajednice/

  28 Интернет презентација градске општине Гроцка: http://www.grocka.rs/lokalna-samouprava/opstinska-javna-preduzeca/

  29 СГКО http://www.skgo.org/municipalities/102/privreda и Просторни план за део градске општина Гроцка, Службени лист града Београда, бр. 54/2012

  30 Попис 2011. godine, РЗС

  31 Републички завод за статистику, 2015, Истраживања о регистрованој запослености засновано на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР)

  32 Општине и региони у Републици Србији, 2016., Републички завод за статистику.

  33 Локални акциони план запошљавања за 2017. годину, Скупштина градске општина Гроцка, 2017

  34 РЗС

  35 Извор података за просечну вредност евра током године: Народна банка Србије

  36 Запослени и зараде у Београду 2016. Годишњи пресек. Секретеријат за управу – сектор за статистику, град Београд.

  37 Ibid.

  38 Ibid.

  39 Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Републички завод за статистику.

  40 Извор: Стална конференција градова и општина – СКГО http://www.skgo.org/municipalities/102/privreda

  41 Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Републички завод за статистику.

  42 Оптине и региони у РС, 2016., РЗС

  43 Ibid.

  44 Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији. Републички завод за статистику.

  45 Ibid.

  46 Ibid.

  47 Ibid.

  48 Ibid.

  49 Ibid.

  50 Ibid.

  51 Ibid.

  52 Ibid.

  53 Ibid.

  54 Интернет презентација: www.gsp.co.rs

  55 Интернет презентација: www.busevi.com

  56 Просторни план за део градске општина Гроцка, Службени лист града Београда, бр., ISSN 0350-4727

  57 Интернет презентација: www.apr.gov.rs

  58 Интернет презентација: www.grocka.svz.rs

  59 Интернет презентација: www.grocka.rs

  60 Интернет презентација: www.dzgrocka.co.rs

  61 Ibid.

  62 Општине и региони у РС, 2016., ISSN 2217-7981

  63 Ibid.

  64 Ibid.

  65 Интернет презентација: http://www.mgb.org.rs/itemlist/tag/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=347
  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године