• СТРУКА ( назив)
 • Опис (предмета) : Модул (наслов)
 • Датум: Шифра
 • Специјални захтјеви / Предуслови
 • Резултати учења Смјернице за наставнике

 • Скачать 30.93 Kb.


  Дата04.12.2017
  Размер30.93 Kb.

  Скачать 30.93 Kb.

  Струка (назив): Хемија, неметали и графичарство Занимање (назив)
  СТРУКА (назив):

  Хемија, неметали и графичарство

  Занимање (назив):

  Пиротехничар

  Предмет (назив):

  Технологија занимања

  Опис (предмета):
  Модул (наслов):

  Барути II

  Датум:  Шифра:  Редни број:

  3

  Сврха :

  Стицање знања о савременој производњи и преради експлозивних материјала.

  Специјални захтјеви / Предуслови:

  Усвојена знања из опште и неорганске хемије, органске хемије , аналитичке хемије и мапина и операција.

  Циљеви:

  -упознавање основних сировина за производњу барута,

  -упознавање поступака за производњу и прераду барута,

  -стицање знања о својствима барута,

  -оспособљавање ученика да тумаче и доносе закључке о понашању и примјени барута,

  -оспособљавање ученика за самосталан рад и рад у групи,

  -повезивање теоријског знања са праксом,

  -стицање знања о мјерама безбједности при раду и мјерама заштите здравља и животне средине,

  -стицање навика о поштовању стандарда за баруте.  Јединице:

  1.Композитни барути

  2.Црни барут

  3.Састав пиротехничких смјеша


  Резултати учења

  Смјернице за наставнике

  1.Композитни барути

  Ученик ће бити способан да:

  -објасни састав композитних барута;

  -наведе својства композитних барута;

  -објасни начин добијања и примјену композитних барута.

  2.Црни барут

  Ученик ће бити способан да:

  -објасни састав црног барута;

  -наведе својства црног барута;

  -објасни начин добијања и примјену црног барута.

  3.Састав пиротехничких смјеша

  Ученик ће бити способан да:

  -дефинише пиротехничке смјеше;

  -наведе подјелу пиротехничких смјеша;

  -наведе и објасни компоненте које улазе у састав пиротехничких смјеша;

  -објасни сагоријевање пиротехничких смјеша;

  -објасни карактеристике оксиданаса, горива и везива у пиротехничким смјешама.  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства и сировине за добијање композитних барута.

  -Објаснити начин добијања и својства композитних барута.

  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства и сировине за добијање црног барута.

  -Објаснити начин добијања и својства црног барута.

  -Објаснити компоненте које улазе у састав пиротехничких смјеша.

  -Објаснити сагоријевање пиротехничких смјеша.

  -Објаснити особине оксиданаса, горива и везива у пиротехничким смјешама.


  Интеграција:

  Машине и операције и физичка хемија.

  Извори:

  -одобрени уџбеници

  -стручна литература

  -шеме, графофолије, видео-записи и слично

  -комјутерске анимације  Оцјењивање  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Струка (назив): Хемија, неметали и графичарство Занимање (назив)

  Скачать 30.93 Kb.