• СТРУКА ( назив)
 • Опис (предмета) : Модул (наслов)
 • Датум: Шифра
 • Специјални захтјеви / Предуслови
 • Резултати учења Смјернице за наставнике

 • Скачать 35.03 Kb.


  Дата04.12.2017
  Размер35.03 Kb.

  Скачать 35.03 Kb.

  Струка (назив): Хемија, неметали и графичарство Занимање (назив)
  СТРУКА (назив):

  Хемија, неметали и графичарство

  Занимање (назив):

  Пиротехничар

  Предмет (назив):

  Технологија занимања

  Опис (предмета):
  Модул (наслов):

  Барути I

  Датум:  Шифра:  Редни број:

  2

  Сврха :

  Стицање знања о савременој производњи и преради експлозивних материјала.

  Специјални захтјеви / Предуслови:

  Усвојена знања из опште и неорганске хемије, органске хемије , аналитичке хемије и мапина и операција.

  Циљеви:

  -упознавање основних сировина за производњу барута,

  -упознавање поступака за производњу и прераду барута,

  -стицање знања о својствима барута,

  -оспособљавање ученика да тумаче и доносе закључке о понашању и примјени барута,

  -оспособљавање ученика за самосталан рад и рад у групи,

  -повезивање теоријског знања са праксом,

  -стицање знања о мјерама безбједности при раду и мјерама заштите здравља и животне средине,

  -стицање навика о поштовању стандарда за баруте.  Јединице:

  1.Хомогене смјесе војних експлозива

  2.Једнобазни барути

  3.Двобазни барути

  4.Тробазни барути  Резултати учења

  Смјернице за наставнике

  1.Хомогене смјесе војних експлозива

  Ученик ће бити способан да:

  -наведе својства хомогених смјеса војних експлозива;

  -објасни добијање појединих врста хомогених смјеса;

  -објасни примјену појединих врста хомогених смјеса војних експлозива.

  2.Једнобазни барути

  Ученик ће бити способан да:

  -наведе подјелу барута;

  -дефинише основна својства барута;

  -наведе сировине за производњу барута;

  -објасни састав и својства једнобазнох барута;

  -објасни начин добијања и примјену једнобазних барута.


  3.Двобазни барути

  Ученик ће бити способан да:

  -објасни састав двобазних барута;

  -наведе својства двобазних барута;

  -објасни начин добијања и примјену двобазних барута.

  4.Тробазни барути

  Ученик ће бити способан да:

  -објасни састав тробазних барута;

  -наведе својства тробазних барута;

  -објасни начин добијања и примјену тробазних барута.


  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства, начине добијања и примјену појединих врста хомогених смјеса војних експлозива.


  -Објаснити разлику између својстава експлозива и барута.

  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства и сировине за добијање барута.

  -Објаснити начин добијања и својства једнобазних барута.


  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства и сировине за добијање двобазних барута.

  -Објаснити начин добијања и својства двобазних барута.

  -Припремити технолошке шеме и шеме уређаја.

  -Објаснити својства и сировине за добијање тробазних барута.

  -Објаснити начин добијања и својства тробазних барута.


  Интеграција:

  Машине и операције и физичка хемија.

  Извори:

  -одобрени уџбеници

  -стручна литература

  -шеме, графофолије, видео-записи и слично

  -комјутерске анимације  Оцјењивање  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Струка (назив): Хемија, неметали и графичарство Занимање (назив)

  Скачать 35.03 Kb.