• Характеристика на съвременните шевни предприятия
 • Технологично описание на производствения процес • страница2/3
  Дата18.11.2018
  Размер0.93 Mb.

  Създаване на моден бутик


  1   2   3


  Изготвили:

  Проверил:

  Фирма “Dress&Go”ще бъде регистрирана като едноличен търговец. Основната дейност на фирмата е свързана с производство на официални рокли и дамска конфекция и шиене по поръчка.


  Характеристика на съвременните шевни предприятия
  Шевната промишленост е важен отрасъл на леката промишленост. Тя има голямо значение за развитието на страната . През последните години в беше извършена сериозна работа по механизацията на производствените процеси. Машинният парк е увеличен и подновен. Съществуват машини, които извършват едновременно няколко операции. Успешно се решават въпросите с комплексната механизация, която води до намаляване на ръчния труд и механизиране на спомагателните операции. Постигнати са успехи в намирането и внедряването на по-съвършени методи за съединяване на детайлите с лепило. Те ще позволят да се осъществи по възлова изработка и монтиране (сглобяване) на детайлите.

  Операциите по влажно топлинната обработка на шевните изделия се извършват на преси и паро въздушни манекени, които заменят ръчните ютии.  Технологично описание на производствения процес
  Общо описание на производствения процес:


  1. Рисунка на модела.

  2. Скрояване.

  3. Изработване на модела(ушиване)- изработка на дамски панталон, рокля, дамско сако.

  4. Реализация на пазара.


  Технологично последователност за изработване на дамско сако :


  1. Скрояване :

   1. скрояване,комплектуване, номериране

   2. подлепване- предни части, горна и долна яка, вратно парче, капаци, филетки, капаче горно джобче, мостри, фианки, гръб, ръкави.

   3. Подготовка на работата.

  2. Изработване на капаче – горно джобче (КГД) :

   1. Очертаване на КГД

   2. Ушиване вътрешен шев на КГД

   3. Изрязване резервата на шева, обръщане и изглаждане на КГД

  3. Капаци за странични джобове (КСД) :

   1. очертаване и ушиване вътрешни шевове на КСД

   2. обръщане на КСД

   3. Ушиване лицеви шевове на капаци

   4. изглаждане на КСД

  4. Филетки за странични джобове (ФСД) : пречупване на ФСД

  5. Предни части (ПЧ) :

   1. Отбелязване мястото на свивките

   2. Ушиване на свивки, пришиване фианка и укрепваща ивица по ръкавна извивка и рамо

   3. Разглаждане шевове по ПЧ

   4. Отбелязване мястото на странични джобове, горно джобче, ревер и подгъв на ПЧ

   5. Изработване на горно джобче

   6. Изработване странични джобове – прорязани с капак

   7. Изглаждане на ПЧ

  6. Гръб (Г) :

   1. Ушиване среден шев на Г

   2. Разглаждане среден шев на Г

   3. Пришиване ласе по ръкавната извивка на Г

  7. Ръкави (Р) :

   1. Ушиване вътрешен шев на Р

   2. Разглаждане на вътрешния шев, пречупване подгъва на Р

   3. Ушиване лакътен шев на шлиц на Р

   4. Разглаждане на лакътния шев, пречупване на шлица, обръщане на Р, изглаждане

  8. Вратно парче (ВП) и мостри (М) :

   1. Съединяване на ВП с М

   2. Разглаждане шев М и ВП

  9. Яка (Я) :

  9.1. Съединяване двете части на долна Я

  9.2. Разглаждане шев на долна Я

  9.3. Регулиране на долна Я

  9.4. Пришиване ласе по долен край на долна Я

  9.5. Отбелязване мястото на вътрешния шев на Я

  9.6. Ушиване вътрешен шев на Я

  9.7. Изрязване резервата на шева, обръщане и изглаждане на Я

  10. Монтаж на лице

  10.1. Ушиване раменни и странични шевове

  10.2. Разглаждане раменни и странични шевове, пречупване подгъв, изглаждане джобове

  10.3. Регулиране ръкавната извивка, прикачване на Р

  10.4. Изпичане шева по ръкавната извивка

  10.5. Пришиване фитил по ръкавната извивка и раменна вата

  10.6. Пришиване на М и ВП към ПЧ

  10.7. Пришиване горна и долна Я към резервите, ПЧ, Г и ВП

  10.7. Разглаждане шева на Я, казурния шев и шева по бортовата линия

  10.7. Обръщане и ушиване на лицев шев околовръст

  11. Хастар (Х) :

  11.1. Съединяване частите на Х и изглаждане на Х

  12. Монтаж на лице и хастар :

  12.1. Пришиване на Х околовръст, подгъв ръкави, затягане Я, ръкавна извивка, при подгъва и шевовете на фианката, при подгъва на ръкавите при лакътния и вътрешния шев

  12.2. Обръщане сакото налице през отвора на Р, затваряне отвора на Р

  12.3. Почистване от креда,конци и окачествяване.

  13. Довършване :

  13.1. Маркиране на мястото на илици по ПЧ- двуредно закопчаване

  13.2. Изплитане на илици по ПЧ- двуредно закопчаване

  13.3. Окончателно изглаждане на лицето, хастара

  13.4. Маркиране и пришиване на копчетата на ПЧ – двуредно закопчаване и Р.


  Технологично последователност за изработване на дамски панталон :


  1. Скрояване :

   1. Накатяване, скрояване, комплектуване, номериране

   2. Подготовка за работа

  2. Торби за странични джобове (СД) :

   1. Зачистване на насрещните мостри

   2. Пришиване на насрещна мостра към торба СД

   3. Затваряне на торбите на страничните джобове

  3. Шлиц (Ш) :

   1. Пришиване на цип към лява част на шлиц

   2. Обточване на лява част на шлиц

   3. Зачистване на дясна част на шлиц

   4. Пришиване на хастар към дясна част на шлиц

   5. Обръщане и пречупване на хастар на дясна част на шлиц

  4. Предни части (ПЧ) :

   1. Почистване на предни части

   2. Пришиване на торба СД към ПЧ

   3. Пришиване на филетка към ПЧ, затягане на джоба

   4. Пришиване на шлиц към лява и дясна ПЧ

  5. Торба и филетка задни джобове (ЗД) :

   1. Пришиване на насрещна мостра към торба ЗД

   2. Зачистване на филетка за ЗД

  6. Задни части (ЗЧ) :

   1. Зачистване на ЗЧ

   2. Ушиване на свивки

   3. Пришиване на торба и филетка към ЗЧ

   4. Изработване на отвора на джоба

   5. Обточване на торбата на ЗД

  7. Гайки (Г) : ушиване и нарязване на гайки

  8. Колан (К) :

   1. Изработване удължение на колана

   2. Пришиване на корласе към колана

   3. Пришиване на удължението към корласето

  9. Монтаж :

   1. Ушиване на странични и вътрешни шевове

   2. Разглаждане на странични и вътрешни шевове

   3. Пришиване на колан и гайки на панталона

   4. Обръщане на удължението и поставяне на копче- кука

   5. Ушиване на лицев шев по колана и лявата част на Ш

   6. Обточване на седалищен шев

   7. Поставяне на ограничител на ципа

   8. Ушиване на седалищен шев на панталона

   9. Затягане на шлиц, заден и странични джобове и гайки

  9.10 Затягане на резервата на колана и хастара на шлица

  9.11. Поставяне на метално копче

  9.12. Подшиване на подгъва на крачолите.
  Технологична последователност за изработване на рокля по модел :
  1.Скрояване :

  1.1. Натакаване,скрояване, комплектуване, номериране

  1.2.Подготовка на работата

  2. Корсаж – предни части (ПЧ) :

  2.1. Ушиване на свивки на ПЧ на корсажа

  2.2. Зачупване на резервата на шева на свивките

  2.3. Ушиване на таьорни шевове на ПЧ на корсажа

  2.4. Ушиване на лицев шев по таьорен шев на ПЧ на корсажа

  2.5. Подгъване края на ПЧ на корасажа

  2.6. Пречупване на ПЧ по бортовата линия

  3. Корсаж – гръб (Г) :

  3.1. Ушиване на вътрешен шев на колан

  3.2. Обръщане и изглаждане на колана

  3.3. Ушиване на лицев шев по края на колана

  3.4. Ушиване на таьорни шевове на Г на корсажа

  3.5. Ушиване на лицев шев по таьорните шевове на Г на корсажа

  4. Корсаж – монтаж :

  4.1. Ушиване на раменни шевове

  4.2. Почистване на резервата на раменния шев

  4.3. Зачупване на резервата на раменния шев

  4.4.Прикачване на ръкави

  4.5. Изработване на подгъв на ръкави

  4.6. Ушиване на вътрешен шев на ръкави и страничен шев

  4.7. Почистване на вътрешен шев на ръкави и страничен шев на корсажа

  4.8. Пришиване на веревна ивица по вратната извивка и оформяне на бортовата линия в горния край

  4.9. Обръщане и изглаждане на шева по вратната извивка

  5. Пола (ПЛ) :

  5.1. Затягане на двете фалти на ПЧ на ПЛ

  5.2. Пришиване на предна торба на джоба към ПЧ на полата

  5.3. Ушиване на лицев шев по отвора на джоба

  5.4. Затягане на двете фалти на Г и на ПЛ

  5.5. Пришиване на задна торба на джоба към Г на ПЛ

  5.6. Ушиване на страничен шев и затваряне на торбата на джоба

  5.7. Почистване на резервите на страничния шев и зачупване на резервите на страничния шев и шлица

  5.8. Подгъване и пришиване краищата на шлица

  5.9.Ушиване на среден шев на Г на ПЛ

  5.10. Почистване на резервите на средния шев на Г на ПЛ

  5.11. Зачупване на резервите на средния шев на Г на ПЛ

  6. Монтаж на роклята :

  6.1. Пришиване блуза към ПЛ

  6.2. Почистване резервата на шева на талията

  6.3. Ушиване на лицев шев по шева на талията

  6.4. Ушиване краен лицев шев побортовата линия и вратната извивка

  6.5. Изработване на подгъва и обръщане на роклята налице

  7. Довършване :

  7.1. Маркиране и изплитане на илици по ПЧ

  7.2. Окончателно изглаждане

  7.3. Маркиране и пришиване на копчета по ПЧ

  7.4. Окачествяване, закопчаване, поставяне етикет

  Това са двете колекции официални рокли, които изработих в средното си образование :


  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Създаване на моден бутик