Скачать 39.93 Kb.


Дата12.05.2017
Размер39.93 Kb.
ТипКодекс

Скачать 39.93 Kb.

Татарстан Республикасында янгынга каршы куркынычсызлык турында


2008 ел, 22 апрель 265

Татарстан Республикасында янгынга каршы куркынычсызлык турында

Корылык чорында янгыннар саны артуга бәйле рәвештә, янгын куркынычсызлыгын көчәйтү максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. 2008 елның 22 апреленнән 2008 елның 15 маена кадәр Татарстан Республикасы территориясендә янгыннарга каршы махсус режим кертергә.

2. Россия Федерациясе Урман кодексының 53 статьясы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен раслау турында” 2007 ел, 30 июнь, 417 нче карары нигезендә 2008 елның 22 апреленнән аерым күрсәтмә булганга кадәр гражданнарга урманнарга бару һәм аларга транспорт чаралары керүне тыярга.

3. Татарстан Республикасыныћ Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына:

Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы биләмәләрендә камылларны ягуга юл куймау чараларын күрергә;

авыл хуҗалыгы предприятиеләре территорияләрен чүп-чардан һәм тамырында корыган агачлардан чистартуны оештырырга;

авыл хуҗалыгы предприятиеләренең ирекле янгын сүндерү формированиеләре тарафыннан күчмә янгын сүндерү техникасы белән тәүлек буе кизү торуны тәэмин итәргә;

буалар буу, ясалма сулыкларга транспорт керү юлларын ясау, суүтем манараларны янгын сүндерү техникасы өчен су алу җайланмалары белән җиһазлау һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын ремонтлау чараларын күрергә.

4. Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгына:

урман массивлары буенда минераллаштырылган полосалар булдыру эшен оештырырга;

янгын сүндерү-химия станцияләренең янгынга каршы көрәшкә әзерлеген һәм аларны матди-техник чаралар белән тәэмин итәргә;

авиация бүлекчәләре белән урман массивларын патрульләү турында килешүләр төзергә.

5. Татарстан Республикасыныћ Гражданнар оборонасы эшлђре џђм гадђттђн тыш хђллђр министрлыгына янгын сүндерү буенча терәк пунктларның куелган мәсьәләләрне хәл итүгә әзерлеген, шулай ук аларның нормалар таләпләре нигезендә янгын сүндерү-техник кораллар һәм янгын сүндерү матдәләре һәм ягулык-майлау материаллары белән мөмкин кадәр яхшырак комплектланган булуын тәэмин итәргә.

6. Янгыннардан саклау буенча җирле гарнизоннар башлыкларына:

килеп чыга торган хәлләрне исәпкә алып, гарнизоннар чикләрендә, кирәк булуга карап, бүлекчәләрнең көчләре һәм чаралары дислокациясен үзгәртүне (шул исәптән объектларны саклау буенча) тәэмин итәргә;

янгыннар белән хәл катлауланган очракта, янгынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре шәхси составын өч сменалы эш режимына күчерү мөмкинлеген һәм структур бүлекчәләр җитәкчеләренең тәүлек буе кизү торуын оештыруны күздә тотарга, резервтагы янгын сүндерү техникасын хәрби расчетка кую чараларын күрергә;

үләннәр, түшәмә кабынып киткән очракта ялкынны сүндерү өчен төп янгын сүндерү автомобильләрен (хәрби расчеттагы һәм резервтагы) көрәкләр (шапылдавыклар) белән комплектлап бетерергә.

7. Түбәндәгеләрне тәкъдим итәргә:

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар салган зыяннарны бетерү министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенә:

муниципаль берәмлекләрдә, халык күпләп була торган объектларда һәм торак фондта янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлешен тикшерүдә тоту чараларын үткәрүне;

янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкка мәгълүмат бирү өлешендә гражданнар җыеннарын үткәрүдә катнашуны;

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре башлыкларына:

муниципаль берәмлекләр, объектлар җитәкчеләренә һәм гражданнарга торак пунктлар, предприятиеләр һәм өй янындагы шәхси участоклар территорияләрендә чүп-чар һәм үләннәр ягуны тыюны;

торак пунктларны һәм икътисад объектларын ландшафтлы янгыннардан саклау буенча минераллаштырылган полосалар булдыру, территорияне чүп-чардан һәм корыган агачлардан чистарту эшен оештыруны;

ирекле һәм муниципаль янгыннардан саклау хезмәтләре әгъзаларының янгын сүндерү техникасы белән тәүлек буе кизү торуын оештыру чаралары комплексын гамәлгә ашыруны;

оешмалар һәм предприятиеләрнең су сибү һәм җайлаштырылган башка техникасын янгыннар сүндерүгә җәлеп итүне оештыруны;

торак пунктларны һәм объектларны янгыннарга каршы су белән тәэмин итү буенча өстәмә чаралар күрүне;

торак пунктларда, дача-төзелеш кооперативларында һәм бакчачылык җәмгыятьләрендә төнлә патрульләр оештыруны;

янгын чыккан очракта халыкка хәбәр итү өчен авыл торак пунктлары территориясендә тавыш сигнализациясе чараларын куюны;

дәүләт янгын күзәтчелегенең вазыйфаи затлары, җирлекләр, торак-коммуналь оешмалар вәкилләре белән берлектә, янгыннар белән хәл кискен торган барлык микрорайоннарда һәм торак пунктларда, аңлату эшләрен үткәреп, торак йортларда тикшерүләр оештыруны, тикшерү нәтиҗәләре буенча гражданнар җыеннарында фикер алышуны;

массакүләм мәгълүмат чараларында гражданнарны тиешле мәгълүмат белән тәэмин итүне оештыруны;

дәүләт янгын күзәтчелеге органнары белән берлектә, эшчеләр коллективларында һәм уку йортларында, янгын чыгу очракларының күбесенә хас булган тәгаен мисаллар китереп, янгын чыгуга бәйле хәлләр турында сөйләүне һәм аларны профилактикалау буенча аңлату эшләре үткәрүне оештыруны.

8. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасыныћ Гражданнар оборонасы эшлђре џђм гадђттђн тыш хђллђр министрлыгына йөкләргә.


Татарстан Республикасы

Премьер-министры Р.Н.Мићнеханов

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Татарстан Республикасында янгынга каршы куркынычсызлык турында

Скачать 39.93 Kb.