• ДИРЕКТОР на ДИПКУ

 • Скачать 19.81 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер19.81 Kb.

  Скачать 19.81 Kb.

  Тема: Формиране на умения за действие при бедствия и аварийни ситуации  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

  ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ


  Оферта
  За курс на тема: “Формиране на умения за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации”
  Курсът е предназначен за директори и учители от всички образователни степени. Съдържанието е съобразено със съответната училищна степен на обучаемите.

  Основната цел на курса е да предостави на учителите от системата на предучилищното и училищното образование комплекс от интерактивни техники за теоретично и практическо обучение на децата и учениците за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

  Конкретни цели на курса са:

  • Да подготви учителите да планират, организират и провеждат съвременно обучение за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации, в условията на интерактивна образователна среда.

  • Да улесни класните ръководители в прилагането на съвременни форми и начини за обучение на учениците, чрез които да се придобият необходимите знания, умения и компетенции за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

  • Да покаже възможни алтернативни решения за превръщане на обучението от еднопосочно действие (от учителя към ученика) към пълноценно взаимодействие (интерактивно, предполагащо про-активност на учениците в процеса на обучение).

  Курсът е с продължителност 16 учебни часа. За по-висока ефективност на занятията е подходящо участниците да бъдат диференцирани по образователни степени.

  Оптимален брой участници в група: 20 души.

  Цена на курса: 50 лева на човек

  Таксата се внася по банков път до 7 дни преди започване на курса. За издаване на фактури е необходимо по електронна поща (dipku_sz@abv.bg) да бъдат изпратени съответните данни. Курсистите получават удостоверение за завършен курс.
  Данни за банковата сметка:

  ТУ ДИПКУ, гр. Стара Загора, ул. " Армейска " № 9,

  БУЛБАНК АД Ст. Загора IBAN: BG69 UNCR 76303100 1177 37

  BIC на Булбанк : UNCRBGSF  Забележка:

  При индивидуално превеждане на таксата по банков път в платежното нареждане да се впишат трите имена, ЕГН и „Такса за курс No (уточнява се допълнително).

  При групово превеждане на таксата в платежното нареждане да се впишат данните на училището и „Такси за........учители за курс No (уточнява се допълнително след заявка)
  За контакти:

  042/617453 г-жа Марияна Георгиева  ДОЦ. Д-Р ГАЛЯ КОЖУХАРОВА

  ДИРЕКТОР на ДИПКУ

  при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Тема: Формиране на умения за действие при бедствия и аварийни ситуации

  Скачать 19.81 Kb.