страница1/12
Дата09.12.2018
Размер2.06 Mb.

Тимчасовий порядок використання повітряного простору україни I. Загальні положення


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ


I. Загальні положення


  1. Тимчасовий порядок використання повітряного простору України (далі – Тимчасовий порядок) встановлює тимчасові вимоги щодо організації та порядку використання повітряного простору України міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами – користувачами повітряного простору.

Організація та порядок використання повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, здійснюється відповідно до норм міжнародного права з урахуванням вимог цього Тимчасового порядку.

  1. Дія цього Тимчасового порядку поширюється на юридичних і фізичних осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, діяльність яких пов’язана з організацією використання повітряного простору та використанням повітряного простору України, до моменту набрання чинності відповідними Авіаційними правилами України.
  1. Порушення вимог цього Тимчасового порядку тягне за собою відповідальність, що встановлена чинним законодавством України.
  1. Цей Тимчасовий порядок розроблено згідно з вимогами Повітряного кодексу України, Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954 (далі – Положення про ВПП), стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, з урахуванням законодавства Європейського Союзу, документів Європейської організації з безпеки аеронавігації.
  1. У цьому Тимчасовому порядку використовуються такі скорочення:
AFIS

-

польотно – інформаційне обслуговування на аеродромі (aerodrome flight information service);

AFIZ

-

аеродромна зона польотної інформації (aerodrome flight information zone);

AIP

-

збірник аеронавігаційної інформації (aeronautical; information publication);

AUP

-

повідомлення щодо плану використання повітряного простору за форматом ЄВРОКОНТРОЛЮ (Airspace Use Plan);

ATСA

-

район управління повітряним рухом відомчим органом УПР (air traffic control area);

ATСZ

-

зона управління повітряним рухом відомчим органом УПР (air traffic control zone);

CBA

-

зона, що перетинає державний кордон (cross-border area);

CDR

-

умовний маршрут ОПР (conditional route);

CTA

-

диспетчерський район (control area);

CTR

-

диспетчерська зона (control zone);

DCT

-

позначення щодо спрямування польоту повітряного судна маршрутом поза опублікованої мережі маршрутів ОПР (direct);

DME

-

далекомірне обладнання (distance measuring equipment);

Doc

-

документ ІСАО;

ЕСАС

-

Європейська конференція цивільної авіації (European Civil Aviation Conference);

EAUP

-

план використання повітряного простору загальноєвропейського регіону, що публікується ЄВРОКОНТРОЛЕМ (European Airspace Use Plan);

EUUP

-

оновлений план використання повітряного простору загальноєвропейського регіону, що публікується ЄВРОКОНТРОЛЕМ (European Updated Airspace Use Plan);

ERNIP

-

план удосконалення Європейської мережі маршрутів (European Route Network Improvement Plan);

FBZ

-

буферна зона для планування польотів повітряних суден (Flight Planning Buffer Zone);

FIR

-

район польотної інформації (flight information region);

FIZ

-

зона польотної інформації (flight information zone);

FRA

-

повітряний простір вільних маршрутів (free route airspace);

GAT

-

загальний повітряний рух (general air traffic);

GNSS

-

глобальна навігаційна супутникова система (Global Navigation Satellite System);

IСAO

-

Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization);

NOTAM

-

повідомлення для пілотів (notice to airmen);

NM

-

Менеджер мережі (Network manager);

OAT

-

операційний повітряний рух (operational air traffic);

RCA

-

повітряний простір спрощеної координації (reduced co-ordination airspace);

RNAV

-

зональна навігація (area navigation);

RNP

-

потрібні навігаційні характеристики або вимоги до навігаційних характеристик (required navigation performance);

SSR

-

вторинний оглядовий радіолокатор (secondary surveillance radar);

TMA

-

термінальний диспетчерський район (terminal area);

TRA

-

тимчасово зарезервована зона (temporary reserved area);

TSA

-

тимчасово відокремлена зона (temporary segregated area);

UIR

-

верхній район польотної інформації (upper flight information region);

UTA

-

верхній диспетчерський район (upper control area);

UTC

-

всесвітньо скоординований час (coordinated universal time);

UUP

-

повідомлення щодо оновленого плану використання повітряного простору за форматом ЄВРОКОНТРОЛЮ (Updated Airspace Use Plan);

VLOS

-

пряма видимість (Visual line of sight);

VOR

-

всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону дуже високої частоти (very high frequency omnidirectional radio range);

ВПП

Державіаслужба-

-


використання повітряного простору;

Державна авіаційна служба України;ДППС

-

дистанційно пілотоване повітряне судно;

ЄВРОКОНТРОЛЬ

-

Європейська організація з безпеки аеронавігації;

ЄС

-

Європейський Союз;

ЗС України

-

Збройні Сили України;

ЗПМ

-

злітно-посадковий майданчик;

КТА

-

контрольна точка аеродрому;

НБРЦА

-

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами;

ОПР

-

обслуговування повітряного руху;

ОрПР

-

організація повітряного простору;

ОЦВС

-

об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України;

ПВП

-

правила візуальних польотів;

ППО

-

протиповітряна оборона;

ППП

-

правила польотів за приладами;

ПС

-

повітряне судно;

Украерорух

-

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України;

Украероцентр

-

Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху.
  1. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях:

аеродромна зона польотної інформації (AFIZ) – частина повітряного простору, в межах якої надаються польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування ПС, які прибувають або вилітають з аеродромів AFIS;

аеродромний рух – увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а також польоти всіх повітряних суден, які входять в аеродромне коло польотів, виходять з нього або перебувають у його межах;

буфер – частина повітряного простору навколо зон обмеження польотів, небезпечних зон, заборонених зон та зон тимчасово зарезервованого повітряного простору, яка призначена для забезпечення вимог щодо безпеки у разі одночасного провадження діяльності з ВПП у зазначених зонах та поза їх межами;

буферна зона для планування польотів (FBZ) – частина повітряного простору навколо зон обмеження польотів, небезпечних зон, заборонених зон та зон тимчасово зарезервованого повітряного простору, яка призначена для забезпечення подання діючого плану польоту за ППП, коли зазначені зони активовані або заплановані до активації;

верхній район польотної інформації (UIR) – район польотної інформації, що охоплює тільки верхній повітряний простір;

відомчий орган управління повітряним рухом – орган, на який покладено здійснення управління повітряним рухом у спеціально встановлених зонах (районах) та за спеціально встановленими маршрутами;

використання повітряного простору (ВПП)  провадження діяльності, пов’язаної з польотами ПС, з переміщенням (перебуванням) матеріальних об’єктів у повітряному просторі, а також з вибуховими роботами, пусками ракет, усіма видами стрільб, у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси в атмосфері, що становлять загрозу безпеці польотів ПС та інших літальних апаратів;

візуальний політ в межах прямої видимості (VLOS) – політ, протягом якого зовнішній пілот підтримує безпосередній візуальний контакт з ДППС без використання приладів;

гнучке ВПП – забезпечення найбільш ефективного ВПП відповідно до актуальних потреб його користувачів без постійних відокремлень повітряного простору, якщо це можливо;

дистанційно пілотоване ПС – безпілотне ПС, яке керується з пункту дистанційного пілотування;

диспетчерська зона - контрольований повітряний простір, що простягається вгору від земної поверхні до встановленої верхньої межі;

диспетчерський район - контрольований повітряний простір, що простягається вгору від межі, установленої над земною поверхнею, до встановленої верхньої межі;

дозвіл на ВПП - надання користувачам повітряного простору прав на використання визначеної частини (об’єму) повітряного простору України для провадження діяльності, пов’язаної з використанням повітряного простору, у порядку, що визначається органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України;

заборона ВПП  обов’язкове для виконання рішення уповноваженого органу про заборону певним (окремим) користувачам провадити у визначеному районі діяльність, пов’язану з ВПП України;

заборонена зона — частина повітряного простору встановлених розмірів над територією або територіальними водами України, у межах якої польоти ПС заборонені;

загальний повітряний рух – польоти ПС, що виконуються відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів та рекомендованої практики ІСАО;

заявка на ВПП - заявка, що подається користувачем повітряного простору відповідному органові об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху для отримання дозволу на використання повітряного простору у формі, що визначається Державіаслужбою разом з Міноборони;

збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що містять довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе значення для аеронавігації;

зона аеродромного руху − повітряний простір визначених розмірів навколо аеродрому, який встановлений для захисту аеродромного руху;

зона з особливим режимом ВПП – частина повітряного простору, що межує із забороненою зоною, та/або повітряний простір над смугою земної поверхні завширшки 25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних озер та інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над смугою завширшки 22,2 кілометра (12 морських миль), яка проходить по береговій лінії Чорного та Азовського морів углиб цих морів;

зона обмеження польотів – частина повітряного простору встановлених розмірів над територією або територіальними водами України, в межах якої польоти повітряних суден обмежуються відповідно до визначених умов;

зона управління повітряним рухом (ATCZ) – повітряний простір, що простягається вгору від земної поверхні до встановленої верхньої межі, де управління ПС здійснюється відповідним відомчим органом УПР;

зона, що перетинає державний кордон – обмежений або тимчасово зарезервований повітряний простір, установлений над державними кордонами для специфічних операційних потреб;

концепція гнучкого ВПП – концептуальні засади, що ґрунтуються на фундаментальному принципі, який визначає, що повітряний простір не може розглядатися тільки як цивільний або тільки як військовий, а розглядається як єдине ціле, і під час використання якого потреби всіх користувачів повинні враховуватися якомога повніше;

контрольований повітряний простір ОПР – частина повітряного простору, у межах якої забезпечується диспетчерське ОПР відповідно до класифікації повітряного простору ОПР;

координація ВПП – розроблення та погодження органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху умов та порядку використання повітряного простору з органами обслуговування повітряного руху, відомчими органами управління повітряним рухом, заінтересованими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та користувачами повітряного простору для забезпечення ефективності та безпеки використання повітряного простору;

кризові ситуації – непередбачувані ситуації або ситуації з коротким терміном попередження поза рамок стабільного повсякденного функціонування системи організації повітряного руху (землетруси, урагани, конфлікти, тощо);

маршрут ОПР – визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення ОПР. Зазначене поняття використовується для повітряної траси, консультаційного маршруту, контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо. Зазначені маршрути утворюють мережу маршрутів ОПР;

координаційна комісія з питань організації ВПП – міжвідомчий повноважний дорадчий цивільно-військовий орган України, на який покладаються завдання стосовно підготовки пропозицій стратегічного рівня щодо організації ВПП України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладено на Україну;

навігаційна інфраструктура – наявність супутникових або наземних навігаційних засобів для забезпечення виконання вимог навігаційної специфікації;

навігаційна специфікація (navigation specification) – сукупність вимог до обладнання ПС, кваліфікації льотного екіпажу, що необхідні для забезпечення польоту за принципами навігації, заснованої на характеристиках в межах визначеного повітряного простору.

Існують два види навігаційних специфікацій:

специфікація навігаційних характеристик, що вимагаються (required navigation performance) – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNP;

специфікація зональної навігації (area navigation specification) – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та не містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNAV.

Термін RNP використовується тільки в контексті навігаційних специфікацій і не застосовується для визначення переліку навігаційних характеристик необхідних для виконання польотів в межах встановленого повітряного простору.

Наприклад, RNP4 відноситься до ПС та експлуатаційних вимог, уключаючи вимоги з витримування визначеного треку з точністю 4 NM у боковому відношенні при забезпеченні контролю за дотриманням та видачі попереджень у разі недотримання характеристик на борту ПС;

навігація, що заснована на характеристиках (performance-based navigation) – зональна навігація, заснована на вимогах до характеристик ПС, що виконують політ за маршрутом ОПР, процедуру заходження на посадку за приладами або політ у межах визначеного повітряного простору.

Вимоги до характеристик визначаються у навігаційних специфікаціях у вигляді точності, цілісності, безперервності, готовності та функціональності, необхідних для виконання польоту, що планується в контексті конкретної концепції повітряного простору;

небезпечна зона – частина повітряного простору визначеного розміру,
у межах якої може провадитися діяльність, що є небезпечною для польотів повітряних суден у визначені періоди;

обмеження ВПП  особливий порядок ВПП, що визначається комплексом заходів, спрямованих на убезпечення польотів та провадження іншої діяльності у повітряному просторі України;

операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються положення, установлені для загального повітряного руху і які виконуються відповідно до правил і процедур, визначених Державіаслужбою та Міноборони в межах їх повноважень, визначених законами;

організація ВПП  комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпечного, економічного та регулярного повітряного руху, а також будь-якої іншої діяльності, пов’язаної з ВПП;

організація повітряного простору – процес установлення структури повітряного простору;

орган управління використанням (менеджменту) повітряного простору Украероцентру – повноважний орган, відповідальний за цілодобовий менеджмент і розподіл на тимчасовій основі повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладено на Україну;

орган управлінням використанням (менеджменту) повітряного простору центру ОрПР – повноважний орган, відповідальний за цілодобовий менеджмент і розподіл на тимчасовій основі повітряного простору зони (району) відповідальності центру ОрПР у межах наданих повноважень;

орган ОПР — орган диспетчерського ОПР, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень щодо ОПР;

орган ОЦВС – оперативний орган, що входить до складу відповідного підрозділу ОЦВС, повноваження і діяльність якого пов’язані з плануванням і координацією діяльності з ВПП, забезпеченням дозвільного порядку ВПП, організацією повітряного руху, забезпеченням контролю за дотриманням порядку та правил ВПП та/або метеорологічним обслуговуванням на маршруті;

ОЦВС  організаційне та функціональне об’єднання, повноваження та діяльність якого пов’язані з організацією ВПП, організацією повітряного руху та його обслуговуванням у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладено на Україну;

план ВПП – узагальнений перелік даних щодо ВПП на визначений період часу;

повітряний простір вільних маршрутів – це визначений повітряний простір, у межах якого експлуатанти ПС можуть вільно планувати польоти між визначеною точкою входу та визначеною точкою виходу, з можливістю використання проміжних точок (опублікованих або неопублікованих), без посилання до мережі маршрутів ОПР, з урахуванням доступності повітряного простору. Польоти ПС у цьому повітряному просторі підлягають диспетчерському обслуговуванню;

повітряний простір ОПР – частина повітряного простору з літерним позначенням, у межах якого виконуються певні види польотів з установленням для цих польотів відповідних видів ОПР і правил польотів;

повітряний простір спрощеної координації – частина повітряного простору, у межах якої дозволяється виконання польотів загального повітряного руху поза маршрутами ОПР без необхідності здійснення органом ОПР координації виконання таких польотів з відомчими органами УПР та користувачами повітряного простору, діяльність яких може становити загрозу безпеці загального повітряного руху;

ПС – апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

ПС – порушник – ПС, що перетнуло державний кордон без відповідного дозволу компетентного органу або вчинило порушення порядку ВПП, визначене Положенням про ВПП;

район польотної інформації – частина повітряного простору, у межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування (сповіщення);

район управління повітряним рухом (ATCА) – повітряний простір, що простягається від межі, встановленої над земною поверхнею, до встановленої верхньої межі, де управління ПС здійснюється відповідним відомчим органом УПР;

регулювання ВПП – установлення державними уповноваженими органами порядку, правил і процедур організації та ВПП, а також визначення органами ОЦВС умов та порядку ВПП одночасно двома або більше користувачами;

резервування повітряного простору – установлення тимчасово зарезервованого повітряного простору для виключного або специфічного використання певними користувачами;

спеціально виділений маршрут ОПР для перетинання державного кордону – обмежена за висотою і шириною частина повітряного простору, призначена для перетинання державного кордону ПС;

спеціально встановлені зони та маршрути – постійні або тимчасові зони та маршрути польотів ПС, які встановлюються для забезпечення специфічних операційних потреб;

стандартна група ПС – група ПС, які виконують спільне завдання, у якій кожне ПС/кожен елемент цієї групи має перебувати в межах 1,852 км (1 морської милі) по горизонталі та 30 м (100 футів) по вертикалі від ведучого групи;

структура повітряного простору - складові повітряного простору, призначені для гарантування безпечної та ефективної експлуатації повітряних суден під час виконання польотів і провадження іншої діяльності з використання повітряного простору;

тимчасово відокремлена зона – визначений об’єм повітряного простору, що зазвичай перебуває під юрисдикцією одного авіаційного повноважного органу, тимчасово відокремлений за спільною угодою для виключного використання іншим авіаційним повноважним органом, через який не дозволяється транзит інших ПС;

тимчасово зарезервований повітряний простір – частина повітряного простору, в межах якого у визначений час може провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання польотів авіації або для ВПП в інших цілях;

тимчасово зарезервована зона – визначений об’єм повітряного простору, що зазвичай перебуває під юрисдикцією одного авіаційного повноважного органу, тимчасово зарезервований за спільною угодою для використання іншим авіаційним повноважним органом, тимчасово зарезервований для специфічного використання відповідним користувачем повітряного простору, через який може дозволятися транзит ПС за відповідним дозволом;

Украероцентр – головний оперативний підрозділ ОЦВС, повноваження та функціонування якого в межах компетенції пов’язані з безперервним цілодобовим виконанням завдань з організації ВПП та оперативного сповіщення міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, визначених нормативно-правовими актами та організаційно-розпорядчими документами, з питань організації ВПП, регулювання повітряного руху і функціонування підрозділів ОЦВС;

умови ВПП – обов'язкові вимоги щодо місця, часу та висоти під час провадження діяльності з ВПП, інформація про які надається користувачеві органами ОЦВС з метою забезпечення безпеки та ефективності ВПП;

умовний маршрут – маршрут ОПР або його частина, який може плануватися та використовуватися відповідно до спеціально визначених умов;

управління використанням (менеджмент) повітряного простору – діяльність із планування, основною метою якої є забезпечення максимального використання доступного повітряного простору шляхом його динамічного розподілу за часом та в окремих випадках відокремлення частини повітряного простору для різних категорій користувачів з метою задоволення їх короткострокових потреб;

центр ОрПР – оперативний орган ОЦВС, повноваження та діяльність якого пов’язані з ОПР, управлінням використання (менеджментом) повітряного простору, організацією потоків повітряного руху та метеорологічним обслуговуванням на маршруті в межах зони відповідальності;

цивільно-військова координація організації повітряного руху – координація діяльності цивільних та військових органів, уповноважених приймати рішення та узгоджувати дії стосовно організації використання повітряного простору.

Інші терміни, що використовуються у цьому Тимчасовому порядку, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про ВПП та інших нормативно-правових актах з ВПП у галузі цивільної або державної авіації України.


ІІ. Регулювання використання повітряного простору


  1. Згідно з цим Тимчасовим порядком регулюється:
 1. ВПП, що пов’язане з провадженням такої діяльності:

польоти цивільних і державних ПС;

переміщення (перебування) матеріальних об'єктів у повітряному просторі;

вибухові роботи;

застосування вибухових пристроїв військового призначення;

знешкодження боєприпасів, що не вибухнули, шляхом їх підриву;

пуски ракет, усі види стрільб, у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси в атмосфері, що становлять загрозу безпеці польотів ПС та інших літальних апаратів;

запуски (підйоми) метеорологічних радіозондів, куль-пілотів та аеростатів з визначених постійних пунктів запуску;
2) діяльність, що може спричинити загрозу безпеці польотів ПС та інших об'єктів:

електромагнітне випромінювання;

використання джерел інтенсивного світлового випромінювання (лазерів, прожекторів тощо);

викиди в атмосферне повітря забруднюючих та будь-яких інших речовин, що погіршують видимість;

інші види діяльності, які можуть створити загрозу безпеці польотів ПС та інших об'єктів у повітряному просторі.
2. Польоти аеростатів та ПС авіації загального призначення виконуються з дотриманням правил польотів у повітряному просторі України та цього Тимчасового порядку. Відповідальність за організацію таких польотів несуть користувачі повітряного простору (керівники авіапідприємств, організацій або власники ПС тощо), що планують або проваджують зазначену діяльність


 1. Польоти безпілотних ПС організовуються та здійснюються згідно з вимогами нормативно-правових актів України у галузі цивільної та державної авіації відповідно з дотриманням правил польотів у повітряному просторі України та цього Тимчасового порядку. Відповідальність за організацію таких польотів несуть користувачі повітряного простору (керівники авіапідприємств,

організацій або власники ПС тощо), що планують або проваджують зазначену діяльність.


 1. Польоти ДППС масою до 2 кг включно виконуються без подання заявок на ВПП, без отримання дозволів на ВПП, без інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України та органів ОЦВС, органів Державної прикордонної служби України, органів ОПР та відомчих органів УПР, за умови дотримання наступних вимог:
 1. польоти виконуються тільки вдень;
 1. польоти виконуються без перетину державного кордону;
 1. польоти виконуються поза межами встановлених заборон та обмежень ВПП, крім випадків, установлених Положенням про ВПП;
 1. польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів/вертодромів, або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги ЗПМ, крім випадків узгодження з експлуатантом ЗПМ;
 1. польоти виконуються не ближче 500 м від ПС, які знаходяться в повітрі;

6) польоти не виконуються над:

дорогами державного значення (міжнародні, національні, регіональні, територіальні)*;

центральними вулицями міст, селищ міського типу та сіл*;

залізними дорогами державного та регіонального значення*;

над та вздовж ліній електропередачі, продуктопроводів, крім випадків виконання польотів за узгодженням з власником об’єкту;*

(* – але дозволений їх перетин);

промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо, крім випадків виконання польотів за узгодженням з власником об’єкту;

місцями (районами) аварій та катастроф (крім задіяних в ліквідації їх наслідків та пошуково-рятувальних роботах);

установами виконання покарань та слідчими ізоляторами, крім випадків виконання польотів в інтересах адміністрацій зазначених установ та ізоляторів;

іншими важливими державними та потенційно небезпечними об’єктами, крім випадків виконання польотів за дозволом повноважних органів;

об’єктами, які визначені Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Управлінням державної охорони, іншими військовими формуваннями та правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона, крім випадків виконання польотів за дозволом зазначених вище органів;


7) польоти не виконуються у:

зонах поліцейських/антитерористичних/спеціальних операцій (крім задіяних в цих операціях);

зонах, визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона;
8) польоти виконуються в межах прямої видимості (VLOS), але не далі ніж 500 м від зовнішнього пілота;
9) максимальна висота польоту не вище 50 м над рівнем земної (водної) поверхні та тільки за умов візуальної видимості ДППС зовнішнім пілотом;
10) швидкість польоту ДППС складає не більше 160 км/год;
11) зовнішній пілот не здійснює керування ДППС з ПС або з іншого транспортного засобу, які рухаються;
12) зовнішній пілот керує польотом тільки одного ДППС;
13) польоти виконуються:

не ближче 30 м від іншої особи, яка не пов’язана із виконанням цих польотів;

не ближче 50 м від груп людей до 12 осіб, які знаходяться поза межами приміщень, тварин, транспортних засобів, кораблів, човнів, об’єктів приватної власності;

не ближче 150 м від груп людей кількістю більше 12 осіб, які знаходяться поза межами приміщень, та від районів забудов багатоповерховими житловими будинками, а також над зазначеними групами та районами.

В інших випадках польоти ДППС масою до 2 кг включно та усі без винятку польоти ДППС масою більше 2 кг виконуються у межах заборон/обмежень ВПП з дотриманням вимог щодо подання заявок на ВПП, отримання дозволів та умов ВПП, інформування органів управління Повітряних Сил ЗС України, органів Державної прикордонної служби України, органів ОЦВС, органів ОПР/УПР.


 1. Користувачі повітряного простору зобов'язані організувати оперативний електрозв’язок з відповідними органами ОЦВС, органами ОПР, органами управління Повітряних Сил ЗС України, у відповідних випадках – з відомчими органами УПР та органами Держприкордонслужби – в частині, що стосується виконання вимог цього Тимчасового порядку щодо планування та координації ВПП, інформування про провадження діяльності тощо.

6. Інструкції з виконання польотів на аеродромах, вертодромах та постійних ЗПМ, пунктах запуску аеростатів, інструкції з ВПП полігонів, військових стрільбищ, кар’єрів, пунктів запуску метеорологічних радіозондів (куль-пілотів) та пунктів проведення стрільб, зокрема з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси в атмосфері, а також зміни та доповнення до них розробляються юридичними і фізичними особами, діяльність яких пов'язана з ВПП.

Розроблення, погодження, затвердження і супроводження інструкцій з виконання польотів та інструкцій з ВПП, змін до них здійснюється відповідно до вимог нормативно – правових актів у сфері цивільної та державної авіації, що стосуються обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією та забезпечення аеронавігаційною інформацією цивільної та державної авіації України.

Чотирилітерні покажчики місцезнаходження постійних ЗПМ та аеродромів України (під назвою аеродром тут і надалі за текстом слід розуміти аеродром та вертодром, якщо не вказано інше) присвоюються та використовуються згідно з додатком 1 до цього Тимчасового порядку.


7. У повітряному просторі України діяльність з використання лазерів або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання (крім джерел, що використовуються в авіації) здійснюється за дотримання наступних умов:

забороняється націлювати лазерний промінь або промінь іншого спрямованого світлового випромінювання високої інтенсивності на повітряне судно, місця розташування органів ОПР/відомчих органів УПР що створює загрозу безпеки польоту, цілісності повітряного судна, здоров'я членів екіпажу або пасажирів, персоналу органів ОПР/відомчих органів УПР;

забороняється використовувати лазерний промінь або промінь іншого спрямованого світлового випромінювання високої інтенсивності у смугах повітряних підходів, районах зльоту та посадки ПС, якщо інше не визначено місцевими правилами експлуатації аеродромів та ПС, або в межах повітряного простору, де експлуатантом аеродрому встановлено заборону використання таких засобів;

діяльність з використання лазерів або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання у повітряному просторі з потужністю, яка може представляти загрозу безпеці польотів, повинна узгоджуватися з експлуатантами аеродромів, Украероцентром, органами ОПР/відомчими органами УПР, з наданням завчасного відповідного письмового повідомлення (не пізніше ніж за 10 робочих днів до доби запланованої діяльності);

екіпажам ПС забороняється направляти повітряне судно на лазерний промінь або інший промінь світла високої інтенсивності, якщо не забезпечується безпека польоту.

Вказані запобіжні заходи призначені виключно для зменшення ризику впливу лазерних випромінювачів, інших джерел інтенсивного світлового випромінювання та не призначені для покладання відповідальності за їх дотриманням на Украероцентр, органи ОПР (відомчі органи УПР) та екіпажі ПС.


8. У повітряному просторі України діяльність з використання лазерів або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання, здійснюється за умови виконання наступних заходів:
1) заходи, що вживаються органами ОЦВС (органами ОПР / відомчими органами УПР):

видання НОТАМ; та/або

інформування екіпажів ПС у польоті; та/або

впровадження обмежень використання повітряного простору.


2) заходи, що здійснюються експлуатантом лазерного обладнання або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання:

надання завчасного відповідного письмового повідомлення (не пізніше ніж за 10 робочих днів до доби запланованої діяльності) про діяльність з використання лазерів або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання у повітряному просторі з потужністю, яка може представляти загрозу безпеці польотів;

фізичне блокування лазерного випромінювання або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання з метою недопущення спрямування випромінення на ПС, будівлі органів ОПР/відомчих органів УПР, у повітряний простір де виконується зліт або посадка ПС;

регулювання потужності лазерного випромінювання або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання, обмеження напрямку випромінювання як по азимуту так і по куту місця з метою недопущення перевищення меж визначеного для провадження діяльності об’єму повітряного простору;

дотримання визначених умов ВПП для провадження діяльності з використання лазерів або інших джерел інтенсивного світлового випромінювання у повітряному просторі та інформування про провадження діяльності згідно вимог пункту12 розділу XII цього Тимчасового порядку.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Тимчасовий порядок використання повітряного простору україни I. Загальні положення