страница4/12
Дата09.12.2018
Размер2.06 Mb.

Тимчасовий порядок використання повітряного простору україни I. Загальні положення


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VIII. Надання дозволів та умов використання повітряного простору


1. Дозвіл на ВПП надає Украероцентр на підставі отриманої заявки на ВПП.

Користувач повітряного простору отримує інформацію про дозвіл на ВПП безпосередньо в Украероцентрі або через відповідний центр ОрПР за запитом.


2. Рішення про надання дозволу на ВПП або заборону на ВПП для виконання польотів ПС у контрольованому повітряному просторі ОПР, які не обладнані робочими бортовими прийомовідповідачами режиму А/С ІСАО, приймається Украероцентром за узгодженням із відповідними органами ОПР.
3. Дозвіл на ВПП для виконання польоту ПС Украероцентр надає за наявності відповідного дозволу на виконання польоту зазначеного ПС.
4. Дозвіл та умови ВПП для провадження діяльності на аеродромах (вертодромах, постійних ЗПМ) та у встановлених зонах, які розташовані в межах СTR, TMA, AFIZ (ATCZ, ATCA), та діяльність у яких впливає на рух ПС за встановленими схемами заходження на посадку та вильоту, надають центри ОрПР з урахуванням можливості оперативної взаємодії між відповідними органами ОПР (відомчими органами УПР), які здійснюють ОПР/УПР у межах СTR, TMA, AFIZ (ATCZ, ATCA), та посадовою особою, відповідальною за провадження діяльності з ВПП.

На запит посадової особи, відповідальної за провадження діяльності з ВПП, орган ОПР, що забезпечує ОПР у межах відповідного СТR TMA, AFIZ або відомчий орган УПР аеродрому державної авіації, що забезпечує УПР у межах відповідного ATCZ, ATCA, безпосередньо підтверджує або змінює час початку/припинення польотів чи іншої діяльності з ВПП (у межах запланованого часу діяльності згідно з Планом ВПП), яка впливає на рух ПС за встановленими схемами заходження на посадку та вильоту, з урахуванням наявного або прогнозованого повітряного руху.


5. Украероцентр забороняє ВПП, якщо:

відсутні відповідні дозволи на виконання польоту, коли вони вимагаються нормативно-правовими актами у галузі цивільної та державної авіації України;

заявлена діяльність з ВПП порушує вимоги нормативно-правових актів у галузі цивільної та державної авіації України, що регулюють ВПП, та/або несуть загрозу безпеці польотів ПС;

діяльність з ВПП має нижчий пріоритет, ніж діяльність іншого користувача повітряного простору, яка є конфліктною щодо нижчої за пріоритетом діяльності і конфлікт неможливо вирішити;

користувачу повітряного простору відмовлено в наданні аеронавігаційного обслуговування під час планування польоту GAT або його частини в контрольованому повітряному просторі ОПР;

виконання польоту або іншої діяльності з ВПП заборонено Державіаслужбою або Генеральним штабом ЗС України в межах їх компетенції.

Украероцентр повідомляє подавця заявки на ВПП про заборону на ВПП, у тому числі через відповідний центр ОрПР, за запитом подавця заявки.
6. Користувач запитує та отримує інформацію щодо дозволу на ВПП за допомогою авіаційного електрозв’язку, телефону, з використанням Інтернет-технологій та іншими засобами зв’язку, що опубліковані у АІР України.
7. Користувач виконує запит про умови ВПП для провадження діяльності, пов’язаної з ВПП, до відповідного центру ОрПР після отримання дозволу на ВПП, але не пізніше ніж за 1 годину до запланованого початку діяльності.

У разі виконання польотів цивільними ПС як GAT запит про умови ВПП користувачем не здійснюється, крім польотів, що виконуються з використанням спеціально встановлених зон та маршрутів (резервування повітряного простору), зон обмежень польотів та небезпечних зон.


8. Заявка та дозвіл на ВПП анулюються, якщо у визначений термін до відповідного центру ОрПР або Украероцентру не надійшли запит про умови ВПП або повідомлення про перенесення початку діяльності.
9. Умови ВПП визначаються Украероцентром або центром ОрПР за наявності дозволу на ВПП та надаються користувачеві через центр ОрПР не пізніше ніж за 30 хвилин до початку діяльності.

В умовах ВПП указується:

район, зона, маршрут польоту, де дозволено провадження заявленої діяльності, або в географічних координатах, якщо такі елементи структури не опубліковані в АІР України або інструкціях з виконання польотів (ВПП);

рівні (діапазон рівнів), які виділяються для провадження діяльності;

узгоджений час початку та закінчення діяльності;

порядок ОПР та/або УПР, крім зон та аеродромів, де УПР здійснюють відомчі органи УПР;

заходи щодо забезпечення безпеки ВПП;

інша необхідна інформація.


10. У разі прийняття рішення про термінову діяльність з ВПП (термінові вильоти ПС, проведення стрільб і пусків ракет), що зазначена в пунктах 1 – 5 частини другої статті 24 Повітряного кодексу України, без подання попередніх заявок у порядку, визначеному Положенням про ВПП, пункти управління ЗС України, регіональні управління Державної прикордонної служби України, Головний авіаційний координаційний центр пошуку та рятування, а також служби координації польотів авіаційних підрозділів Національної гвардії України негайно повідомляють про прийняте рішення Украероцентр та відповідний центр ОрПР з наданням інформації щодо термінової діяльності, яка повинна включати:

мету (термінового вильоту ПС, проведення стрільб або пусків ракет);

тип, позивний та кількість ПС, що вилітають;

аеродром вильоту та посадки;

запланований час вильоту;

маршрут та діапазон рівнів польоту;

район (и) ВПП у горизонтальних та вертикальних межах;

порядок управління.

Відсутність будь-якої зазначеної вище інформації не повинна затримувати інформування Украероцентру та відповідного центру ОрПР щодо маршруту, району та діапазонів рівнів провадження діяльності з ВПП.

Умови ВПП визначаються Украероцентром та відповідним центром ОрПР негайно після отримання інформації щодо проведення термінової діяльності з ВПП з повідомленням органів управління Повітряних Сил ЗС України.

Украероцентр, відповідні центри ОрПР, органи ОПР та відомчі органи УПР зобов'язані вжити всіх можливих заходів щодо забезпечення безпеки польотів.

Порядок забезпечення цієї діяльності зазначається у відповідних інструкціях щодо взаємодії.


11. Забезпечення безпеки польотів під час провадження термінової діяльності покладається на органи, які здійснюють безпосереднє управління терміновою діяльністю.

IX. Організація повітряного руху


1. Узгодженість процесів управління використанням (менеджменту) повітряного простору, організації потоків повітряного руху та ОПР на стратегічному рівні забезпечується Державіаслужбою за погодженням з Міністерством оборони України, на передтактичному та тактичному рівнях – Украероцентром та центрами ОрПР.

ОПР та УПР здійснюється згідно з вимогами Повітряного кодексу України, Положення про ВПП, цього Тимчасового порядку та інших нормативно-правових актів з ВПП у галузі цивільної та державної авіації України.

Одночасні польоти ПС (стандартних груп ПС), які виконують польоти як GAT та ОАТ у межах одного об’єму повітряного простору (крім зон, районів, маршрутів та аеродромів, де УПР здійснюють виключно відомчі органи УПР), забезпечують центри ОрПР або об’єднана група керівництва польотами на аеродромах спільного використання (у межах районів (зон) своєї відповідальності) шляхом дотримання безпечних інтервалів ешелонування між ПС.

Органи УПР ЗС України під час УПР додатково використовують первинну та вторинну радіолокаційну інформацію щодо повітряного руху GAT та ОАТ, яка надається від засобів спостереження Украероруху.

Державні та цивільні ПС, що здійснюють польоти в межах контрольованого повітряного простору ОПР, повинні бути обладнані робочими бортовими прийомовідповідачами режиму А/С ІСАО.

Управління польотами ПС на аеродромах (постійних ЗПМ/вертодромах), які розташовані в межах CTR, TMA, AFIZ, ATCZ, ATCA іншого аеродрому, здійснює орган УПР аеродрому (постійних ЗПМ/вертодромів). При цьому даний орган УПР безпосередньо взаємодіє з органом ОПР зазначеного вище аеродрому, який забезпечує ОПР у межах відповідного СТR, TMA, AFIZ, або – з відомчим органом УПР, під відповідальністю якого перебувають ATCZ та ATCA. Згадана взаємодія здійснюється на підставі інструкцій щодо взаємодії.


2. Управління використанням (менеджмент) повітряного простору здійснюється за принципами гнучкого ВПП, визначеними законодавством ЄС та документами ЄВРОКОНТРОЛЮ (ERNIP).

Принципи гнучкого ВПП поширюються також на повітряний простір над відкритим морем, без обмеження прав користувачів повітряного простору згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію та Конвенцією Організації об'єднаних націй з морського права.

Державіаслужба та Міністерство оборони України відповідно до повноважень виконують такі завдання щодо управління використанням (менеджменту) повітряного простору стратегічного рівня:

координацію діяльності з ВПП та цивільно-військову координацію у процесі реалізації державної політики у сфері організації ВПП;

забезпечення застосування принципів гнучкого ВПП на стратегічному, передтактичному і тактичному рівнях;

регулярний перегляд потреб користувачів щодо ВПП;

визначення видів діяльності, які вимагають заборони або обмеження ВПП;

аналіз та вдосконалення структури повітряного простору, мережі маршрутів ОПР, у тому числі з метою впровадження гнучких елементів структури повітряного простору;

встановлення правил та процедур управління використанням (менеджменту) повітряного простору передтактичного та тактичного рівнів;

встановлення правил та процедур управління використанням (менеджменту) повітряного простору над державним кордоном із сусідніми державами;

аналіз і перегляд правил та процедур управління використанням (менеджменту) повітряного простору;

визначення та встановлення показників ефективності ВПП.

Управління використанням (менеджмент) повітряного простору на передтактичному рівні передбачає заходи щодо планування, координації ВПП та щоденного розподілу повітряного простору між користувачами на тимчасовій основі відповідно до державних пріоритетів.

Управління використанням (менеджмент) повітряного простору на тактичному рівні передбачає заходи в день провадження діяльності щодо активації, деактивації та перерозподілу в реальному часі повітряного простору, запланованого для використання на передтактичному рівні.

Тактичний рівень також передбачає процедури цивільно-військової координації між відповідними органами ОПР та відомчими органами УПР щодо розв’язання можливих конфліктів під час обслуговування GAT та управління OAT.

Управління використанням (менеджмент) повітряного простору передтактичного та тактичного рівнів здійснюється органами менеджменту повітряного простору Украероцентру та центрів ОрПР, у межах їх компетенції, відповідно до Повітряного кодексу України, Положення про ВПП України, Положення про створення об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 року № 1281, цього Тимчасового порядку, а також інших правил та процедур, установлених на стратегічному рівні.


3. Організація потоків повітряного руху здійснюється з метою сприяння безпечному, упорядкованому та прискореному потоку повітряного руху і забезпечення максимального використання пропускної спроможності секторів ОПР та аеродромів.

Організація потоків повітряного руху здійснюється у межах контрольованого повітряного простору ОПР України та контрольованого повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладено на Україну, відповідно до Авіаційних правил України “Правила організації потоків повітряного руху”, затвердженими наказом Державіаслужби від 20 липня 2016 року № 567, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2016 року за №1354/29484, та з урахуванням документів ЄВРОКОНТРОЛЮ.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Тимчасовий порядок використання повітряного простору україни I. Загальні положення