• У Т В Р Ђ У Ј Е
 • Тиме су прекршена права ових грађана, посебно деце, на одговарајући смештај, на заштиту здравља, на неодложну помоћ у ситуацији угрожености и на једнако поступање и једнаку заштиту права.
 • П Р Е П О Р У К Е Градски штаб за ванредне ситуације града Београда, Градска управа града Београда, Градски центар за социјални рад Београд и
 • Градски штаб за ванредне ситуације града Београда, Градска управа града Београда, Градски центар за социјални рад Београд и

 • Скачать 141.13 Kb.


  Дата30.01.2018
  Размер141.13 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 141.13 Kb.

  Тиме су прекршена права ових грађана, посебно деце, на одговарајући смештај, на заштиту здравља, на неодложну помоћ у ситуацији угрожености и на једнако поступање и једнаку заштиту права  ______________________________________________________________________________  На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) и члана 24. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007), у поступку контроле законитости и правилности рада органа управе по сопственој иницијативи, Заштитник грађана
  У Т В Р Ђ У Ј Е
  Права групе грађана ромске националности, њих 31 од чега 12 деце, прекршена су у поступку збрињавања услед поплава у мају 2014. године, након што су измештени из својих поплављених домова у неформалним насељима на ужој територији града Београда, у којима бораве од 2012. године након што су принудно исељени из неформалног насеља „Белвил“. Тим грађанима нису обезбеђени смештај и друге врсте помоћи и заштите на исти начин и у истом обиму и квалитету као другим грађанима (укључујући и грађане ромске етничке припадности) са шире територије Града Београда (из Обреновца), иако су њихови домови – онакви какве су једино имали - поплављени. Група је боравила у различитим просторима јавних власти и организација, од којих ни један не испуњава потребне хигијенске услове, а у једном прихватном центру у који су упућени и транспортовани, у Добановцима, није им дозвољен смештај из отворено дискриминаторних разлога. Тим грађанима, укључујући и децу, није пружена здравствена заштита и брига, социјална заштита нити друге услуге и подршка која је неопходна и која је пружана другим грађанима у суштински истој ситуацији – стању посебне рањивости услед евакуације из поплављених домова.
  Тиме су прекршена права ових грађана, посебно деце, на одговарајући смештај, на заштиту здравља, на неодложну помоћ у ситуацији угрожености и на једнако поступање и једнаку заштиту права.
  Органи укључени у збрињавање становништва после поплаве међусобно током више дана поричу надлежност за различите аспекте збрињавања и упућују једни на друге; међу њима нема сагласности о минимуму функционалне организације, односно подели надлежности и усклађивању рада.

  Заштитник грађана упућује Градском штабу за ванредне ситуације града Београда, Градској управи града Београда, Градском центру за социјални рад и Црвеном крсту града Београда следеће:  П Р Е П О Р У К Е

  Градски штаб за ванредне ситуације града Београда, Градска управа града Београда, Градски центар за социјални рад Београд и Црвени крст града Београда ће без одлагања

  • међусобно разјаснити односе и надлежности и предузети све потребне радње да би грађани који су у моменту доношења овог акта смештени у ул. Гоце Делчева 46 били збринути на начин који испуњава хумане услове за смештај, а који нису лошији од услова у којима бораве други грађани евакуисани због поплаве са других подручја Града Београда;

  • евидентирати их као и све друге грађане на територији Града Београда који су евакуисани из својих домова услед поплаве и кише;

  • Поступати према њима као и према свим другим грађанима који су евакуисани због поплаве, укључујући пружање здравствених услуга, образовање за децу, социјалну заштиту, исхрану, одевање и сваки други вид помоћи који се пружа жртвама елементарне непогоде;


  Градски штаб за ванредне ситуације града Београда, Градска управа града Београда, Градски центар за социјални рад Београд и Црвени крст града Београда предузеће мере како би утврдили да ли у поступку збрињавања грађана евауисаних због поплава и кише има сличних случајева и ако има, по службеној дужности ће применити ову препоруку и на те случајеве.
  Градски штаб за ванредне ситуације града Београда, Градска управа града Београда, Градски центар за социјални рад Београд и Црвени крст града Београда обавестиће Заштитника грађана о мерама које су предузели поступајући по овој препоруци без одлагања.

  Разлози

  Заштитник грађана је 23. маја 2014. године дошао, на основу података које је добио из организације „Центар за интеграцију младих“ (у даљем тексту: ЦИМ), до сазнања да је око 30 грађана ромске националности, од чега 12 деце, због поплаве евакуисано са уже територије Града Београда (насеља код окретнице аутобуса 75, „Белвила“, центра „Уради сам“, на Видиковцу, у ул. Вука Врчевића, код насеља „Др Ивана Рибара“ и насеља између Земуна и Бежаније). Грађани су 9 дана били смештени у неусловном простору Месне заједнице „Стари аеродром“ на Новом Београду, након чега је покушан њихов премештај у прихватни центар за жртве поплава у Добановцима, али је лице које је фактички управљало објектом који је имао функцију прихватног центра то спречило уз дискриминацију на етничкој основи, те да су грађани, после лутања и чекања на саобраћајницама ноћу смештени у простор склоништа у ул. Гоце Делчева 46 на Новом Београду којим руководи ЈП „Склоништа“ Београд. Тај простор није припремљен за прихват људи и нема елементарне санитарне и друге потребне услове.

  На основу тог сазнања, Заштитник грађана је одлучио, сходно чл. 32. Закона о Заштитнику грађана, да покрене поступак контроле поштовања права те групе грађана.

  Овлашћена лица Заштитника грађана су, у поступку контроле, 24. маја 2014. године извршила непосредан увид у простор на адреси Гоце Делчева 46 и разговарала са групом грађана. Предочен им је и видео снимак са подручја у коме су до поплава и киша боравили. Овлашћена лица обавила су више разговора са службеним лицима - Љиљаном Јовчић помоћницом председника Градске општине Нови Београд, градском секретарком за здравство Вером Дражић, директорком Градског центра за социјални рад Београд (у даљем тексту: ГЦСР) Снежаном Стошковић, секретарком Црвеног крста града Београда Иваном Милосављевић и представником Црвеног крста Србије Зораном Ранковићем.


  Директорка ГЦСР је истакла да је за проблем збрињавања ове групе грађана надлежна „искључиво јединица локалне самоуправе“ и да надлежност ГЦСР у овом случају – не постоји, јер ови грађани нису из Обреновца и нису евидентирани као становништво угрожено поплавом.
  Сличан став заузели су и представници Црвеног крста Србије Зоран Ранковић и секретарка Црвеног крста града Београда Ивана Милосављевић: надлежност Црвеног крста у овом случају не постоји, већ је збрињавање ове групе лица у искључивој надлежности јединице локалне самоуправе. То из разлога што поменути грађани нису са територије Обреновца, те се на њих не односи потреба збрињавања услед поплава. Поред тога, са укидањем ванредног стања, сем за неке општине, надлежност Црвеног крста је престала и враћена је јединицама локалне самоуправе, а и простор где су грађани смештени (склониште којим руководи ЈП „Склоништа Београд“) није евидентирано као прихватни центар у бази података Црвеног крста.
  Помоћница градског секретара за социјалну заштиту је истакла да искључива надлежност за бригу о овој групи грађана и њихово збрињавање припада Црвеном крсту јер су „закључком градоначелника сви послови везани за збрињавање од поплава са Градског штаба за кризне ситуације прешли на Црвени крст“ .
  Након разговора службених лица са градском секретарком за здравство Вером Дражић и директором Дома здравља Нови Београд, теренска екипа ове здравствене установе обишла је грађане и договорен је амбулантни преглед деце за следећи дан. Према информацијама које је Заштитнику грађана доставио ЦИМ, прегледане су само бебе, али не и остала деца.
  Заштитник грађана обавио је 26. маја, због хитности - телефоном, службени разговор са председником градске општине Нови Београд Александром Шапићем, који је истакао да није општина Нови Београд надлежна да одреди ко ће и где бити смештен, али се у први мах самоорганизовала и пружила најнужнији смештај у просторијама Месне заједнице, свесна да он не испуњава потребне услове (не постоје купатила). Истакао је да на територији општине Нови Београд не постоји ни један смештајни простор који испуњава потребне услове у који би се они могли сместити. Једини простор који је био уређен за смештај грађана – Хала спортова, преуређена је по захтеву Градског штаба за ванредне ситуације у магацински простор за смештај потребних намирница и средстава за помоћ угроженима. Истакао је да је по његовом сазнању Градски штаб одређује где ће ко да буде смештен.

  Заштитник грађана затим је успоставио непосредан контакт са градоначелником града Београда Синишом Малим, који је истовремено и командант Градског штаба за ванредне ситуације. Комадант Градског штаба је Заштитника грађана обавестио да је на градску организацију Црвеног крста пренето овлашћење да одлучује где ће ко да буде смештен. Истакао је да зна за ту групу грађана, али да они нису „са поплављеног подручја“, да „нису

  прошли тријажу“, те да „они морају да прођу кроз центар за социјални рад који треба да им пружи сву могућу помоћ, али то нема везе са прихватним центрима“.

  Заштитник грађана одмах затим је телефоном разговарао са секретарком Црвеног крста града Београда Иваном Милосављевић, која је истакла да Црвени крст НИЈЕ И НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ надлежан за одређивање смештаја, већ само за дистрибуцију оброка и друге помоћи. Њен је став да питање збрињавања ових грађана „мора бити у надлежности Градског секретаријата за социјалну заштиту“, јер су то житељи града Београда.

  Заштитник грађана је затим поново позвао команданта Градског штаба, те су у конференцијску везу укључили и секретарку Црвеног крста Града Београда, ради разјашњавања надлежности. Командант штаба закључио је да ова група грађана „сигурно не може да уђе у прихватни центар“, већ да је је смештај ових људи и деце одговоран Градски центар за социјални рад. Заштитник грађана је истакао да је директорка Градског центра за социјални рад већ данима упућена у ситуацију, да је пре више дана најавила да ће предузети све потребне мере, али да су оне изостале, због чега је Заштитник грађана и покренуо поступак контроле.

  На основу свих прикупљених података, информација и изјава и ставова руководилаца и службених лица више органа, установа и организација, Заштитник грађана је утврдио следеће чињенично стање:

  Теренски радници организације „Центар за интеграцију младих“ (у даљем тексту: ЦИМ) су 15. 05. 2014. године утврдили да су породицима које живе у тзв. „неформалним насељима“ на више локација у Београду (насеља код окретнице аутобуса 75, „Белвила“, центра „Уради сам“, на Видиковцу, у ул. Вука Врчевића, код насеља „Др Ивана Рибара“ и насеља између Земуна и Бежаније), због обилних киша и изливања реке, поплављени домови – бараке. Већину породица теренски радници ове организације упутили су у „Свратиште за децу улице“. Породице су прихватиле да буду измештене због поплављених кућа.

  Након сазнања о расељавању ових породица из њихових домова, помоћница председника ГО Нови Београд Љиљана Јовчић је истог дана обезбедила ургентни привремени смештај породица (укупно 36 грађана) у простору МЗ „Стари аеродром“. О смештају је обавештен Црвени крст града Београда и Црвени крст Србије, који је истог дана донео храну, душеке и ћебад. Дежурство у објекту Месне заједнице преузео је ЦИМ.

  Градска општина Нови Београд објавила је следећег дана саопштење да је „општина Нови Београд збринула 7 породица са 30 чланова, међу којима је и неколико беба и деце, који се  сада налазе на сигурном у просторијама МЗ ‘Стари аеродром’. Одмах по сазнању да је поплава угрозила опстанак ових породица из неформалних насеља све породице смештене су на топло и суво …. Општина је именовала координатора који је у сталном контакту са угроженим породицама. Током дана породице су посетили представници општине Нови Београд, Немања Цабунац заменик председника општине, Љиљана Јовчић помоћник председника, Немања Ранковић и Споменка Ћирић - Јанковић чланови Већа“1.

  Истог дана смештене грађане обишли су стручни радници Градског центра за социјални рад који је Градску општину обавестио да је грађане евидентирао2.

  Четири дана након смештаја (19. 05. 2014. године), ГО Нови Београд је ГЦСР доставио списак са подацима о 60 грађана (38 деце, 2 бебе и 20 одраслих) смештених у МЗ „Стари аеродром“. Следећим дописом од 22. 05. 2014. године, ГО Нови Београд обавестила је ГЦСР да је 27 особа напустило МЗ „Стари аеродром“, те да се на смештају налази 33 особе од чега 21 деце, две

  бебе и 10 одраслих и затражила од органа старатељства хитно поступање како би се „обезбедили основни услови за боравак породица са овако великим бројем деце“ и „превентивно деловали на ширење заразних болести“3. Акт је у ГЦСР примљен истог дана.

  Истог дана ГО Нови Београд обратила се Кабинету градоначелника града Београда, помоћници градоначелника Ирени Вујовић, дописом исте садржине, са молбом за хитно поступање у циљу спречавања обољевања и обезбеђивања одговарајућег простора за боравак породица4. Овај акт примљен је у Кабинету градоначелника града Београда истог дана.

  Иако је смештај у МЗ „Стари аеродром“ планиран као нужни и привремени, јер не испуњава елементарне услове за прихват угроженог становништва, грађани су ту остали до 23. 05. 2014. године, када је Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда „организовао премештај на локацију Сурчин – Добановци, бараке ГП „Ратко Митровић. Контакт особа је господин Пале…Превоз је организован од стране ЈКП „ГСП Београд“ у 12.50 часова. У пратњи волонтера из Центра за интеграцију младих је отишло укупно 31 лице. Добијена је информација да су лица стигла на ново одредиште и да су задовољна смештајем. У вези са премештајем лица упозната је Мира Антић, социјална радница Центра за социјални рад, Одељење Нови Београд, која је такође била у контакту са господином Пале…“5.

  Након неколико сати боравка у простору ГП „Ратко Митровић“, у вечерњим часовима, ЦИМ је обавештен да грађанима није обезбеђена храна и да су се други грађани смештени у овом прихватном центру „побунили“ против доласка групе грађана ромске националности. У комуникацији са дежурном особом у прихватном центру, ЦИМ је добио информацију да је „директор комплекса изричито рекао да се бараке уступају људима из Обреновца, а како ови људи нису из Обреновца они не могу ту да остану“6. Грађани измештени из МЗ „Стари аеродром“ су обавештени да ће бити враћени у Београд и смештени у прихватни центар у „Комбанк арени“. Уместо у „Комбанк арену“, међутим, грађани и деца су остављени на улици – аутобуској станици „Тошин бунар“. О овоме је одмах обавештена помоћница председника ГО Нови Београд Љиљана Јовчић; истовремено, утврђено је да се са грађанима на улици налазе и стручни радници ГЦСР – Одељења Сурчин, који нису били обавештени о разлозима враћања породица из прихватог центра ГП „Ратко Митровић“.

  У непосредној комуникацији, директорка ГЦСР Снежана Стошковић, која је у међувремену дошла на место где су се грађани налазили, и помоћница председника ГО Нови Београд Љиљана Јовчић разматрале су могућа решења за смештај грађана. Са друге стране, директорка ЦИМ ступила је у контакт са представником Црвеног крста Србије Зораном Ранковићем, који је одбио да прими грађане, са образложењем да „Црвени крст не смешта домицилно становништво“.

  Покушаји да се, током ноћи 23/24. 05. 2014. године, ова група грађана смести у неки од расположивих прихватних центара нису успели, јер су представници Црвеног крста града Београда одбили њихов пријем, наводећи да ови грађани нису евидентирани. Директорка ГЦСР тврдила је да ова лица нису пријављена од стране јединице локалне самоуправе као угрожена поплавом, те их стога ГЦСР нема на својим евиденцијама евакуисаних лица; помоћница председника ГО Нови Београд тврдила је да је пријавила ГЦСР – као надлежном органу за евиденцију евакуисаних лица – све људе смештене у МЗ „Стари аеродром“ од којих је део требало да буде смештен у прихватни центар ГП „Ратко Митровић“. Оба службена лица међусобно су пребацивала одговорност за смештај ове групе људи. За све то време, грађани, укључујући и децу, били су на улици.

  У раним јутарњим часовима 24. 05. 2014. године, директорка ГЦСР обезбедила је привремени смештај у склоништу у ул. Гоце Делчева бр. 46, којим управља ЈП „Склониште“ Београд. Реч је о простору који не испуњава ни минимум услова за боравак људи, а посебно су боравком у њему угрожена деца, што су констатовали и здравствени радници који су следећег дана обишли породице и препоручили да породице без одлагања напусте тај простор у интересу заштите здравља, нарочито деце.

  У одсуству сваког другог избора, грађани су прихватили овај смештај, као привремено решење, након чега је директорка ГЦСР са стручним радницима Одељења Сурчин напустила место, остављајући грађане са децом да сами обезбеде превоз до склоништа. Грађани су превезени таксијем, захваљујући посредовању директорке ЦИМ, уз укључивање једног радника ГЦСР, коме је наложено да превезе само породицу са бебама.

  Након активности Заштитника грађана предузетих 24. маја 2014. године, у току дана Црвени крст Нови Београд је грађанима доставио храну, истовремено преузимајући обавезу даље испоруке хране и средстава за хигијену.

  Такође, обезбеђен је долазак теренске здравствене екипе Дома здравља Нови Београд, која је пружила неопходне здравствене услуге. Иако је од стране теренске здравствене екипе препоручен и предочен као могућ за сву децу смештену у склоништу у ул. Гоце Делчева бр. 46, педијатар у Дому здравља Нови Београд прегледао је само 2 бебе, док за осталу децу то није учињено уз образложење да та деца „немају здравствену књижицу а нису са поплављеног подручја Обреновца“. Један грађанин је, због посебно лошег здравственог стања, смештен у Клинички центар на Бежанијској коси.

  Истовремено, директорка ГЦСР се 24. маја у разговору са овл. лицима Заштитника грађана обавезала да ће у понедељак, 26. маја 2014. године (првог радног дана), стручни радници ГЦСР посетити смештене грађана и извршити њихову евиденцију и потребе неодложне помоћи у ситуацији угрожености. Заштитник грађана није обавештен да је то заиста и учињено.

  Службени разговори са градоначелником града Београда Синишом Малим и секретарком Црвеног крста града Београда Иваном Милосављевић, обављени 26. 05. 2014. године - нису разрешили положај ове групе грађана, јер су оба службена лица одрекла постојање своје надлежности. Једно од кључних питања – ко је законски одговоран за збрињавање грађана, ко има право и обавезу да одлучи да ли ће, ко ће и у који ће прихватни центар ко бити смештен – није јасно разјашњено.

  Имајући у виду  • чињеницу да су грађани, међу којима и значај број деце који се налазе у склоништу у ул. Гоце Делчева бр. 46, евакуисани услед поплаве њихових домова у неформалним насељима на ужој територији града Београда,

  • да ови грађани нису евидентирани као грађани угрожени елементарном непогодом пропустом надлежног органа и организације,

  • да су сви надлежни органи и организације које су поступале и имају овлашћења и дужности у оваквим случајевима, и то: Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту, Градски центар за социјални рад, Градска општина Нови Београд и Црвени крст града Београда били упознати са положајем грађана који су живели у тзв. „неформалним насељима“; са чињеницом да су у простор МЗ „Стари аеродром“ били смештени, а у прихватни центар у Добановцима упућени због тога што су њихови домови поплављени, као и са ризицима којима су грађани, а посебно

  деца, боравком у неадекватним и по здравље угрожавајућим условима у садашњем смештају у склоништу у ул. Гоце Делчева 46 изложени,

  Заштитник грађана упућује препоруке свим наведеним органима и организацијама да хитним заједничким активностима обезбеде адекватан смештај ових лица ради спречавања тешких последица по здравље грађана, а нарочито деце, као и да у овом и у свим евентуално сличним ситуацијама обезбеде третман једнак оном који су имали други грађани који су своје домове напустили због елементарне непогоде која је задесила Републику Србију.


  ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

  Саша Јанковић


  1 http://novibeograd.rs/opstina-novi-beograd-zbrinula-30-osoba-ugrozenih-od-poplava

  2 акти ГО Нови Београд бр. X-020-6-ППО/2014-41 и бр. X-020-6-ППО/2014-41/1 од 22. 05. 2014. год.

  3 акт ГО Нови Београд бр. X-020-6-ППО/2014-41/1 од 22. 05. 2014. год.

  4 акт ГО Нови Београд бр. X-020-6-ППО/2014-41 од 22. 05. 2014. год.

  5 службена белешка коју је 23. 05. 2014. године сачинила чланица Већа ГО Нови Београд Споменка Ћирић - Јанковић

  6 информација коју је сачинила директорка Центра за интеграцију младих од 25. 05. 2014. године

  Делиградска 16, 11000 Београд

  Телефон: (011) 2068 -100 www.zastitnik.rs e-mail: zastitnik@zastitnik.rs  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Тиме су прекршена права ових грађана, посебно деце, на одговарајући смештај, на заштиту здравља, на неодложну помоћ у ситуацији угрожености и на једнако поступање и једнаку заштиту права

  Скачать 141.13 Kb.