• 19 червня 2017 року Київ № 1580/2дп/15-17
 • Головуючий на засіданні Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя А.М. Бойко

 • Скачать 59.21 Kb.


  Дата07.11.2017
  Размер59.21 Kb.

  Скачать 59.21 Kb.

  Україна вища рада правосуддя друга дисциплінарна палата


  УКРАЇНА

  ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

  ДРУГА ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА

  УХВАЛА

  19 червня 2017 року

  Київ

  1580/2дп/15-17


  Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А.

  Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Бойка А.М., членів Артеменка І.А., Волковицької Н.О., Нежури В.А., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Малашенкової Т.М. за результатами попередньої перевірки скарги Данчука М.І., Данчук М.М. стосовно судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай Іванни Анатоліївни,
  встановила:
  до Вищої ради юстиції 28 листопада 2016 року надійшла дисциплінарна скарга Данчука М.І., Данчук М.М. від 24 листопада 2016 року з проханням притягти суддю Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А. до дисциплінарної відповідальності за дії, вчинені під час здійснення судочинства у цивільній справі № 446/2567/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕс Банк» до Особа_1, Особа_2, Особа_3 про стягнення боргу за договором кредиту.

  Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради юстиції від 28 листопада 2016 року скаргу Данчука М.І., Данчук М.М. передано для розгляду члену Вищої ради юстиції Малашенковій Т.М.

  5 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя».

  12 січня 2017 року Вищою радою юстиції прийнято рішення про реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя, набуття членами Вищої ради юстиції статусу членів Вищої ради правосуддя та здійснення повноважень членів Вищої ради правосуддя.

  Згідно з вимогами статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Малашенковою Т.М. проведено попередню перевірку дисциплінарної скарги, за результатами якої складено вмотивований висновок про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді на підставі пункту 4 частини першої статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оскільки суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням.

  Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги стосовно судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А., заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Малашенкову Т.М., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила такі обставини.

  Бакай Іванна Анатоліївна Постановою Верховної Ради України від 16 травня 2013 року № 247-VII призначена суддею Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області безстроково.

  Як убачається зі змісту скарги, заочним рішенням Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області від 26 вересня 2016 року у цивільній справі № 446/2567/15-ц задоволено позов ПАТ «ВіЕс Банк» та стягнуто солідарно з Особа_1, Особа_2, Особа_3 заборгованість за кредитним договором.

  Данчук М.І., Данчук М.М. у скарзі зазначають, що, на їх думку, суддя Бакай І.А. позбавила їх права на захист у судовому засіданні, не врахувала їх письмових заперечень, не вирішила питання зустрічного позову. Усе це, як зазначають скаржники, призвело до неправильної оцінки доказів, однобічності, неповноти та упередженості у вирішенні справи.

  Отже, зі змісту скарги вбачається, що Данчук М.І., Данчук М.М. фактично не погоджуються із судовим рішенням та оцінкою судом доказів у справі.  У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено, що є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій. Консультативна рада європейських суддів підкреслює, що зміст конкретних судових рішень контролюється головним чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав людини. 

  Дисциплінарне провадження щодо судді має здійснюватися з урахуванням конституційного принципу незалежності суддівської діяльності, відповідно до якого дисциплінарне провадження не може бути спрямоване на оцінку судових рішень суддів, які можуть піддаватися критиці лише шляхом оскарження відповідно до закону. Той факт, що рішення судді може бути переглянуто, змінено чи відмінено апеляційною інстанцією, не може бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

  Тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості (пункт 66 Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки). 

  У пункті 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року, вказано, що жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

  Згідно з вимогами статті 224 Цивільного процесуального кодексу України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

  Відповідно до частини першої статті 228 зазначеного Кодексу заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

  Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи (частина перша статті 232 Цивільного процесуального кодексу України).

  Як убачається з відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua), ухвалою Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області від 8 лютого 2017 року задоволено заяву Особа_1, Особа_2, Особа_3 про перегляд заочного рішення та скасовано заочне рішення Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області від 26 вересня 2016 року у цивільній справі № 446/2567/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕс Банк» до Особа_1, Особа_2, Особа_3 про стягнення боргу за договором кредиту.

  За інформацією, наявною на офіційному інтернет-ресурсі «Судова влада України» щодо стану розгляду справ (http://court.gov.ua/fair/), розгляд вказаної цивільної справи в Кам’янка-Бузькому районному суді Львівської області призначено на 30 червня 2017 року.

  Згідно з пунктом 4 частини першої статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням.

  Таким чином, оскільки суть скарги Данчука М.І, Данчук М.М. зводиться лише до незгоди із заочним рішенням Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області від 26 вересня 2016 року у цивільній справі № 446/2567/15-ц, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відсутність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А.

  Керуючись статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 12.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя


  ухвалила:
  відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай Іванни Анатоліївни.

  Ухвала оскарженню не підлягає.
  Головуючий на засіданні

  Другої Дисциплінарної палати

  Вищої ради правосуддя А.М. Бойко

  Члени Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя І.А. Артеменко
  Н.О. Волковицька
  В.А. Нежура


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Україна вища рада правосуддя друга дисциплінарна палата

  Скачать 59.21 Kb.