• О Д Л У К У Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за ЈУНСКИ и спитни рок. Испити ће се пријав љ
 • *Да би студент могао да пријави испит у јунском испитном року, потребно је да измири 80% школарине за текућу школску годину. Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније
 • 25. 05.201 7 . године .
 • Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесе на увид уплатница о уплаћеној школарини).
 • Приговори се подносе 01.06.2017. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.
 • ПРОДЕКАНКА ЗА НАСТАВУ Доц. др Исидора Јарић

 • Скачать 24.58 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер24.58 Kb.

  Скачать 24.58 Kb.

  Универзитет у београду  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

  ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
  05/2-07 бр. ________

  03.05.2017. године

  На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и Одлуке од 16.10.2006. године доносим  О Д Л У К У
  Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за ЈУНСКИ испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.
  Пријављивање ће се обавити од 22.05. до 31.05. 2017. године.
  *Да би студент могао да пријави испит у јунском испитном року, потребно је да измири 80% школарине за текућу школску годину.
  Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 25.05.2017. године.

  Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за е-индекс), у износу:
  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве).  • 850 динара за постапсолвенте

  Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.

  Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.

  Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.  Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.
  У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

  Студенти ће 01.06.2017. године на свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јунски испитни рок.

  Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима) уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се подонесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).


  Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесе на увид уплатница о уплаћеној школарини).

  Приговори се подносе 01.06.2017. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

  Испити у јунском испитном року одржаће се од 05.06. до 14.06.2017. године.


  ПРОДЕКАНКА ЗА НАСТАВУ

  Доц. др Исидора Јарић

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Универзитет у београду

  Скачать 24.58 Kb.