• Обладнання уроку.
 • ДАНЕ і НОВЕ

 • Скачать 229.26 Kb.


  страница1/2
  Дата10.02.2018
  Размер229.26 Kb.
  ТипУрок

  Скачать 229.26 Kb.

  Урок вивчення нового матеріалу "актуальне членування речення: дане І нове"


    1   2

  Урок вивчення нового матеріалу “АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ: ДАНЕ І НОВЕ”

  Мета уроку. Дати учням поняття про актуальне членування речення, сформувати навички його правильного поділу на дане і нове та використання в мовленні; розвивати логічне мислення школярів, уміння аналізувати матеріал, робити висновки, узагальнювати; виховувати увагу та зосередженість на уроці.

  Обладнання уроку. Лекція вчителя, конспект, ілюстративна таблиця, посібник О.П.Глазової та Т.В.Косян “Уроки української мови” (9 кл.), роздавальний матеріал, кодоскоп.

  Хід уроку:
  1. Перевірка вивченого з розділу “Складне речення з різними видами зв'язку” (коментований диктант за посібником О.П. Глазової та робота за роздавальним матеріалом - картками).
  2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.
  Вправа-опора на знання, одержані раніше, на кодоскопі:
  *Пригадайте, що таке текст. Прочитайте. Визначте, чи належить даний уривок до тексту. Якщо так, то проаналізуйте тему, основну думку, стиль мовлення і тип мовлення цього уривка. Звірте свої міркування із подальшим повідомленням учителя.
  *З яким місцем якого твору перегукується даний уривок? Перепишіть, розкриваючи дужки.

  Підвів Овлур коня. Гарячий кінь,
  (На) певно, (не) об'їжджений…
                                        (На) певно!
  Подумав Ігор: "Мабуть, через те
  Дають його мені, щоб знов і знову
  Чинити прикрість: подивіться, ось
  Верхівець без комонний, що утратив
  Верховну силу не лиш над людьми,
  Своїм розбитим військом, - над собою!
  Нехай стражданням владаря, вождя
  Страждає, в це сідло вступивши вбоге!
  …Замислений був Ігор. І (не) знав,
  (Не) знав, що їде у сідлі Кощія…

  (Р. Лубківський)

  3. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної діяльності учнів( учитель при повідомленні використовує ілюстративну таблицю “Актуальне членування речення: дане і нове”).


  4. Вивчення нового матеріалу (вчитель, використовуючи таблицю, подає лекцію, а школярі конспектують основні правила).

  СЕМІОТИКА (грець. σηυειωτιχόσ - пов'язаний зі знаком) - наука про різні системи знаків, які використовуються для передачі інформації, інша назва - семіологія.


  ЛІНГВІСТИКА - наука про мову; мовознавство.
  ТЕКСТ - у семіотиці й лінгвістиці - послідовність знаків мови, що становить єдине ціле і виступає предметом дослідження лінгвістики тексту; особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що становить розгорнуте висловлювання однієї особи, звернене до співрозмовника або до себе.
  ТЕМА ТЕКСТУ - те, про що йдеться в тексті, його зміст.
  МЕТА (основна думка) тексту - те головне, заради чого твориться текст.
  ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ - структура тексту у зв'язку з його темою, метою (головною думкою), типом і стилем висловлювання, зв'язки між компонентами тексту.  Вправа для спостережень і вивчення нового матеріалу на кодоскопі:
  *Прочитайте. Проаналізуйте лінгвістику даного тексту. На основі визначеного типу мовлення знайдіть дане і нове цього уривка. Зіставте свої висновки з теоретичними відомостями, поданими нижче.
  *Спишіть, вставляючи пропущені букви. Вкажіть на зображувально-виразові мовні засоби (епітети, метафори, порівняння, синоніми, емоційні звертання, особливе членування тексту, будова фрази тощо).

  Багатовіковий досвід трудового люду, його творча снага, сила духу, біль і гнів, боро..ба, стражда..я, мрії - все це зафіксовано у слові, в народній пісні, думі, прислів'ї, повнозерному народному афоризмі... Українська мова сьогодні - це мова, що, ввібравши найці..іше з надбань минулих віків, перебуває в невпинному розвитку... Саме таке її б..га..во фіксує нова фундамента..на праця українських мовознавців - 11-томний Словник української мови... Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповн..на музики й квіткових пахощів - скі..кома епітетами супроводя..я визначе..я української мови! І, зрештою, всі ці епітети слушні... У вигляді мови природою дано людині великий скарб.

  (За тв. О.Гончара “Цвіт слова народного”)  З погляду актуального членування у реченні (АЧР) можна виділити ДАНЕ і НОВЕ

  .

  Основне повідомлення у реченні містить, виділяючися логічним наголосом, ДАНЕ, наприклад:


  ПЛИВЕ Дунай. ПЛИВЕ - ПЕРЕПЛИВАЄ
  Через пісні слов'янських любих лад,
  Через дівочі співи...

                                 (Р.Лубківський)

  Вбирає в себе частину попереднього речення і служить для зв'язку речень НОВЕ, наприклад:


  СПІВ голубий долине з-над Дунаю,
  Обніме СПІВ Дніпра і СПІВ Дністра...

                                 (Р.Лубківський)
    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Урок вивчення нового матеріалу "актуальне членування речення: дане І нове"

  Скачать 229.26 Kb.