страница4/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

1.Карта на Община Антоново – Приложение №1

2.Списък на сградите с масово пребиваване на хора в Община Антоново – Приложение №2

3.Списък на общинските сгради по населени места, в които е предвидено настаняване на хора, останали без подслон – Приложение №2.1

4. Списък и характеристика на язовирите намиращи се на територията на Община Антоново- Приложение №3

5. Характеристика на скалата на Медведев Шпонхойер - Карник - Приложение №3.1

6. Международната скала за оценка на ядрените събития „INES” - Приложение №3.2

7.Справка индивидуални средства за защита и пунктове за радиационни укрития – Приложение №3.3

8.Извадка.Характеристика на АЕЦ „Черна вода” Румъния – Приложение №3.4

9. Списък на специализирана инженерна техника годна за аварийно-спасителни дейности -Приложение №4

10. Списък на техниката годна за зимно поддържане в Община Антоново – Приложение №4.1

11. Телефонен указател, позивни и еmail адреси на отговорни институции и длъжностни лица

Приложение №5

12.Схема за оповестяване на съставните части на Единната спасителна система - Приложение №6

13. Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината при опасност и при настъпване на бедствие, пожар или извънредна ситуация - Приложение № 7.

14.Схеми за оповестяване на щаба за изпълнение на общинския план ЗЗБ – Приложение №7.1

15.Разчети за изхранване на пострадалото население – приложение №8

16.Списък на свлачищните участъци на територията на Община Антоново – Приложение №9

17.Списък на доброволни формирования – Приложение №10

18.Списък на гасачески групи по населени места в Община Антоново – Приложение №10.1

19.Списък противопожарно депо Приложение №10.2

20.Информация за екипите и средствата на съставните части на ЕСС – Приложение №11

21. Разчети за евакуация и разсредоточаване в Община Антоново – Приложение №12

22. Разчет за необходимите ИСЗ – таблетки калиев йодид за раздаване на населението – Приложение №13

23.Лист за отразяване на направените актуализации – Приложение №14

24.Съгласувателен лист – Приложение №15ИЗГОТВИЛ:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”
  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ ЗЗБ:

за защита при силни земетресения в Община АНТОНОВО

АНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново