• VIIІ степен по скала на Медведев - Шпонхоер – Карник ( МШК–64, ПРИЛОЖЕНИЕ №,3.1 ) • страница5/15
  Дата29.01.2019
  Размер4.45 Mb.

  Утвърдил: танер али кмет на община антоново


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.

  1.Същност на явлението и опасности. Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България от 1987г. територията на община Антоново попада в зона със земетръсно проявление от VIIІ степен по скала на Медведев - Шпонхоер – Карник ( МШК–64, ПРИЛОЖЕНИЕ №,3.1) под прякото въздействие на Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Утвърдил: танер али кмет на община антоново