• „Трансгранично сътрудничество в подкрепа на доброто управление”
 • Кръглата маса ще се проведе на 11 и 12 септември 2009 г. (петък и събота) в гр. Варна, хотел “Бест Уестърн Парк” (бивш “Сити планет парк”) в голямата заседателна зала.
 • 17. 08. 2009 г. С уважение: гр.Варна Ема Гилева /координатор на проекта/ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА КРЪГЛА МАСА
 • 11 септември 2009 г. (петък)
 • 12 септември 2009 г. (събота)
 • КРЪГЛА МАСА „Трансгранично сътрудничество в подкрепа на доброто управление” 11 и 12 септември 2009 г.
 • Нощувка на следните дати
 • Приблизителна стойност на пътните разходи за пътуването от Вашето населено място до Варна и обратно
 • Черноморска мрежа на НПО

 • Скачать 108.07 Kb.


  Дата31.03.2019
  Размер108.07 Kb.
  ТипОтчет

  Скачать 108.07 Kb.

  Уважаеми колеги
  Уважаеми колеги,
  Черноморска мрежа на неправителствените организации - Варна, организира финална кръгла маса за български и румънски партньори в рамките на проект: “Инициатива за ефективен граждански контрол върху работата на властите: практически аспекти на прозрачността, отчетността и ефикасното им функциониране”, финансиран от Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) чрез Фонд „България” на Балканския тръст за демокрация и Германския фонд „Маршал” на САЩ (GMF).

  Наименованието на кръглата маса е „Трансгранично сътрудничество в подкрепа на доброто управление” и в нея ще участват представители на неправителствени организации, администрации, медии, както и техни експерти и сътрудници.

  Имаме удоволствието да ви поканим за участие в кръглата маса, където ще се запознаете с практическата работа по проекта и ще имате възможност да представите виждания и да обмените опит с партньори от България, както и от областите Констанца и Галац в Румъния. На кръглата маса ще опитаме да откроим общите проблеми и пътищата за тяхното решаване, един от които е обменът на добри практики в управлението. Участниците в кръглата маса са носители на такива практики в една или друга степен, затова ви предлагаме да се запознаете с опита на всички участници и да помогнете в оформянето на идеи за по-нататъшно сътрудничество.

  Кръглата маса ще се проведе на 11 и 12 септември 2009 г. (петък и събота) в гр. Варна, хотел “Бест Уестърн Парк” (бивш “Сити планет парк”) в голямата заседателна зала.

  На участниците от населени места извън Варна се покриват разходите за настаняване и пътните разходи с обществен транспорт (автобус, Ж.П.) при представяне на разходооправдателни документи за транспорта (билети). При необходимост от използване на личен транспорт, моля, информирайте организаторите, и представете фактура за гориво за съответното разстояние с данни на: Черноморска мрежа на неправителствените организации, Варна, ул. „Шейново” 12, ЕИК 130173429, МОЛ Дан Манолели.

  Можете да заявите участието си с връщане на попълнена регистрационна форма до 4 септември 2009 г. до 17 часа на e-mail: bsnn@bsnn.org, на тел. 052/615856, факс 602047 или на мобилен 0886 314 515.  17. 08. 2009 г. С уважение:

  гр.Варна Ема Гилева

  /координатор на проекта/

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


  КРЪГЛА МАСА

  Трансгранично сътрудничество в подкрепа на доброто управление”  11 и 12 септември 2009 г.

  гр. Варна, хотел “Бест Уестърн Парк”

  11 септември 2009 г. (петък)

  Модератор на сутрешната сесия: Ема Гилева, ЧМНО

  9.45-10.00 – Регистрация на участниците

  10.00-10.15 – Откриване на семинара и представяне на участниците.

  10.15 – 10.30 - Цели, задачи и дейности на проекта. Цели и задачи на кръгллата маса – Ема Гилева, ЧМНО

  10.30 – 10.00 – Виждания на гостите от Констанца и Галац за участието в трансграничното сътрудничество по проекта – изказвания

  10.30 – 11. 00 – Какво е управление и добро управление. Принципи на доброто управление. Примери – Александър Шиваров, ЧМНО

  11.00 – 11. 30 – Работата на ЧМНО по модула „Таен клиент” представяне на обобщен опит и казуси от А. Асенов, ЧМНО, Координатор на „Черноморски център за екологично право и застъпничество”

  11.30 – 12.00 – Примери от опита на организациите и администрацииите от Галац и Констанца Въпроси и отговори

  12.00 – 12.15 кафе пауза

  12.15 – 12. 30 Достъпът до информация – основа на прозрачното и отчетно управление – работата на ЧМНО по модул „Достъп до информация” – Ема Гилева ЧМНО

  12. 30 – 13.00 Как получават и предоставят достъп до информация у съседите - п римери от опита на представители на организации и администрации от Констанца и Галац

  13. 00 – 13. 15 – Местните власти и опитът в работата по получаването на достъп до информация. Примери, лоши и добри практики представяне на опит на журналистката Стела Ковачева – Програма „Достъп до информация”

  13. 15 – 13. 30 Устният достъп до информация: ежедневие на работата на репортерите с властите – Росица Колева, в-к „Позвънете” –Варна

  13.30 – 14.30 – Обяд  Модератор на следобедната сесия: Ралица Жекова, ЧМНО

  14. 30 – 14. 45Добри практики и опит от Галац – предтавяне, изказвания

  14.45 – 15.00 – Какво показва опитът на представителите на Констанца – изказвания

  15. 00 – 15. 15Добро управление и екологична устойчивост в СИ България – Александър Шиваров ЧМНО

  15.15 – 15. 30Служи ли местната власт във Варна на варненци?Мариела Димитрова, журналистка от Радио Варна

  15.30 – 15.45 Работа с властите – опит от Констанца

  15.45 – 16.00 – Споделяне на опит от добри и лоши практики – изказвания на представители на Галац


  16. 00 – 16.30 Кафе пауза

  16.30 – 17.00 – Достъпът до информация – механизми в помощ на работата с властите – журналист/ка от в-к „Позвънете” – Варна

  17.00 – 18. 00Опит от Галац и Констанцадобри и лоши практики, тенденции и процеси

  18.00 – 18.30 – Дискусия - Връзката между прозрачност, отчетност и ефективност. Граждански контрол и активизиране на сътрудничеството с гражданското общество

  19.00 – Вечеря


  12 септември 2009 г. (събота)

  8.30 – 9.30 - закуска  Модератор на сутрешната сесия: Александър Шиваров, ЧМНО

  9.30 – 9.45 – Добри практики за работа с гражданите в Община Суворово, Варненска областЗарина Бъчварова, експерт

  9.45 – 10.00 – Опит от Търговище, Силистра, Добрич – добри и лоши практики

  10.00 – 10.30 – Харта на добрите практики на държавния служител – Ралица Жекова, ЧМНО

  10.30-11.00 – Обществен отзвук и значимост на посланията на медиите – Диана Райнова, журналистка от Добрич

  11.00-11.30 – Кафе пауза  11.30 – 12.30Поглед върху Хартата на добрите практики, изказвания на

  представители на администрации, дискусия

  12.30 – 13.30 – Група за работа в мрежа, предложения за продължение и развитие на постиженията на проекта – Ема Гилева, ЧМНО

  13.30-14.00 – Обобщение, изказвания и закриване на кръглата маса, оценка на участниците

  14.00 – Обяд  КРЪГЛА МАСА

  Трансгранично сътрудничество  в подкрепа на доброто управление”

  11 и 12 септември 2009 г.

  гр. Варна, хотел “Бест Уестърн Парк”

  РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
  Имена:

  Организация/Медия  Отдел  Длъжност
  Адрес за контакт:

  (Улица,No.)

  (П.К.)
  Град:
  Пощенски код:  Служ. тел:
  Факс No.:


  E-mail:
  Нощувка на следните дати:
  ( )

  10 септември
  ( )

  11 септември
  ( ) Не желая настаняване
  Приблизителна стойност на пътните разходи за пътуването от Вашето населено място до Варна и обратно:

  Инструкции: Хотел “Бест Уестърн Парк” се намира в ж.к. „Чайка”, до който може да стигнете:

  От автогара – автобус 409 до спирка “Делфинариума”

  От център – автобус 8, 9, 14, 109 /спирката се намира срещу Катедралата/ до спирка “Делфинариума”  Хотелът се намира на срещуположната страна на спирка „Делфинариума” и Морската градина.

  http://www.cityplanethotels.com/ParkHotel.aspx Връзка с карта на Гугъл


  Черноморска мрежа на НПО

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Уважаеми колеги

  Скачать 108.07 Kb.